י"ח תשרי חל יום פטירתו של רבי נחמן מברסלב זיע"א – 208 שנה לפטירתו

היום – י"ח תשרי חל היארצייט של רבינו הקדוש אור האורות תקות כל התקוות רבי נחמן מברסלב זיע"א – ענה ואמר: "אין צורך ללחוש. אני לא מפחד למות. אבל אתם, מה יש לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם. קשה יותר לתקן את נשמותיהם של אלה שנפטרו, אבל לכם אין ממה לפחד"… • תיאור הסתלקותו

ציון רבי נחמן מברסלב זיע''א // צילום ועיבוד: אומן שלום

י"ח בתשרי חל היארצייט של רבי נחמן מברסלב זיע"א

רבי נחמן מברסלב זיע"א נולד לאביו שמחה ולאמו פייגא בא' בניסן התקל"ב (1772) בעיירה מז'יבוז' שבאוקראינה, אביו של רבי נחמן היה שמחה, בנו של רבי נחמן מהורדנקא זצ"ל שהיה מתלמידיו הקרובים ביותר של הבעל שם טוב הקדוש ועל שמו נקרא נחמן. אמו של רבי נחמן הייתה פייגא בתה של אדל – שהייתה היחידה של הבעל שם טוב.

הסתלקותו של רבי נחמן מברסלב הייתה בעיירה אומן שבאוקראינה, ביום י"ח בתשרי, שזהו היום השני של חול המועד סוכות, בשנת 5571 ( למינינם 16/10/1810). על פי בקשתו, רבי נחמן מברסלב נקבר באומן, במקום שבו נטמנו 30,000 יהודים קדושים שנטבחו על קידוש ה' על ידי ההיידמקים בשנת 5528 (1768). לאחר פטירתו של רבי נחמן מברסלב בני משפחתו הקימו אוהל מעל קברו – על פי גרסה נוספת אביו של רבי נחמן, רבי שמחה מהורדנקא זצ"ל, היה ממקימי האוהל.

חסידי ברסלב בכל העולם נוהגים להנציח בח"י תשרי את יום פטירתו של רבי נחמן. בקהילות ברסלב נוהגים להדלקת נר לעילוי נשמתו של הרבי, ועוסקים בלימוד בספריו של רבי נחמן מברסלב זיע"א.

תיאור הסתלקותו של רבי נחמן מברסלב זיע"א:

שבת, ט"ו בתשרי, היום הראשון של סוכות, 1810 זה קרה בחג הסוכות – רבי נחמן ישב בכיסאו כל היום ולא נכנס לסוכתו. חסידיו של רבי נחמן עמדו באותה העת לפניו והחליפו משמרות כדי לשהות סמוך אליו. בבוקר, תלמידיו של הרבי עזרו לו להתעטף בטלית והוא התפלל בישיבה על כיסאו. במוצאי שבת, ט"ז תשרי, ערב יום שני של חג סוכות – רבי נחמן ביקש לעבור למיטתו. באותו העת רבי נחמן הזכיר למוהרנ"ת (תלמידו הקרוב ביותר של ר' נחמן מברסלב הלוא הוא ר' נתן מברסלב זצ"ל) את הסיפור של הבעל-שם-טוב זצ"ל, אותו סיפר בדרכו לאומן. הוא אמר: "כאן באומן יש רבבות של נשמות שהמתינו שאבוא לכאן".

סמוך מאוד לפטירתו אמר הרבי: "הגעתי לדרגה כל כך גבוהה ואינני יכול להתקדם כל עוד אני לבוש בגוף הזה. אני משתוקק להניח את הגוף הזה בצד, משום שאיני יכול להישאר באותה מדרגה". בהמשך הועבר לסירוגין מכיסאו אל מיטתו כדי לנוח. פעם, כשהוא ישב בכיסאו, באחת הפעמים הותקף רבינו בהתקף שיעול קשה והיה חלש מאוד. ו למרות חולשתו הגדולה, הניח ר' נחמן את אגרופו בנחישות ואמר "עדיין יש לי כוח". אחר כך לפת את מעילו ואמר "איזה כוח יש לי".

בי"ח בתשרי – עד אחר חצות, היו רבי נפתלי ורבי שמעון ששהו ליד הרבי. רבי נחמן חזר על התורה שאמר במוצאי שבת: "כמה משפטים יש כאן כמה קדושים היו כאן". רבי נפתלי אמר: "הלא אמרתם בהתורה "ויאמר בועז אל רות" שהצדיק הגדול המופלג במעלה מאוד יכול לגמור העניין בחייו", והרבי השיב שישנם הרבה דברים בעניין זה, "אמרתי לכם כי אם איזה בחינה מזה כי ההכרח לילך ולהסתלק בשביל זה". ואז נתן להם את המפתח של השידה שלו, והורה להם לשרוף את כל כתביו תיכף כשיסתלק בעודו מונח על הארץ. רבי נפתלי ורבי שמעון היו המומים ומפוחדים מדבריו של רבינו, מכך שהוא מכין את עצמו לפטירתו והתלחשו ביניהם על דבריו. הרבי אמר להם: "אין צורך ללחוש. אני לא מפחד למות. אבל אתם, מה יש לכם לדאוג כשאני הולך לפניכם. קשה יותר לתקן את נשמותיהם של אלה שנפטרו, אבל לכם אין ממה לפחד".

