כתב יד קדשו של מוהרנ"ת מספר החזיונות נמכר במחיר כולל של 160 אלף דולר • צפו

כתב יד קדשו של מוהרנ"ת זיע"א מספר החזיונות לרבינו חיים ויטאל זצוק"ל עם בקשתו לשלוח העתק במתנה אל ה"אוהב ישראל" מאפטא זצוק"ל נמכר בבית המכירות קדם במחיר כולל של 160 אלף דולר

כתב ידו של מוהרנ"ת זי"ע נמכר תמורת 160 אלף דולר // צילום: אומן שלום

כתב יד קדשו של רבי נתן מברסלב זיע"א מ"ספר החזון" (החזיונות) לרבינו חיים ויטאל זצוק"ל – עם בקשתו לשלוח העתק במתנה אל ה"אוהב ישראל" מאפטא, נמכר במכירה פומבית בבית המכירות קדם במחיר כולל של 160 אלף דולר. הנוכחים במכירה הפומבית שהתקיימה שבוע שעבר בירושלים נקבו בסכומים והגישו את הצעתם, עד לשיחת הטלפון שהתקבלה על ידי סוחר יודאיקה אנונימי שהציע את ההצעה הגבוהה מכולם וזכה בכתב היד הנדיר של מוהרנ"ת מברסלב. כתב היד נמכר לסוחר היודאיקה במחיר של 130 אלף דולר + עמלות ומיסים שהסתכמו בסופו של דבר בסכום כולל המגיע קרוב ל-160 אלף דולר.

ל'אומן שלום' נודע כי לקראת המכירה היה ספק בקרב סוחרי היודאיקה לגבי שייכות כתב היד למוהרנ"ת, היות וחלק מהדפים נכתבו בכתב יד שונה, כתב היד נשלח להכרעתו של ההיסטוריון והמומחה בכתביו הגלויים והסודיים של ר' נחמן מברסלב – מר צבי מארק, שהכריע זמן קצר לקראת המכירה, ואישר חד משמעית כי כתב היד הוא אכן כתב יד קדשו של ר' נתן מברסלב, המשך ההשלמה לספר מכתב ידו של ר' יצחק אייזיק מבוקרשט זצ"ל שהיה תלמידו של מוהרנ"ת זיע"א אישש כי מדובר בכתב ידו של רבי נתן במאת האחוזים.

 

צפו בתיעוד מהמכירה הפומבית

 

מדובר באוסף של 54 דפי כתבי יד עתיקים, כאשר מתוכם 48 דפים זוהו בוודאות ככתיבת יד קדשו של רבי נתן מברסלב זיע"א ולאחר מכן ששה דפים מהעתקה נוספת, מכותב אחר, כתב היד שנחשף מכיל את "ספר החזיונות" מאת רבי חיים ויטאל. בראש כתב היד מופיעה הכותרת בכתב ידו של מוהרנ"ת מברסלב: "זה ספר שבחי הרב הגדול מהרח"ו זלה"ה מה שעלה בימיו עם האריז"ל וזולתו, ונק'[רא] ספר החזון הנז'[כר] בשאר ספרים".

בשולי הדף מופיע קולופון של המעתיק – רבי נתן מברסלב – הדף קרוע בחלקו וחלק מהטקסט נפגע, אך רובו שרד וכך הצליחו לפענח את הנכתב: "[ה]ספר הזה הובא מירושלים ונתנו ששים אריות כדי [שיתנ]ו להעתיקו, ואני נתתי בעד העתקה הזו ארבעה אריות [כדי?] לשלוח לכם, כי אין בידי לשלוח כלל, כי לא נשאר כ"א [=כי אם] —ה על שלשה שבועות בחודש אב הבע"ל [=הבא עלינו לטובה] ולדעתי [יקחו/יעתיקו?] הספר הנ"ל, וישלחו מתנה להרב הגדול מאפטע.

[——–]ברסלב"

המילה 'ברסלב'  מופיעה בתחתית הדף, על גבול הקרע החסר, המומחים מניחים כי השורה האחרונה שבתחתית הדף הכילה את חתימתו המלאה של רבי נתן, כפי שנהג לחתום בכמה מקומות: "נתן בא"א מוה"ר נפתלי הירץ נ"י מברסלב",  אך שרד ממנה רק שם עיר מגוריו "ברסלב".

