לקראת ימי הפורים ארגון "שיח השדה" בקמפיין פורים, "אבא, אתה הגורל שלי"

וזה דבר הקמפיין. אבא, אתה הגורל שלי. בפורים מתגלה שאתה אבא, ועד כמה אבא טוב. פורים על שם הגורל – כי אתה גורלי וכל עתידי ונהפוך הוא: בפורים הכל מתהפך.…

אבא, אתה הגורל שלי... // טיזר " שיח השדה"

וזה דבר הקמפיין.

אבא, אתה הגורל שלי.

בפורים מתגלה שאתה אבא, ועד כמה אבא טוב.

פורים על שם הגורל – כי אתה גורלי וכל עתידי

ונהפוך הוא: בפורים הכל מתהפך. לב האבן נהפך לרך ואגם מים, הכעס לרחמים גמורים, הרע מתהפך למרכבת הטוב, וכל חושך הגלויות לאור אינסופי של אהבה גלויה | הכל תלוי בצעקה פשוטה אחת: אבא, אתה כל גורלי ועתידי.

רגע מאושר של אבא

ביום הפורים נפתחת דלת, לכנוס דרכה להיכל יסוד אבא, שם מתגלה שקשר הבורא עם עמו, אינו אלא קשר של אבא ובן, בעבותות של סגולה לא ינתק.

וכי יש רגע מאושר יותר לאבא, מאותה העת שבה בנו המתרצה  – הנע ונד בחיפוש וצמאון למצוא נתיב ללב אביו, והוא בדד זה ימים ושנים במדבריות צחיחות שנדמים כאין להם סוף, ללא מוצא של תקוה למים מרווים – והנה עתה עומד מול פניו בשיחה גלויה, אישית, בשפה המדוברת, ומכריז בפניו: "אבא, גמרתי עמוק בליבי, שאתה הגורל שלי, אתה כל עתידי, רק אליך עיני נשואות שתושיעני, ובך לבד חפצי וחשקי".

"גם כאשר כל הדרכים אליך סתומות ונעולות במנעול של ברזל ואש, וכלל החיצוניות וההטעיות אינן נותנות לי מקום לתת מנוח לראשי, בכל זאת אני מביט ומסתכל רק עליך, ואיני מסיר עין ממך, גם אם היא רק אחת, "כי אתה תומיך גורלי".

בשדה, הכל מנגן

בהישמע הקול הזה בין העשבים – המזמרים זה מזמן, מאז בריאתם, ניגון והודאה, בהתבטלות גמורה ללא שום תשלום גמול, בריקבון כבפריחה, תמיד בהשתאות, למול תעצומות היכלי הרחמים המתגלית להם, כאילו עשויים נדבכים על גבי נדבכים רחמים פשוטים של אבא ולב נכמר, המחדש בחכמתו עומקים של "חושב מחשבות להיטיב לעד".

שם בשדה הכל מנגן.  אם לפני כמאתיים שנה, כשסיפר הרועה הנאמן "דע שכל עשב ועשב יש לו שירה" היו רוב בני העולם צריכים להאמין בכך, הרי עתה גילו מומחים גדולים בעולם מעט מעריבות השירה, כאשר חיברו מכונות השמעה מתקדמות על גבי עלה מעץ פרי הגואבה, כאשר מהצד השני בוקעים ממכונות הגברה צלילים ערבים, כאילו כמה בעלי מנגנים עומדים ומזמרים מיטב שירתם, צלילים ללא הפסקה. ואם נצרף את כלל העלים העשבים והבריות, האם נוכל לעמוד במתיקות כלל הניגון…

בשדה ביותר, בהתחבר המתבודד לפנימיות קולות וניגוני העלים, זוכה ופורץ כל החומות הבצורות, בזעקו עיקשת, אל תראוני שאני שחרחורת, הביאני המלך חדריו. עד שאין בנמצא אחד שיכול לטעון עמו, וכל השערים פתוחות לפניו עד ההיכל הגבוה והפנימי ביותר, עד "אבא", בכבודו ובעצמו.

בשדה, פנים מול פנים, כדבר איש אל רעהו, מחזיר הבורא בעצמו פניו ומנחם ואומר, לבבתיני באחת מעינייך: "ונהפוך הוא, אין לי שום נדנוד של כעס וקפידה על שום בריאה, אך יש לי אוצרות של אין סוף רחמנות להעניק לכם כסדר, מיום ליום ללא קץ וקצבה. כי אבא אני, "ובידי לגדל ולחזק לכל".

מי יעמוד מול אהבת אב ובן

בעת הזאת, הכרזת 'אתה גורלי' מלאת תוקף, כי פ'ו'ר'ים על שם הפור, הוא גורל העתיד, לילך ולהודיע, שעתה כטוב לב המלך ביין המשומר עתיק היומין הנשקה לעמו, מתגלה עומק טוב בחירת גורלנו, שאם חשבו את הבורא ית' בגלות לכופה הר כגיגית באימה יתירה על בני עמו, בטרוניה ובויכוח בלתי נגמר, בצרות ודין עד שאין כוח ללידה, אדרבא – ונהפוך הוא –  עתה תדעו שלא ראיתם אלא את עורפו – כי בפורים מסובב הבורא פניו ומתגלה לעיני כל כ"זקן מלא רחמים", עד שכל העולם מורים ומצביעים באצבע, הנה זה אלוקנו לו קיווינו.

כמה עז רצון כל נפש הומיה להיטיב לזולתו, לשפר ולתקן את טוב הלב, והנה נתגלה הבורא שאין שום רחמן בעולם היכול להידמות לו, ואין בדרכיו שום רבב של נפתול וגרגיר של עיקשות, קפידה ומחשבה שאינה להיטיב ח"ו. וכמים פנים אל פנים, כך בעינינו אנו רואים התגלות לבו של כל אחד ביום נשגב זה, כאשר חוזר ומתגלה בתוך כל אחד, געגועים עזים של טוב ושפע של אור, הכנעה ושפלות, רצון לרחם ולהיטיב.

עד שנכמרים הרחמים העליונים בהתגלות מלך המשיח ממלכות בית דוד, "שיש לו כל הניגון בשלמות", הוא ילמד את כל העולם בינה איך למצוא נתיב ושביל לדבר עם אבא כל הזמן, להיות בגורלו וגורל צדיקיו, עד שהבורא בעצמו נכמר להפך כל הרע למרכבה של טוב, בהכנעתם להודות בפה מלא, כי מול קשר של אבא ובן, אין שום מלאך ובריה, עליון ותחתון, יכולין לעמוד. מול אמת צרופה פשוטה זו, אין כל הסתרה היכולה לכסות.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב שבט ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.