כדי לקום בחצות הלילה ולערוך ‘תיקון חצות’ בבין המצרים

כדי לקום בחצות הלילה ולערוך ‘תיקון חצות’, לא צריך להיות מקובל אלוקי או בן עלייה; מספיק להיות יהודי… כל ‘איש ישראלי’, יכול וצריך לקום בחצות הלילה, להתאבל על בית המקדש,

תיקון חצות לכולם

כדי לקום בחצות הלילה ולערוך ‘תיקון חצות’, לא צריך להיות מקובל אלוקי או בן עלייה; מספיק להיות יהודי…  כל ‘איש ישראלי’, יכול וצריך לקום בחצות הלילה, להתאבל על בית המקדש, ולשפוך לבו כמים נוכח פני ה’. שכן, “עיקר עבודת איש הישראלי הוא לקום בחצות לילה” (שיחות הר”ן, שא). זה לא ‘לוקסוס’, ולא מדרגה של בני עליה, אלא “עיקר עבודת איש הישראלי”.

מי שמתחיל את יומו באופן קבוע, בשעות הבוקר – לא חסירה לו רק מעלה או מדרגה גבוהה, אלא חסר לו משהו בסיסי ועיקרי. וכפי שהיה רבי מיכל ב”ר יצחק, נכדו של מוהרנ”ת, אומר: “עובד ה’ בלי קימת חצות, הרי הוא כסנדלר בלי מחט לתפירת נעליים” (שיש”ק ד, תלב).

לא התרגלנו אולי לחשוב כך; בסולם העדיפויות שלנו, נמצאת “קימת חצות לילה” בשלבים העליונים העומדים בגבהי מרומים. אבל לפי האמת, היא אחת המדרגות הראשונות. וכך כותב רבי ישראל קרדונר לבחור צעיר שהתקרב לדרכו של רבינו: “עליך לדעת שהאדם צריך לעלות בכל יום ויום מדרגה לדרגה, והמדרגה הראשונה, היא: קימת חצות!” (מכתבי רבי ישראל, מכתב יד. תרגום חופשי מאידיש). קימת חצות לילה היא המדרגה הראשונה…

לכן: “אחי היקר, תחילת ההתבודדות שלך, עליה להיות – שתזכה לאותה מידה של קימת חצות. עליך לשפוך דמעות כמים בכל יום ויום עד שירחם עליך השם יתברך ותזכה לסייעתא דשמיא לקום בכל לילה בחצות, לשפוך את נפשך לפני ה’ יתברך!” (שם).

מבין אלה שאינם קמים בחצות הלילה, ואף אינם מרגישים נקיפת מצפון לאחר לילה שעבר בשינה – ישנם כמה סוגים:
ישנם כאלה שמרגישים קטנים מדי; קימה בחצות הלילה מצוירת בעיניהם כדבר ששייך לאנשים גדולים, ולא לאנשים פשוטים כמותם. אליהם כבר כותב רבי ישראל קרדונר: “אחי היקר, אני יודע היטב שהיצר הרע יניח עצמו לארכו ולרחבו, ולא יניח לך להתנהג במידה יקרה זו. לפעמים הוא יעשה את עצמו כעניו גדול ויאמר לך ‘מי אתה שתבוא למה ששייך לצדיקים גדולים’. אז עליך לדעת, שזוהי ענוה פסולה. החיוב הוא על כל אדם לעמוד בכל לילה לשפוך את נפשו לפני השם יתברך, כמאמר רבינו הקדוש ‘עיקר עבודת איש הישראלי’ לקום בכל לילה בחצות” (מכתבי רבי ישראל, שם).

מאידך, ישנם כאלה, שמרגישים גדולים מדי; הם מתענגים כל כך על מתיקות התורה, ומעפילים במדרגות רמות, עד שחורבן בית המקדש לא מעיק להם כל כך… ולהם, מומלץ לשמוע סיפור:

הָיֹה הָיָה בפולין יהודי פשוט, סנדלר במקצועו, ושמו ר’ נחום שוסטר. ביום מן הימים התקרב ר’ נחום לחסידי ברסלב, ומהם למד לקום בחצות הלילה, לערוך תיקון חצות, ולהתבודד לפני ה’. ויהי בבואו בחצות הלילה לבית המדרש לערוך תיקון חצות, ולבכות ולהתאבל על חורבן בית מקדשנו, הבחינו בו כמה מהלמדנים המופלגים, והמראה עורר בהם שחוק: מה לו לאותו סנדלר פשוט, לעבודה הנשגבה של תיקון חצות? בראות ר’ נחום את הלמדנים שוחקים ממנו, אמר להם בתמימותו הגדולה: “אתם הרי תלמידי חכמים גדולים – לכם לא חסר בית מקדש. אבל אני עם הארץ ואין לי כלום, ולכן כואב לי מאד שאין בית המקדש”… התשובה התמימה זעזעה אותם, ולא ארכו הימים ונמנו גם הם בין חסידי ברסלב העורכים תיקון חצות מדי לילה בתמימות ופשיטות.

בתקופת “בין המצרים”, נותנים אפשרות גם לאלה שאינם קמים בחצות הלילה, לערוך פגישת היכרות  עם “תיקון חצות”. שכן, כך כתב האר”י הקדוש: “מנהג טוב וכשר הוא מאד לכל בעל נפש, לשבת באבלות אחר חצי היום בכל אלו הימים, ולבכות בכיה ממש על חורבן הבית. ודבר זה עושה תועלת גדולה בנפש האדם” (שער הכוונות, ענין בין המצרים).

אכן, מנהג זה – של אמירת תיקון חצות בצהריים, בימי בין המצרים – היה נפוץ מאד בשנים שלפנינו. וכפי שמספר רבי שמואל הורביץ ביומנו: “בעיר העתיקה וגם בשאר השכונות, עושים בבתי מדרשות ‘תיקון חצות’ בחצות היום, בבכי ונהי ובכוונה והתעוררות גדול, ובהפיכת הספסלים והשולחנות ובחליצת נעליים. וכן עושים במאה שערים בבית המדרש ‘ישועות יעקב’ בהתעוררות רב” (ימי שמואל, פרק קלא).

“וענין חצות הלילה” – ממשיך האר”י הקדוש וכותב – “אין צורך להזכירו! כי אפילו בכל שאר הלילות צריך להתאבל על החורבן, ומכל שכן בלילות ‘בין המצרים’, שצריך להוסיף בבכייה” (שם). אין צורך להזכיר ליהודי, שעליו לקום בבין המצרים בחצות הלילה, שהרי “אפילו בכל שאר הלילות צריך להתאבל על החורבן”…

לסיום, כדאי לזכור: “מעט – גם טוב”. אפשר לקום גם לדקה בודדת, להיזכר מהחורבן הנוראי, לדבר כמה דיבורים לפני ה’, ולחזור לישון. שכן, גם דקה של קימת חצות, יקרה מפז ומפנינים…
טיזר

החיוב הוא על כל אדם לעמוד בכל לילה לשפוך את נפשו לפני השם יתברך, כמאמר רבינו הקדוש ‘עיקר עבודת איש הישראלי’ לקום בכל לילה בחצות

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט' סיון ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.