חדשות ברסלב

כינוס רבנים היסטורי באולמי תמיר בירושלים, להכרזת מלחמה בגזירת הגיוס

כינוס רבנים היסטורי באולמי תמיר בירושלים, להכרזת מלחמה בגזירת הגיוס, בין השאר נשאו דברים בכינוס כ”ק מרן הגאב”ד ירושלים רבי יצחק טוביה ווייס שליט”א, והגה”צ המשפיע רבי יעקב מאיר שכטר שליט”א מנהיג קהילת ברסלב.

אסיפת הרבנים | צילום: באדיבות המצלם

בין השאר נשאו דברים בכינוס כ”ק מרן הגאב”ד ירושלים רבי יצחק טוביה ווייס שליט”א, והגה”צ המשפיע רבי יעקב מאיר שכטר שליט”א מנהיג קהילת ברסלב.

מרן גאב”ד ירושלים שליט”א הגאון רבי יצחק טוביה ווייס שליט”א, הזכיר בדבריו את דברי רשכבה”ג מרן הגאון רבי חיים עוזר גרודז’נסקי זצוק”ל, בהקדמה לספרו שו”ת אחיעזר, “ביחוד עלינו לשים לב לחזק את הישיבות הקטנות והגדולות מבצר היהדות מדור דור, אשר משם יצאה תורה והוראה לכלל ישראל, והאירו את חשכת הגולה, וגם עתה הישיבות בפולין ובליטא ועד הינם מרכז רוחני וכמגדל המאיר לכלל ישראל, התלמידים המצויינים השוקדים על התורה במסירות נפש, הם הם חלוצי האומה וגיבורי הרוח, המשואות המפיצות אורה בכל מקום, ועל ידם תיבנה ותכונן כנסת ישראל, ואם נלך בכח זה, לחזק התורה והמצווה, נקווה כי יצלח לנו לגדור את הפרצות, ולהמשיך את קדושת ישראל בכל צביונו וטהרתו כמאז ומעולם, ולהגדיל תורה ולהאדירה, וד’ ימהר לרווחתנו ולשיבתנו, ויקבץ נפוצותינו מארבע כנפות הארץ, כי מציון תצא תורה ודבר ד’ מירושלים’.

הגאב”ד שליט”א המשיך, כי “מדברי הגרח”ע רואים אנו, כי זוהי הדרך להמשך נצחיות עם ישראל, להמשיך את הישיבות והכוללים, ואכן זכינו שיתקיימו דברי הגרח”ע ‘כי מציון תצה תורה ודבר ד’ מירושלים’, שהוקמו כאן בארץ ישראל מקומות התורה לתפארת, ועכשיו רוצים הרשעים לעקור זאת, וזהו לא מפני שהם רוצים חיילים לצבא, לא שהם חושבים שבני היהדות החרדית הם הגיבורים שנזקקים לצבא, אלא הם רוצים לעקור תורה מישראל.”

“ולכן כבר יצא הפסק מהבד”ץ וגדולי ישראל, שלא להתייצב כלל בלשכת הגיוס, אפילו לא בשביל פטור, ושמעתי בעצמי מבחורי ישיבות רבים, שהיו שם, שאפילו שיצאו מהלשכת גיוס עם פטור, אבל מה עברו שם לפני כן, איזו פריצות וטומאה ופיתויים, שהם מכניסים בכוונה, לפעמים 6-7 שעות. ואפילו אלו שנמצאים בגיל שמגיע להם מראש פטור חוק פטור, הם לא מסכימים בשום אופן לשלוח להם את הפטור הביתה, אלא קודם שיבואו ללשכת גיוס, ושם יקבלו את הפטור, וזאת בשביל לנסות ולשכנע אותם.

התאספנו כאן להציל את התורה הקדושה ב”ה נמצאים כאן כ”כ הרבה רבנים ומרביצי תורה, וכולם יורו לתלמידיהם שלא להתייצב כלל בלשכות הגיוס, ובזה נקיים ונחזק את הישיבות ומוסדות התורה, כדברי הגרח”ע, ונזכה לביאת גואל במהרה בימינו אמן.”

בין היתר השתתפו בכינוס:

כ”ק מרן הגאב”ד ירושלים רבי יצחק טוביה ווייס שליט”א

הגה”צ רבי  יעקב מאיר שכטר  שליט”א מנהיג קהילת ברסלב

הגה”צ המקובל רבי  יצחק מאיר מורגנשטרן  שליט”א

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב סיון ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.