י"ב חשון חל יום היארצייט של האברך שמואל יצחק דייטש ז"ל

זוכרים את שמוליק ז"ל • השבוע, י"ב חשון חל יום היארצייט של האברך שמואל יצחק דייטש ז"ל שנהרג בתאונת דרכים לפני 3 שנים – חבריו של שמוליק ז"ל עלו לקברו ואמרו קדיש ו'תיקון הכללי' לזכרו

בקברו של שמוליק ז"ל ביום היארצייט, השבוע | צילום: באדיבות המצלם

כתבה שהתפרסמה בבטאון המעלה העליונה כסלו תשע"ו

ויזעק שמואל אל ה' כל הלילה…

והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם עם ה' וגם עם אנשים…

פרקי חיים מידיד אמת שזכה להתדבק בכל מאודו בבחיר צדיקיא אור האורות ולהתחזק תדיר בעצותיו הקדושים ולעורר ליבות בני ישראל אליו יתברך ואל צדיקיו האברך הנלבב הבלתי נשכח רבי שמואל יצחק דייטש זצ"ל

הלהבה מתפשטת

ממרחק כבר היה ניתן לזהות אותו, ידיו מתנופפות באויר בהתלהבות אדירה, מנסה להטעים לעומד לצידו, אדם מבוגר שכיפתו קטנה מזרתו, והוא מדבר אליו ללא הרף, ומרעיף עליו מדיבורי רביה"ק, "אחי, תתחזק, תבוא איתנו לשדה, לדבר עם ה', ה' מחכה לך לשמוע אותך, בוא אליו…".

היה זה ידידנו הבלתי נשכח, אחד המיוחד שבחבורה, שבמסירות נפש בל תתואר זכה לטעום מהיין ההונגרי, ולהחיות את נשמתו מאור האורות לנצח נצחים, ר' שמואל יצחק, שבפי כל היה מכונה "שמוליק…"

הטעימה מהיין ההונגרי

מנעוריו כבר התבלט בעבודת ה' בחיות ובהתלהבות, עת למד בישיבת נדבורנה בבני ברק, חברים שהתחממו לאורו מספרים על לילות לימוד תורה ביגיעה. באחד הימים פגש חבר מהישיבה בה למד, שבהצנע עבר בבתי כנסיות והפיץ את תורת אור האורות בכל מקום, ר' שמואל ניגש אליו והתעניין במעשיו…

הלה פתח לר' שמואל צוהר חדש, והאיר לו מדיבורי אמת מרבינו הקדוש. נשמתו הזכה של ר' שמואל הוארה באור האמת, ועל אתר דבקה נפשו בנחל נובע, שממימיו לא פסק לשתות לעולמים, מתוך התבטלות גמורה לרביה"ק, ולמשפיעי אנ"ש שמהם זכה לינוק. וביגיעות עצומות זכה להתגבר על כל המניעות ולנסוע לקיבוץ הקדוש בראש השנה באומן.

אשו הגדולה לא נותרה לעצמו בלבד, וכדברי רביה"ק 'שהתלמידים יעשו תלמידים' היה הולך ומבעיר את כל סובביו, ומאחד למשנהו עבר והחייה בדיבורים פשוטים, שיצאו מלב כוסף ונכנסו אל הלב, בין אם היה זה בחור מאנ"ש, או אפילו אדם זר שפגש באקראי, ור' שמואל ניצל את ההזדמנות על מנת להבעיר בו את האש היוקדת.

הארת הפנים שלו כבשה את כל רואיו, כל הסובבים אותו בכל מקום בו היה התפעמו מהחן המופלא שהיה משוך על פניו, חן דקדושה, וכך כל דיבור של אמת שהוציא מפיו היה עליו כל מיני חן. ור' שמואל רואה בכל יהודי עוד הזדמנות להפצה, "בוא, דבר עם השם, תתחזק, תבוא לראש השנה לאומן, זה התקוה שלנו…", הכל בכדי לקרב עוד יהודי אליו יתברך.

לצד עדינות נפשו המיוחדת שבה בלט, והזהירות בכבודו של כל יהודי שעמדה במרכז אישיותו, לא לפגוע באף אחד, לא לצער אף אחד, כשלכן היו דבריו מתקבלים, "תזכור – היה חוזר ומשנן – רק רצונות, רצונות וכיסופים אליו יתברך, אל תתייאש!".

אירע פעם שאחד זלזל בו, ור' שמואל תינה את צערו באזני אחד מידידיו, "למה זה קרה, מה ה' רוצה ממני עכשיו?", הוא הרהר מעט ואמר לעצמו, "הנה, אותו יהודי עדיין לא התברך בזש"ק, ודאי רצון ה' שאני יתפלל עליו שיוושע במהרה", ומאותו יום לא פסק מלהתפלל עליו!
לאחר נישואיו עבר להתגורר בעמנואל, וגם שם לא שקט על שמריו, והחל חוקר ודורש היכן אפשר להאיר את אור האורות עוד ועוד, ועל אתר ניסה להקים כולל חצות, שבו ילכו להתבודד בשדה, ולהתפלל עם אנ"ש כותיקין.

עבודת ה' במסירות נפש

ככלל, היתה ההתבודדות בשדה מרכז חייו, ולא ויתר לצאת כל לילה לשדה, ובמסירות נפש יצא כל יום לשדה לדבר עמו יתברך, כשעל הדרך השתדל תמיד להביא איתו עוד יהודים מכל הגוונים, 'העיקר רק לעשות עוד נחת רוח לה' יתברך'.

