יארצייט חסידי ברסלב

י"ט באב חל יום היארצייט של רבי נפתלי הערץ וינברג זצ"ל מנמירוב

י"ט באב חל היארצייט של רבי נפתלי וינברג זצ"ל מנמירוב, רבינו התבטא ואמר כי ר’ נפתלי ור’ נתן יודעים ממנו ומשיגים אותו יותר מכל שאר התלמידים באומרו: "כשם שיריבי אינם יודעים אותי כן המחזיקים בי אינם יודעים אותי, רק נתן ונפתלי מעט"

מצבתו של רבי נפתלי מנמירוב בבית העלמין באומן | צילום: אומן שלום

י"ט באב חל היארצייט של רבי נפתלי הערץ מנמירוב, היה מתלמידיו הקרובים של רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע"א, וידידו הקרוב ביותר של רבי נתן מברסלב זיע"א, שניהם ביחד התקרבו אל רבינו הקדוש.

תולדות חייו

ר' נפתלי נולד בשנת ה'תק"מ (1780) למשפחה חסידית מיוחסת ומפוארת, צאצאי רבה של סקאהל אשר חי ונודע לתהילה עוד בטרם ראה אור עולם החסידות. מאז ילדותו יגע בתורה ובתפילה.

בין עשרות תלמידיו הקדושים של רבינו בולטת היתה דמותו של ר' נפתלי, אשר היה אחד משני אנשי סודו של רבינו, הלא הוא ר' נתן מברסלב. שניהם יחדיו, עשו בהתקרבותם לרבינו זי"ע מה שלא עשו כל חבריהם, הם זכו אצל רבינו לחיבה יתירה והשראה מיוחדת.

רבינו התבטא ואמר כי ר' נפתלי ור' נתן יודעים ממנו ומשיגים אותו יותר מכל שאר התלמידים באומרו: "כשם שיריבי אינם יודעים אותי כן המחזיקים בי אינם יודעים אותי, רק נתן ונפתלי מעט". רבינו העיד זאת בר' נפתלי תלמידו.

ר' נפתלי זכה שרבינו גילה לו סודות גדולים וטמירים בענין הקץ, היה זה בדרך לעיר ברסלב, ביום ה' אב תקס"ו, תיכף להסתלקותו של ילדו הקדוש ר' שלמה אפרים, כשבחוץ נראו הקוזקים מהלכים, החל רבינו מגלה סודות אודות מדינת רוסיה, ודיבר בשיחה מענין הקץ, ומה שיהיה עד ביאת הגואל ומביאת הגואל עד תחיית המתים. ר' נפתלי שמר בלבו את הסודות ולא גילה אותם לאיש, לפני פטירתו, גילה אותם לתלמידו ר' אהרן ליפוביצקי זצ"ל ומר' אהרן זצ"ל עברו לר' אברהם בר' נחמן בעל מחבר הספר "באור הלקוטים", כוכבי אור וכו'. כאשר נשאל פעם ר' נפתלי על מה שיהיה בקץ את אשר שמע מרבינו זצוק"ל, אמר: האם לומדים אתם את ספרו של רבינו? כך מקובלני מרבינו: "כשספר ליקוטי מוהר"ן יתקבל בעולם יהיה אפשר להתכונן לגאולה".

רבינו סיפר פעם סיפור נפלא:

"ראיתי בעולם העליון שמתפלל אחד איזה תפילה וכו' (ושיבח מאד את התפילה) הרימותי כסות פניו וראיתי שזהו נפתלי שלי" – מובא בספר 'אבניה ברזל'.

בתחילת התקרבותו לרבינו אירע מעשה נורא: לפני ר' נפתלי התגלה אדם אחד מן העולם העליון נורא מאד אשר שאלו: מי רבך? ענה לו כי הוא תלמידו של רבי נחמן מברסלב זצוק"ל, ביקשו האיש להשמיע מתורת רבו, נזכר ר' נפתלי באותה תורה ששמע מפי רבינו והחל חוזר על הקטע הראשון: "כי עיקר החיות מקבלין מהתפילה, כמו שכתוב תפלה לא-ל, חיי" נפעם האיש למשמע הדברים והתרומם ממקומו מעלה מעלה עד שנעלם – בא ר' נפתלי וסיפר לרבינו את המחזה שראה, הנהן רבינו בראשו ואמר: "וכי סבורים אתם שגם שם בעולם העליון שומעים את תורתי כפי ששומעים כאן: למעלה נשמעים דברי אחרת, אחרת לגמרי…"

בשנת תק"ע, זכה ורבינו גילה לר' נפתלי ולר' אהרן מברסלב לראשונה את ענין התיקון הכללי, רבינו קרא אליו את ר' נפתלי ואת ר' אהרן וגילה להם את המזמורים של התיקון הכללי: "טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ" וכך אמר להם: "היות ובענין זה נלכדים בוודאי שלשה חלקי עולם, אני לוקח אתכם לעדות, ותדעו, שאלו היו"ד קפיטל (פרקים) תהלים מועילים מאד מאד… מי שיאמר באותו היום אלו העשרה קפיטיל תהלים, בוודאי יתקן בזה מאוד מאוד, וכמה וכמה צדיקים גדולים שרצו לעמוד על ענין זה ונתייגעו למצוא לזה תיקון גמור… וקצתם התחילו לידע קצת בענין תיקון זה ונסתלקו לעולמם באמצע עסקם בזה ולא גמרו, ולי עזר השם יתברך, שזכיתי לעמוד על זה בשלימות… ומי שילך למקווה ואחר כך יאמרם – מה טוב, אך אפילו אם הוא אנוס שאי אפשר לטבול… אף על פי כן, אם יאמרם, אשרי לו, כי הם תיקון גדול מאד".

עוד הבטיח בנוכחות שני העדים הללו: כי "כשיבואו על קברי ויתנו פרוטה לצדקה בעבורי (רצונו לומר: בעבור הזכרת נשמתו הקדושה, כנהוג) ויאמרו אלו העשרה קפיטל תהלים הנרשמים אצלנו בשביל תיקון למקרה לילה רח"ל, אז יניח רבינו עצמו לאורך ולרוחב, ובוודאי יושיע לזה האדם. ואמר, שבהפאות יוציא אותו מהגיהנם, אפילו אם יהיה אותו האדם איך שיהיה, אפילו אם עבר מה שעבר, רק מעתה יקבל על עצמו שלא ישוב לאוולתו חס וחלילה".

רבינו הבטיח לר' נפתלי  שיאריך ימים ושנים. ביום י"ט אב שנת ה'תר"כ (1859), 15 שנה לאחר פטירת  רבי נתן מברסלב זיע"א, עלתה נשמתו למרום. מקום קבורתו בבית העלמין החדש באומן.

זכותו הגדולה תגן בעדנו ובעד כל עם ישראל, אמן.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט"ז אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.