כ"ו ניסן חל היארצייט של רבי נחמן הלוי חזן טולטשינער ב"ר אברהם זצ"ל

כ"ו ניסן חל היארצייט של החסיד ברסלב רבי נחמן הלוי חזן טולטשינער ב"ר אברהם זצ"ל משמשו וממשיך דרכו של רבי נתן מברסלב זי"ע הסתלק לבית עולמו ביום כ"ו בניסן שנת תרמ"ד והוא כבן שבעים שנה, נטמן בבית הקברות החדש באומן – ת.נ.צ.ב.ה

מצבת זיכרון לר' נחמן טולטשין בבית הקברות החדש באומן // צילום: אומן שלום

כ"ו ניסן חל היארצייט של הרב החסיד רבי נחמן הלוי חזן טולטשינער ב"ר אברהם זצ"ל תלמידו הגדול וממשיך דרכו של רבי נתן מברסלב זיע"א.

רבי נחמן הלוי חזן מטולטשין המכונה ר' נחמן טולטשינער נולד לאביו ר' אברהם ב"ר ישראל הלוי שהיה מתלמידי רבי נחמן מברסלב זיע"א בשנים תקע"ד בעיירת הייסין שבאוקראינה, ר' נחמן טולטשינער נולד שלוש שנים לאחר פטירתו של רבי נחמן מברסלב זיע"א, נקרא נחמן על שמו של רבינו הק' רבי נחמן מברסלב זיע"א.

בשנת תקפ"ב כשהיה ר' נחמן טולטשינער בגיל צעיר בן שמונה שנים בלבד, התייתם מאביו ואמו, דודו, ר' ראובן יוסף מתלמידי רבינו הק' גידלו לאחר פטירת אחיו שהיה אביו של נחמן הצעיר, ר' ראובן יוסף היה עשיר ובעל נכסים, תלמידי רבינו הק' נהגו להתאכסן בביתו שבהייסין כשעשו את דרכם לציון רבי נחמן מברסלב באומן.

בשנת תקפ"ב נחמן הצעיר פגש לראשונה את רבי נתן מברסלב  בעת שביקר את דודו, לקראת עלייתו לרגל מסע הנסיעה לארץ ישראל, ר' נתן מברסלב עשה רושם כה עמוק על נחמן הצעיר, עד שהחליט לדבוק בו לנצח, ואכן, כשגדל נעשה ר' נחמן טולטשינער לתלמידו הגדול של מוהרנ"ת מברסלב, וזכה לשמשו שנים רבות, לאחר הסתלקותו של רבי נתן מברסלב נהפך לממשיך דרכו של רבי נתן בקרב חסידי ברסלב בדורות שלאחר פטירת מוהרנ"ת.

כשהגיע נחמן לפרקו התחתן עם בת גילו מעיירת ברסלב, לאחר נישואיו עבר להתגורר בברסלב, שם נולדה לו בת. כעבור תקופה קצרה, נפטרה אשתו לאחר מחלה, בשנת תק"צ בתו של רבי נחמן מברסלב אדל ע"ה שידכה לו את מרת אסתר שיינדל עמה התחתן בזיווג שני, לאחר נישואיו אלו עבר להתגורר בעיירת טולטשין שם התגורר 18 שנים, פעמיים בחודש היה נוהג לנסוע לברסלב בכדי לשמוע דברי תורה מפי רבי נתן.

בתקופה זו, בשנים תקצ"ה – תקצ"ח שימש את מוהרנ"ת במסירות נפש גדולה בפרט בשנות המחלוקת הגדולה נגד חסידות ברסלב, זנח את עסקי העולם הזה, והיה דבוק כל כולו בעבודת ה'.

רבי נחמן עסק בהדפסת ספרי מוהרנ"ת ופיקח על הדפסתם עד שיצאו לאור, בשנת ת"ר נסע רבי נחמן עם מוהרנ"ת לעיר למברג בכדי להדפיס את הספר הק' 'ליקוטי עצות' ובהוראת מוהרנ"ת פיקח על כל תהליך ההדפסה בכדי לשמור שהחולקים והמתנגדים לא יוסיפו או ישנו מילה בספרים הק', לאחר סוכות בשנת תר"ג, ר' נחמן נסע לעיר יאס שברומניה בכדי להדפיס את הכרך הראשון של הספר "ליקוטי הלכות", ההוצאה לאור ארכה כשנה תמימה כאשר בסופו חזר עם הספרים שהודפסו.

מלבד השתתפותו בתהליך הדפסת ספריו של מוהרנ"ת, ר' נחמן העתיק מכתב ידו של מוהרנ"ת את כל חלקיו של ספרי "ליקוטי הלכות", רבי נתן מברסלב כתב את הספרים הק' בכתב ידו במהירות, במרבית המקרים הכתב לא היה ברור, משום כך העתיק ר' נחמן שוב את הכתבי יד בכדי שיהיה ברור וקריא לקראת הוצאתם לאור בכתב דפוס, את הכרך הראשון של הספר ליקוטי הלכות פרסם ר' נחמן עוד בחייו של ר' נתן, מאוחר יותר, ערך והוציא לאור את שאר שבעת הכרכים של הספר הק'.

