ליבבתיני באחת מעינייך… מאמר לחג השבועות

כל דקה של הסתופפות בצל הקדושה, יקרה מכל הון, גם אם לפניה ולאחריה קורה מה שקורה. אף על פי כן נעשין על ידי זה שעשועים גדולים למעלה בלי שיעור

הר סיני | ציור 'ארט חזין'

בעוד ימים מספר, נחוג את חג השבועות, ונקבל מחדש את התורה. “מעמד הר סיני” יתרחש מחדש, והצדיקים מבינינו אף יוכלו לשמוע, לפנות בוקר, את ה”קולות וברקים” של מתן תורה…  (ראה חיי מוהר”ן, קלב)

לא רק ה”קולות וברקים” יישמעו מחדש בחג השבועות, אלא גם החרדה הנוראית שאפפה את העולם במעמד הר סיני – אשר “כל העולם כולו חל מפניך, ובריות בראשית חרדו ממך, בהיגלותך מלכנו על הר סיני, ללמד לעמך תורה ומצוות” (מתוך תפילת מוסף לראש השנה) – גם היא, עומדת להיגלות מחדש בחג השבועות הקרב ובא.

ננצל אם כן, את הימים האחרונים של ספירת העומר, להתכונן לקראת אותו מעמד גדול. שכן, “ימי השבועות הקדושים ממשמשים לבוא. מי יתן שנזכה מעתה לספור ספירת העומר בכוונה כראוי, באופן שנזכה לטהר עצמנו כל אחד ואחד מטומאתנו ומזוהמתנו, עד שנזכה ליראה והאימה והמורא הגדול של מתן תורה, ויקוים ‘לבעבור תהיה יראתו על פנינו לבלתי נחטא עוד’ כלל” (עלים לתרופה, מכתב תכד).

ובכן, מעמד הר סיני אכן היה נפלא ומרעיד. אך האם אתם זוכרים מה אירע תיכף לאחריו? “עד שהמלך במסבו נרדי נתן ריחו”; “עד שהמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא במסבו ברקיע, נתנו ישראל ריח רע, ואמרו לעגל אלה אלקיך ישראל” (שיר השירים רבה א, יב). לא חלף זמן רב מאותו מעמד, ועם ישראל נפלו ונכשלו בחטא העגל…

ומה אמר על כך הקדוש ברוך הוא? “ליבבתיני אחותי כלה, ליבבתיני באחת מעינייך“! “ואיתא במדרש: מהו באחת מעינייך? אלא שבעין השנית כבר היו מסתכלין על העגל” (שיחות הר”ן, קכג). ועל כך משבח הקב”ה את כלתו, כנסת ישראל, ואומר לה: “הן אמת, שבעין אחת פזלת כבר לכיוון העגל. אך בעין האחרת ‘ליבבתיני’, וקיבלת ממני את התורה באהבה”… לא רק שהוא לא מואס בכלה חצופה זו, אלא הוא גם משבח אותה על העין אחת שבה היא ליבבה אותו…
ומכך למד רבינו הקדוש מסר לדורות:

“מעניין קצת אנשים שמתקרבים לעבודת השם יתברך, ואחר כך מתרחקין, ענה ואמר: אף על פי כן יקר אצל השם יתברך ההתקרבות בעצמו אף לפי שעה. אף על פי שאחר כך נעשה מה שנעשה, חס ושלום. ואמר: הלא על שעת מתן תורה נאמר “ליבבתיני באחת מעינייך. נמצא שבשעת מתן תורה כבר היה דעתם לפרוש חס ושלום, ואף על פי כן היה יקר בעיני השם יתברך מאד ההתקרבות בעצמו, כמו שכתוב ‘ליבבתיני באחת מעינייך’. כי זה בעצמו יקר מאד בעיני השם יתברך” (שיחות הר”ן, קכג).

כל דקה של הסתופפות בצל הקדושה, יקרה מכל הון, גם אם לפניה ולאחריה קורה מה שקורה. “כי כשמקרב האדם את עצמו אל הקדושה, אפילו רק בבחינת ‘שְׁכֵנוּת’, כמו שכן שדר אצל בעל הבית רק לפי שעה, אף על פי כן נעשין על ידי זה שעשועים גדולים למעלה בלי שיעור. אף על פי שאחר כך נתרחק, חס ושלום, כמו השכן שיוצא אחר כך מבית הבעל הבית ונתרחק ממנו” (משיבת נפש, לג).

ואם אתם זקוקים להוכחה, הרי היא לפניכם:
“כמו שרואין בחוש, למשל: כשיש תשעה אנשים, אפילו אם כולם צדיקים גדולים, אף על פי כן אין יכולין לומר דבר שבקדושה ‘ברכו’ או ‘קדיש’ וקדושה. וכשבא אצלם אדם אחד, אפילו פחות שבפחותים מן השוק, מצרפין אותו למניין עשרה, ונגמר על ידו אמירת הדבר שבקדושה. אף על פי שתיכף ומיד חלף הלך לו וחזר אל השוק, אף על פי כן כמה שעשועים גרם לשם יתברך, כי כל הקדושה נגמר על ידו”… (שם)

הרי שגם מי שרואה את עצמו שקוע עד חוטמו בהבלי השוק, אַל לו להימנע מלהסתופף בבית מדרשו של הצדיק, אפילו למשך יום אחד… וכפי שפירש רבינו הקדוש את דברי המשנה “ושוב יום אחד לפני מיתתך”: “כלומר: שאפילו אם לא תזכה כל ימי חייך קודם שתמות כי אם לשוב להשם יתברך יום אחד בלבד, גם זה טוב מאד ויקר מכל הון!” (שיחות הר”ן, רפח).
“ואם יחזק את עצמו כל פעם כל ימי חייו להתחיל בכל פעם מחדש בעבודתו יתברך, אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור, אזי סוף כל סוף יתקבצו כל אלו התיקונים שגרם בכל עבודה ובכל התחלה, וכולם יתקבצו לעזרתו לשוב להשם יתברך באמת ‘ואם ראשיתו מצער אחריתו ישגא מאד’, ואזי יראה מה שפעל על ידי כל עובדא שבקדושה כי אין שום דבר נאבד לעולם” (משיבת נפש, שם).

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט' סיון ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.