מעמד מרגש רב משתתפים התקיים במוצאי שבת קודש בהיכל כולל חצות ביתר עילית

חסידי ברסלב השתתפו בכינוס המרכזי ומעמד מלווה מלכה השנתית שנערך במוצאי שבת בכולל חצות ביתר עילית בראשות הרב החסיד ר' יהושע מאיר דויטש שליט"א – צפו בתמונות

כנס אחדות בכולל חצות ביתר עילית // צילום: דוד דנברג

מעמד מרגש רב משתתפים התקיים במוצאי שבת קודש פרשת פקודי העעל"ט בהיכל כולל חצות ביתר עילית
במוצאי שבת קודש פרשת 'פקודי – חזק' התקיים לראשונה מעמד 'מלוה מלכה השנתית' לחברי הקהילה ומתפללי ולומדי בית המדרש השטיבל הק' שע"י כולל חצות, הסעודה היתה סעודה ערוכה בטוב טעם ודעת, ובה הגיעו בהמוניהם להשתתף קרוב ל300 משתתפים.

ראש הכולל והקהילה ר' יהושע מאיר דויטש ראה לנכון צורך נחוץ לאסוף לחבר לקבץ ולאחד את כלל המתפללים והלומדים הבאים ומסתופפים בשערי בית המדרש במשך היום ובשבתות וימים טובים, אחרי שב"ה זכינו למקום נפלא ביותר, בו שורה נעימות ואויר הנח והזך, כשכל אחד ואחד מרגיש בבית באויר והרגשה נוחה ונעימה, עד שיש הרבה הבאים לקבוע דירתם בביתר עילית סמוך להיכל הכולל והשטיבל הק'.

ועכשיו עם התחלת הבניה של הבנין הגדול והקדוש להשראת השכינה, כשעיננו הרואות שאין מקום לשבת בהיכל הק' ובפרט בשבתות וימים טובים שהמקום צר מהכיל, על כן ראינו לנכון להתחיל מבעוד מועד לדאוג ולחשוב על תכלית ומטרת הבנין, שבו יתקיימו מסביב לשעון פעילויות רבות כהנה וכהנה.

המטרה היא להוסיף ולהרבות חבורות ושיעורים ונסיעות להתבודדות בצותא, כשכל עבודת ה' של כולם יהי בבחינת איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, ולהיות נושא בעול עם חבירו לעלות ולהתעלות יחד מעלה מעלה, כשבעזרת השי"ת יתקיימו חבורות בכמה סגנונות אם בשיחת חברים ואם בהליכה עם תורה וכו' וכו', גם חבורות ושיעורים באידיש וגם באנגלית עבור בני חו"ל הזוכים להסתובב ולהסתופף בצל השטיבל הק'.

באותו מקום ובאותו מעמד רב רושם הרב דויטש שיתף את ציבור המשתתפים בכל החזון והמשך התוכניות וההתקדמויות, בכל עניני בניית הבית הגדול והקדוש אשר לא תזוז שכינה משם, על כל אגפיו והיכלותיו, וכו' וכו'.

אף גם השתתפו בסעודה הרבתית הרבה מלומדי ובאי בית ה' בדרך קבע זה פחות וזה יותר, כשמספר כל הפוקדים את המקום מידי יום ביומו מחצות הלילה ועד השעות הקטנות של הלילה מגיע קרוב ל400, שדבר זה מביא הרבה מקורבים, והמטרה לקרב ולחזק את כל אלו בחבורות ושיעורים כל קבוצה לעצמה, ובע"ה פעם אחת בשבוע יתקיים חבורה גדולה ומרכזית בו ישמיעו משפיעי אנ"ש דברים מתוקים מדבש ונופת צופים בתורה הזמנית או בענינא דיומא, כמו"כ יצאו פעם אחת בשבוע בצותא להתבודדות מחוץ ליישוב.