דבקותו בלימוד התורה הפליאה את כל רואיו, כשכל תקופה הוא מוסיף לעצמו עוד ועוד 'סדרים קבועים', ולומד אותם בקול בלא להתפעל משום אדם. ואף לחבריו בישיבת ברסלב ב"ב היה חוזר ואומר עד יומו האחרון, "תחטוף סדרים קבועים, תחטוף, החיים עוברים, אל תישן את החיים, עוד מעט אחרי מאה ועשרים עם מה תבוא, תחטוף, תתחזק, אין זמן, מה שאפשר לחטוף…".

כך זכה לסיים כמעט פעמיים את כל הש"ס, חוץ משיעוריו הקבועים, שהיה לומד בכל יום ח"י פרקי משניות, שבע דפי גמרא, חמש דפי לקוטי הלכות, וזכה לסיים עשרות פעמים את כל המשניות, ואת הסה"ק ליקוטי הלכות. ובפשיטות גמורה היה נזהר לקיים כל דיבור מרבינו הק', הן לגבי סדר הלימוד, והן בענין הריקודים, שהיה רוקד שעות רבות כל יום בכל מקום שהיה בא לשם, ובפרט בשבת קודש.

מן המפורסמות היו ריקודיו בשמחה שלמעלה מטעם ודעת בשמחות נישואין של אנ"ש, כאשר היה מפזז ומרקד בכל עוז, ולא היה פוסק מלרקוד ולשמח בכל מיני שמחה עד כלות כל הכוחות.

מסירות נפשו התבלטה בין השאר בנסיעות לקברי צדיקים, אשר כל מי שזכה לנסוע איתו לא ימוש מזכרונו הבעירה וההתלהבות בכל פעם שזכה להשתטח על קברי הצדיקים, וניצל כל רגע בשהותו בקבריהם לעבוד את ה' בפשיטות, ועל הדרך לחזק יהודים, לדבר איתם עוד דיבור מרבינו הקדוש.

ובפרט היה שוהה רבות בציון התנא האלוקי ה'עיר וקדיש', אליו היה קשור בכל ליבו ונפשו, וחוץ מכל שבת מברכין, היו שבתות נוספות רבות בהן נשא ליבו את רגליו לעלות מירונה. באותם שבתות היה מתפלל באריכות ובניגונים ללא כל התפעלות משום אדם.

בסעודות היה יושב עם אנ"ש ומלהיב את ליבותם בזמירות 'אשת חיל', בערגה ובכיסופים. וב'רעוא דרעוין' כינס את כל בחורי אנ"ש למרפסת שעל יד הציון, לשיר יחד 'בני היכלא'. וגם במלוה מלכה, היה קורא לאחד מאנ"ש שידבר מרביה"ק. לעיתים היה פותח את פיו, ומפליא היה לראות איך שמבוגרים מאנ"ש מטים אוזן לדיבורים היוצאים מלבבו הבוער.

לאחר נישואיו היה נוסע רבות להתבודד ב'מצפה יוסף' שבהר גריזים, שם היה מתבודד שעות ארוכות, ושופך ליבו כמים נוכח פני ה', מול ציונו הקדוש של יוסף צדיקא.

ותשחק ליום אחרון

לחם במסירות נפש בטרייף פסול שמתגבר על העולם לאלפים ולרבבות, ופעל נגד הכלים האסורים, בשיחות ובחיזוקים היה מדבר על ליבות אלו שנפלו בזה רח"ל. ואף שהיו מזלזלים בו עקב כך, לא היה נרתע כלל, והשיב למבזיו באמונה תמימה, "ותשחק ליום אחרון…".

ובהאי קטירא איתקטר, בעת שנסע ביום י"ב מר חשוון תשע"ה להתבודד מול ציונו של יוסף הצדיק, וזכה לטבול קודם לכן במעיין הסמוך, ואמר תיקון הכללי, והתבודד מתוך שאגות עצומות וריקודים וצעקת שבעים קלין.

'ותשחק ליום אחרון', בדרכו חזור לביתו נהרג בתאונה טראגית, וזכה לעלות בנקיות וטהרה השמימה, בשנת כ"א לחייו, כשהוא משאיר אחריו את משפחתו ומעריציו הרבים, כוספים ומתגעגעים אחר רוח הצדיק האמת, כפי שהיה מחזקם בחיים חיותו, וכן עתה כשהוא כבר בצילו ובהיכלו של רבינו הקדוש.

אפריון נמטיה לידידיו הי"ו, שעמלו ויגעו ללקט מתי מעט מדיבוריו הנפלאים המשובבים לב ונפש, במלאות שנה לפטירתו. וסדרום כפי שהיה אומרם בלשונו הנעימה, בכדי שנוכל לפרסמם בגליוננו, ולהדפיסם לעילוי נשמתו הטהורה, תשוח"ח.

*
"והנה זה רבי שמואל ז"ל שנפטר בודאי אתה ידעת אותו היטב, ותדע שנשמתו יצאה בטהרה, ודיבר דבורי אמונה בכל עת עד שיצתה נשמתו, מה גדלו חסדי ה' שזכיתי אותו שיהיה לו כל פעם התבודדות בשדה בין הרים ומחילות עפר, והלך בדרך הישר בדרך התורה כל ימיו ונפטר בשם טוב, וקויתי לה' שבודאי יקרבו שם הבעל השדה…" (עלים לתרופה מכתב לה).

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ח אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.