חדשות אומן

כשרות ה’הכנסת אורחים’ באומן של הרב אליעזר שיינער לימי ראש השנה הבעל”ט

אומן ראש השנה הבעל”ט: כשרות ה’הכנסת אורחים’ באומן של הרב אליעזר שיינער לימי ראש השנה הבעל”ט תהיה גם השנה בפיקוח מלא של הר”ר אברהם שלזינגר שליט”א – שחיטת העופות והבשר נעשו תחת השגחתו המהודרת של אב”ד ק”ק ‘נירבאטור’ שליט”א בארה”ב

הנגיד ר' אליעזר שיינר (השני מימין) | צילום: נתן אוחיון

לרבים השואלים: כשרות ה’הכנסת אורחים’ באומן של הרב אליעזר שיינער לימי ראש השנה הבעל”ט תהיה גם השנה בפיקוח מלא של הר”ר אברהם שלזינגר שליט”א – שחיטת העופות והבשר נעשו תחת השגחתו המהודרת של אב”ד ק”ק ‘נירבאטור’ שליט”א.

הרב אברהם שלזינגר שליט”א המפקח על כשרות ה’הכנסת אורחים’ של שיינער באומן אומר כי מערך הכשרות של הנגיד שיינער עומד תחת פיקוחו המלא וניתן לסמוך על כשרות האוכל לכל הדעות “הכל היה גם בפיקוח מלא שלנו, הרב גרוס לווה את כל הנעשה מתחילה ועד הסוף, ושלח אנשי מקצוע מומחים חסידים ויר״ש לעקוב מקרוב אחרי השחיטה, הבדיקות, והעיבוד”.

לגבי שיתוף הפעולה בין מערך ההכשרים בשחיטת הבשר והעופות להכנסת אורחים של שיינר לימי ראש השנה הבעל”ט, אומר הרב שלזינגר כי “היה שיתוף פעולה מלא בין אב״ד נירבארטור שליט״א ומערכת הכשרות שלו לבין מערכת הכשרות של הגאב״ד הרב מרדכי גרוס שליט״א ובסה״כ היה יוצא מהכלל”.

כשרות הבשר והעופות שיינתנו לסועדים במתחם ה’הכנסת אורחים’ המיועד לנוהגים ע”פ עדות המזרח, אומר הרב אברהם שליזנגר: “הבשר הוא בית יוסף לחלוטין”.

חותמת הכשרות של אב”ד נירבאטור שליט”א

אחת הכשרויות החזקות בארה”ב, היא חותמת הכשרות של אב”ד נירבאטור, מערך הכשרות של אב”ד נירבאטור העומד תחת השגחתו של הגה”צ רבי אהרן טייטלבוים שליט”א מתמקד בעיקר בתחום השחיטה. לאחרונה, שיגר הגאב”ד טופס מיוחד לשוחטים העובדים תחת השגחתו וביקש מכל אחד מהשוחטים לחתום על טופס כי הינו מאשר שאין ברשותו מחשב או פלאפון המחוברים לאינטרנט ואפילו מסוננים.

וזה לשון המכתב המצורף לטופס:

ברוך הוא אלוקינו שבראנו לכבודו ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, ברוך השם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, שהצדיקי ופוסקי דורנו שליט”א, התאחדו לעמוד על המשמר ולגזור גזירות נגד החורבן ביהדות ע”י האינטרנט. ע”כ כל השוחטים והבודקים שעובדים במלאכת הכשרות תחת השגחתי, יקבלו עליהם כתנאי עבודה, שלא יהיה להם איזה כלי שהוא (מחשב או טלפון וכו’) שיכולים להתקשר לאינטרנט (אפילו מסונן), ובאם יהיה להם איזה כלי שיכולים להתקשר לאינטרנט, לא ימשיך לעבוד כשוחט ובודק תחת השגחתי.

נא לשלוח לי טופס זה בחזרה תכף ומיד. בטוח אני שבזכות זה, יהיה לנו סייעתא דשמיא שלא יצא מכשול מתחת ידינו ומתחת ידכם, ונזכה כולנו לקבל פני משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

בסיום הטופס נכתב: ‘הנני מקבל עלי את כל הנ”ל, כתנאי עבודה במלאכת הכשרות במפעל שעומד תחת השגחת הרב מנירבאטור שליט”א’.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט' סיון ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.