בשנת תר"ה לאחר פטירתו של מוהרנ"ת, מילא ר' נחמן את מקומו על פי צוואתו של מוהרנ"ת, כששאלו את מוהרנ"ת לפני הסתלקותו – מי ימלא את מקומך? ענה ואמר: "אני מכין הכל עם העט ואח"כ יוכל ר' נחמן להנהיג את הגלגל".

מיד לאחר פטירת מוהרנ"ת עבר ר' נחמן להתגורר בעיירת ברסלב שם הנהיג את חסידי ברסלב במשך שמונה עשרה שנים, בשנת תרי"ד המשיך להתעסק בהדפסת הכרך השני של הספר 'ליקוטי הלכות' עד שבשנת תרי"ח כבר רוב ספרי "ליקוטי הלכות" כבר יצאו לאור.

לר' נחמן חזן היה קול ערב, בתפילת מוסף של ראש השנה בקיבוץ של חסידי ברסלב באומן, היה משמש כחזן, חסידי ברסלב מספרים כי מיופי קולו הערב אפילו המתנגדים היו עומדים סמוך לחלונות הקלויז של מוהרנ"ת באומן ומקשיבים לתפילותיו, מכאן ניתן לו שם משפחתו 'חזן' – תפילותיו היו כה נעימות ומכוונות עד שהמתפללים חשו שהוא "מרחף באוויר" בעודו עומד ומתפלל.

למרות שהיה המנהיג של חסידי ברסלב באותה התקופה, ר' נחמן היה משרת אחרים גם בדברים הפשוטים ביותר, ומנהגו היה לאחר התפילה, לשאוב את דליי המים עבור המתפללים, והיה מנקה את רצפת הקלויז באומן.

בשנת תרכ"ו עבר להתגורר באומן, לר' נחמן הוקצה חדר מיוחד לעבודת ה' במבנה הקלויז, שם הוא המשיך בהנהגה על פי תורת רבי נחמן מברסלב שמונה עשרה שנים עד עת הסתלקותו מן העולם.

ר' נחמן מטולטשין נפטר ביום כ"ו בניסן שנת תרמ"ד והוא כבן שבעים שנה, נטמן בבית הקברות החדש באומן, מקום קבורתו המדויק לא ידוע, בשטח בית הקברות בו נטמן, הוקמה מצבה לזכרו ולזכרם של גדולי חסידי ברסלב שנטמנו שם.

בנו של רבי נחמן היה רבי אברהם חזן זצ"ל שחיבר את ספר 'ביאור הליקוטים' על הליקוטי מוהר"ן, כוכבי אור ועוד ספרי נוספים, חתניו היו רבי נתן בייטלמכר זצ"ל, ורבי אלתר טפליקר זצ"ל שחיבר את הספרים המפורסמים 'השתפכות הנפש' ו'משיבת נפש'.

∗∗∗

מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי "נחמן הלוי חזן" מטולטשין, שנשלח לידידו רבי יחזקאל העשיל מזאשקעוו , כפי שעולה מן המכתב, הוא צורף למכתבים נוספים שנשלחו לחותנו של ר' יחזקאל העשיל,  רבי נחמן כותב לו כי בכוונה לא סגר את המכתבים המצורפים, כדי שבינתיים יוכל אף הוא לקרוא בהם לפני שיעביר אותם לחותנו, ויהיה בכך חיזוק לנפשו: "…מוסגר פה מכתב לחותנו, בצירוף מכתב ממחו'[תנו] ר"י מטשעהרין, וידידי לא סגרתי אותם כראוי, מטעם אשר כבודו יקרא בו, אולי יחיה את נפשו בזה העיקר שיקרא בו, ולפעמים מזכירין א"ע באיזה דיבור טוב, איז ג"כ זייעיר מחי'[ה] [=זה גם כן מאד מחיה], כי כל דברינו אשר השי"ת עוזר אותנו לדבר לפרקים דברים טובים כולם נוסעים למקור חיותנו שיש להם כח להחיות נפש כל חי תמיד… ואח"כ בקשתי לסגרו כראוי ולשלחו לחותנו בטח". בסיום המכתב ברכות לימי הפורים וחג הפסח הקרבים: "יערב לו שמחת פורים יחד עם כל ב"ב שיחיו… ומברכו בברכת ימי פורים הבא עלינו לטובה, ובברכת יו"ט פסח כשר, התלוי במצוות פורים, והכל בששון ושמחה…".

 

תגובות

חזק וברוך על הדברים לרגל היארצייט!אך תמה אני שאתם מציגים את רבי נחמן מטולטשין זצ"ל כמנהיג ברסלב, איך אפשר לומר זאת אחרי שמבורר לנו כי המנהיג עד ביאת המשיח הוא אך ורק רבינו הקדוש, הרי במכתבו של רבי נחמן מטולטשין הוא עצמו כותב "וכבר מונח כלל בידינו כי עתה הצדיק שבדור הוא אדמו"ר זצוק"ל", אתמה!!! עורו אחיי ורעיי עד מתי ישארו חסידי ברסלב ישנים. לא דיי לנו במנהיגות רבינו הקדוש, אולי אנו חפצים לראות גוף חי כמו שטעו ישראל בחטא העגל. חבל חבל!! מקווה אני שתשנו את המעוות בעזרתו יתברך.החותם בברכה שמעון ביטון.

1

הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב שבט ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.