המשא המרכזי נשא ראש הכולל והקהילה הרב דויטש, כשליבו הומה ומלא התרגשות על הזכות שנפלה בחלקו, אשר זה כמה שנים שרוצה וכוסף לאחד ולחזק איש את רעהו בפעילויות וחבורות, וזה היום עשה ה' בהזדמנות כה חשובה ובעוצם ימי השמחה, זה הזמן לאסוף ולכנוס את כל היהודים, ולהוסיף פעולות קדושות, והכל בהארת פנים ובסבר פנים יפות מאחד לחבירו, ולא להיות צדיק לעצמו, אלא להאיר פנים לכל החברים,וכל מי שנכנס לשטיבל להאיר לו פנים ולקרבו. כשבענין זה הוצגו תקנות אנ"ש בפולין שבו מודיעים ומכריזים שעיקר ענין רבינו ז"ל הוא להיטיב מטובו לאחרים ולהרבות פעלים באופן שיפוצו מעינותיך חוצה.

גם הודיע שבע"ה היות והמקום קטן וצר מהכיל, עיננו צופיות ומחכים להשלמת הבנין הקדוש אשר בעזרת ה' בקרוב ממש גם הוא יתמלא על כל גדותיו ויהיה קטן לעומת הציבור הגדול והרב שינהרו אליו, אי"ה גם יוסיפו להתקיים בהיכל הבנין הקדוש עוד מנינים לתפילת שחרית, ומיד אח"כ סעודות פת שחרית עם שיעורי תורה כמו שאמרו חז"ל כאילו אכלו משולחנו של מקום שנאמר זה השולחן אשר לפני ה'.

הציבור מילא טפסי משוב, בו הביע כל אחד ואחד רצונו ונכונותו להיות אף הוא חלק מהמפעל הגדול, על כל פעליו המרובים והברוכים, כשבעזהשי"ת ייפתח קו טלפון מיוחד לעדכן ולהתעדכן בכל פרט ופרט ובכל ענין וענין.

ר' אברהם יצחק קלצקי ראש ישיבת נעימות התורה ומחשובי המתפללים, נשא את דבריו, והאריך לרומם להדר ולשבח את כל פעולות הקהילה הק' איתך הכל התחיל לאט לאט וכל החזון והרצון של הרב דויטש מתממש יותר ויותר וכיום יש בקהילה למעלה ממאתיים משפחות חשובות ולכן גם בענין החבורות ואחדות הציבור, אנו בטוחים שבע"ה החזון יתגשם לאות ולמופת לנו ולכל חסידי ברסלב, בדבריו אף הירבה לדבר בחשיבות ונחיצות ענין החבורות, שכידוע ובדוק ומנוסה אי אפשר להיות מקורב לרבינו בימי עקבתא דמשיחא אלו בלי חבורה.ולידע ולהודיע לכולן על שהצדיק נמצא איתנו וקרוב אצל כל אחד ואחד. וכל העצה של זרש היתה הרעיון להגדיל את מרדכי הצדיק ולתלותו על עץ גבוה שהוא לא שיין לדורנו וכך רצתה שעם ישראל יתנתקו מהצדיק מרדכי.

גם הרב קוריץ שליט"א מגדולי רבני העיר ביתר עילית, אשר מלוה הרבה את כל עניני הכולל והשטיבל הק', ומוסר שיעורים נפלאים בהלכות חג בחג וכדו', נשא דברי ברכת התורה, בשבח ובגדולת מעלת השיעורים וקביעת עתים לתורה, אשר גם זה יתרבה בע"ה עם הרמת קרן הבנין הק'.

הציבור כולו יצא ברוב שמחה וחדוה, ובפנים חדשות, מלאים תקוה להיות חלק של ממש בפעילות קודש זו, וברצונות וכיסופין דקדושה להאיר פני תבל באורו הגדול  אשר יתגלה בביאת משיח צדקנו בב"א.

 

תגובות

אשרי חלקו עושה למען רבינו ברצון ובטרחה

1

הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ח אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.