בשעה 1 בלילה, רבי נתן זצ"ל הגיע להיות סמוך לרבינו, רבי נפתלי סיפר לו על המפתח. רבי נתן רעד והשתומם מכך שרבינו מכין את עצמו להסתלקותו, וסירב להאמין שהרבי עומד להיפטר מן העולם. רבי נחמן ישב על כסאו בשקט. ורבי נפתלי הלך לישון. רבי שמעון נרדם על הרצפה בחדרו של רבינו. רבי נתן שהיה ער באותה העת לא רצה להאמין שהרבי יילקח מהעולם ולכן לא רצה לשאול את רבינו שאלות, כגון מה יעשו ומה יפעלו וכו'. רבי נחמן מברסלב לא דיבר, אבל הביט על תלמידו הנאמן רבי נתן. לאחר מכן רבי נתן העביר את רבי נחמן למיטתו.

יום שלישי בבוקר, י"ח בתשרי בשעות הבוקר המוקדמות, ר' שמעון משרתו של רבינו התעורר משנתו והחל לטפל ברבי. רבי נתן הלך אל המקווה וכשהוא חזר, הרבי ישב במיטתו, עטוף בטליתו, והתפלל. לאחר מכן בירך רבינו על האתרוג והלולב, ואמר את ההלל ואת ההושענות בקול רם, כך שכל האנשים ששהו בבית באותו זמן יכלו לשמוע אותו.

בשעות הצהריים הרבי היה שוכב במיטתו, לבוש בבגד נאה של משי. בזמן שהרבי שכב במיטתו, היתה רוח סערה גדולה מאוד בחוץ, דבר שלא היה מוכר כלל, ורוח סערה זו הייתה ממש מפרקת הרים ושוברת סלעים, והסוכה של רבי נחמן אף היא נפלה מעוצמת הרוח, ואז פרצה שריפה גדולה באומן. כולם, כולל רבי נתן, רצו לכיוון השריפה כדי לכבות אותה, אולם בדרך נס השריפה דעכה מעצמה עוד בטרם רבי נתן הגיע אליה. רבי נתן לבית הרבי. אנשים רבים באו לשהות במחיצת רבינו בשעתו האחרונה, ואמרו 'מעבר יבוק' – פסוקים שאומרים על הצדיקים לפני פטירתם. רבי נתן החל לבכות ולצעוק "רבי! רבי! עם מי אתם עוזבים אותנו?" הרבי שמע את הקול והתעורר, הרים מעט את ראשו ומבט פניו היה כאומר: "איני עוזב אתכם חס ושלום!"

רבינו נפטר ביום שלישי אחר הצהריים, ביום השני של חול המועד סוכות, י"ח בתשרי, בחדר נעשה קול רעש גדול ואנשים החלו לצעוק ולבכות. מיד לאחר שיצאה נשמתו של הרבי, רבי שמעון לקח את המפתח שהרבי נתן לו ושרף את כל הכתבים שרבי נחמן ציווה לשורפם. בינתיים, הניחו את רבינו על הארץ כשרגליו מופנות אל הדלת, כפי שנהוג. היום החל להחשיך והוסכם כי אין זה ראוי להוביל אדם גדול לקבורה בחשכת לילה, אלא ראוי לקבור אותו רק ביום. למחרת, נשאל רבי נתן כיצד לנהוג עם רבינו, והוא השיב שינהגו עמו כפי שנוהגים עם כל עם ישראל – שאנשי החברא קדישא יטפלו בו, "עשו עמו רק כמו שעושין עם שאר בני ישראל".

רבי נתן התיישב על הארץ ליד הרבי ודיבר אליו באוזנו כשהוא בוכה. אנשי 'החברא קדישא' הגיעו והחלו לעסוק בטהרה ובהכנת הגוף לקבורה. כאשר הוציאו את הרבי מחוץ לבית, רבי נתן תפס בכנף בגדו של הרבי ונשא אותו ביחד עם שאר האנשים שנשאו את מיטתו של הרבי. ברגעים אלה, רבי נתן חש התנוצצות גדולה על גדולת הבורא ואמר שאי אפשר בכלל לספר על כך כלל אפילו לעצמו. את המיטה עליה נשאו את הרבי עשו מהכיסא, כפי שהורה רבי נתן, עליו אמר רבי נחמן את התורה האחרונה באותו ראש השנה באומן.

רבבות יהודים השתתפו בהלווייתו של הרבי. הוא נקבר במקום בו בחר, בין הקדושים שהיו קבורים בבית העלמין של אומן.

כאשר רבינו שוחח על פטירתו הקרבה החסידים נאנחו ושאלו: "מה נעשה? עם מי אתה משאיר אותנו?" הרבי השיב: "רק הישארו יחד ותהיו יהודים טובים. ולא רק זה, אלא תוכלו להיות צדיקים, וה' תמיד עזר לי שדברים יהיו תמיד כפי שרציתי. ניצחתי ואנצח – גמרתי ואגמור".

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ח אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.