“כדי לצאת מהשאול תחתיות, ישנם שני דרכים”

לצאת מהשאול תחתיות, ישנם שני דרכים: הדרך הראשונה היא, לצעוק ולזעוק לה’ בפחד נוראי, והדרך השניה היא, למצוא את ה’ בתוך השאול תחתיות, ולהתחבר אליו שם… כי כשמוצאים שם את ה’, יוצאים משם…

תקופת האבלות באה לסיומה. בשבת זו נשמע את המפטיר מכריז “נחמו נחמו עמי”! ובכך תחל תקופת הנחמה. לא רק שבוע של נחמה, אלא שבעה שבועות של נחמה; “שבעה דנחמתא”. והשאלה נשאלת: להיכן נעלמה האבלות? מה קרה עם בית המקדש? האם הוא נבנה כבר?
ישנם אולי כאלה, שהשאלה לא מטרידה אותם. מבחינתם, תהיה התשובה מה שתהיה, העיקר ש”בין המצרים” כבר מאחוריהם… עד עתה היו כלואים בתוך מגבלות “בין המצרים”, ותיכף עם צאת הכוכבים בליל מוצאי תשעה באב הכריזו על הפוגה ו’הפסקת אש’… יוצאים לחופש.
אך חסיד ברסלב, שמתכונן גם מחר וגם מחרתיים לקום בחצות הלילה ולבכות על חורבן בית המקדש – עומד ותמה על פשרה של הנחמה: מה אומרת לנו הנחמה, האם היא מלמדת אותנו לשכוח מהצרה עד חצות הלילה הבא? האם הנחמה היא העלמת עין מהחורבן הנוראי שממשיך וחוגג בראש כל חוצות?

שאלה זו אקטואלית, לא רק ב”שבעה דנחמתא”, אלא גם משך כל ימות השנה: מה תורת ההתחזקות מלמדת אותנו? האם ההתחזקות מלמדת את האדם לשכוח מהגיהנם, להעלים עין מהמידות והתאוות הרעות המקננות בו, לומר ‘אשרינו’ ולהעביר נושא?
לרבים נדמה שה”ההתעוררות” עם ה”התחזקות” אינם יכול לדור בכפיפה אחת, ולכן הם בוחרים באחת משני הדרכים; או להיות תמיד שמח, ולא לשמוע שום דיבורים מדכאים על גיהנום. או להתהלך תמיד ירא וחרד, ולשפוט את כל מי שמדבר ‘התחזקות’ ושמח ביהדותו – כפורק עול וקל דעת…

אך לאמתו של דבר, ההתעוררות והתחזקות, האבלות והנחמה, הם הידידים הטובים ביותר… הם אינם מעלימים עין זה מזה, ובוודאי שלא מתנגדים זה לזה. אדרבא: שניהם חותרים לאותה מטרה, כשהאחד משלים את חברו!

האבלות והנחמה מטרתם אחת ויחידה: להחיש את הגאולה, ולהתחבר כבר עתה לאורו של משיח! אך בעוד שהאבלות מחברת אותנו לאור הגאולה בצורה של חיפוש וגעגוע, הרי שהנחמה מחברת אותנו לאותו אור, בצורה של מציאה ונחמה.

בשבועות אלו של הנחמה, אנו לא שוכחים אף לרגע אחד מהחורבן הנוראי. אך בעוד שבשלשת השבועות של ‘בין המצרים’ התחברנו לאור בית המקדש בצורה של צער ואבלות, חיפוש ובכיה. הרי שבשבועות אלו, אנו מחפשים את קרני האור של בית המקדש המאירים בתוך חשכת גלותנו, ובהם אנו מתנחמים ואליהם אנו מתחברים…

כדי לצאת מהגלות, ולהביא את הגאולה, ישנם שני דרכים: דרך אחת, להתאבל על הגלות ועל ריחוקנו מהאור. ודרך שניה, להתנחם ולמצוא את חלקיקי הגאולה בתוך הגלות, וכך לגלות את אור הגאולה שידחה את חשכת הגלות. והמינון של שני דרכים אלו הוא: שלשה שבועות בדרך הראשונה, ושבעה שבועות בדרך השנייה. כששני דרכים אלו יחד, מובילות אל התכלית: השבועיים של תשובה, “תרתי דתיובתא”! כי אכן, רק כך אפשר לשוב באמת אל ה’.

כשרבינו הקדוש מלמד אותנו “שגם בשאול תחתיות יכולין לקרב את עצמו להשם יתברך, כי גם שם הוא יתברך נמצא, בבחינת ואציעה שאול הנך” (משיבת נפש, א) – אין כאן הסתה להעלים עין מה”ראשית חכמה” שצועק לנו בשם חז”ל שבשאול תחתיות רע ומר ממוות… אין שום מחלוקת בין הספר ‘משיבת נפש’ לבין ‘מסכת גיהנם’ שבראשית חכמה…

כשרבינו הקדוש מלמד אותנו “שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאד מאד, והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל” (ליקוטי מוהר”ן ח”ב, מח). הוא לא בא לרמות אותנו כאילו אין כאן סכנה שממנה יש לפחד. אדרבא; רבינו מעודד את הצעקה להשם יתברך מתוך פחד אימים. וכך הוא מלמד: “צריך כל אחד ואחד לצעוק להשם יתברך ולישא לבו אליו יתברך כאילו הוא באמצע הים תלוי על חוט השערה, והרוח סערה סוער עד לב השמים עד שאין יודעין מה לעשות וכמעט אין פנאי אפילו לצעוק. אבל באמת בודאי אין לו עצה ומנוס כי אם לישא עיניו ולבו להשם יתברך. וכך צריכין בכל עת להתבודד ולצעוק להשם יתברך. כי האדם בסכנה גדולה בזה העולם כאשר יודע כל אחד בנפשו והבן הדברים היטב” (שיחות הר”ן, קיז).

אלא מאי? כדי לצאת מהשאול תחתיות, ישנם שני דרכים: הדרך הראשונה היא, לצעוק ולזעוק לה’ בפחד נוראי, כמו אחד שעומד ליפול לתוך הים הסוער כל רגע. והדרך השניה היא, למצוא את ה’ בתוך השאול תחתיות, ולהתחבר אליו שם… כי כשמוצאים שם את ה’, יוצאים משם…
והמינון של שני דרכים אלו, כבר קבע לנו רבינו לאמר: “צריכין לייחד איזה שעה ביום, שיהיה לו לב נשבר, דהיינו להתבודד ולשבר לבו לפניו יתברך. אבל שאר כל היום כולו יהיה רק בשמחה!” (שיחות הר”ן, מא).

טיזר
ישנם שני דרכים: הדרך הראשונה היא, לצעוק ולזעוק לה’ בפחד נוראי. והדרך השניה היא, למצוא את ה’ בתוך השאול תחתיות, ולהתחבר אליו שם…

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט' אייר ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.