זיהוי כתב ידו של רבי נתן הושווה לכתבי היד המוכרים לנו, על קיומו של כתב יד זה של "ספר החזון" בידיו של רבי נתן מברסלב אנו למדים ממכתב ששלח מוהרנ"ת לבנו ר' יצחק כפי שנכתב בספר עלים לתרופה, מכתב מאור ליום א' וארא תקצ"ו, עמ' ת"יב שם כתב מוהרנ"ת: "ובפירוש ראיתי בכתב הרב הקדוש מו"ה ר' חיים וויטאל ז"ל, הנקרא ספר החזון".

יש לציין כי ספר החזיונות לא הוכר עד כה בשום מקום אחר בשם "ספר החזון", מלבד כפי שצוטט במכתבו של מוהרנ"ת, גם כותרות כתב היד שלפנינו ספר החזיונות לא היה מוכר באירופה עד הדפסתו לראשונה בשנת תקפ"ו שנה לאחר פטירת ה"אוהב ישראל" מאפטא באוסטראה שבאוקראיה, תחת הכותרת "שבחי רבי חיים וויטאל.

בסוף המכתב מבקש מוהרנ"ת  ש"ישלחו מתנה להרב הגדול מאפטא", ככל הנראה רבי נתן ביקש כי יכינו העתק מכתב היד שלפנינו וישלחו לאדמו"ר רבי אברהם יהושע העשיל בעל "אוהב ישראל" מאפטא, שהיה בדור ההוא זקן צדיקי הדור,  ידוע כי מוהרנ"ת  היה בקשר ידידות עם ה"אוהב ישראל" ואף ביקר בהיכלו במז'יבוז' מספר פעמים כפי המתואר בימי מוהרנ"ת ח"א, אות ק', על ביקורו האחרון אצל הרב מאפטא, בשנת תקפ"ד.

המשמעות של תוכן הכתב יד לא התבררה לחוקרי היודאיקה במלואה שכן הוא קטוע במקצת, מאחר וה"אוהב ישראל" מאפטא נפטר בשנת תקפ"ה ברור שמוהרנ"ת העתיק את כתב היד לפני שנה זו.

בשנת תקפ"ב כמה שנים קודם לכן, נסע רבי נתן לארץ הקודש ושהה בה זמן קצר, בדרכו לארץ ישראל עבר דרך תורכיה, וכפי שתיאר בהרחבה בימי מוהרנ"ת ח"ב. בקולופון כותב רבי נתן על שימוש במטבע "אריות", כינוי ל'גרוש' התורכי, שהיה מטבע של אז, ויש מקום להנחה שכתב היד נכתב על ידו בהיותו בארץ ישראל, או בעת מסעו לשם, אם הנחה זו אכן נכונה, ניתן לשער כי "חודש אב" המוזכר בקולופון הוא התאריך בו תכנן רבי נתן לעזוב את ארץ ישראל, בדרכו חזרה לאוקראינה, על מנת להגיע לראש השנה ל"קיבוץ" המתפללים באומן.

כתב- היד שנחשף מכיל את "ספר החזיונות" שהוכר כיומנו האישי של רבי חיים ויטאל, בעריכת נכדו רבי משה ויטאל, בסוף כתב היד לאחר הקולופון כרוכים ששה דפים נוספים, עם העתקה נוספת כפי הנראה, נעשתה העתקה זו על ידי אחד מתלמידיו של רבי נתן, וניתן לשער כי זוהי ההעתקה שנעשתה עבור ה"אוהב ישראל" מאפטא.

החוקר אברהם כהנא פרסם קטעים נבחרים מכתב יד זה ב"ספרות ההסטוריה הישראלית", אך לא זיהה מי כותבו, כנראה בשל הקולופון הקרוע בחלקו. זיהוי כתב היד ככתיבת ידו של רבי נתן הוא תגלית שנחשפה רק לאחרונה, כזכור, התגלית ההיסטורית בברסלב התפרסמה לראשונה באתר אומן שלום.

 

 

 

 

תגובות

130000

1

הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ג שבט ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.