יארצייט קדושי אומן • ה’ תמוז חל היארצייט קדושי אומן שמסרו את נפשם על קידוש ה’

בתאריכים ה’ – ו’ – ז’ תמוז חל יום היארצייט של 30,000 קדושי עליון שמסרו את נפשם על קדושת ה’ באומן – שנת תקכ”ח. אשר במקום קבורתם בחר רבי נחמן מברסלב זיע”א להיטמן באומרו “אין אתם יודעים גודל יקרת מעלת קדושת זה הבית החיים דפה, כי הוא יקר וקדוש מאד”

לוח זיכרון הקדושים מוצג ליד ציון רבינו באומן | צילום: אהלי צדיקים

בתאריכים ה’ – ו’ – ז’ תמוז חל יום היארצייט של 30,000 קדושי עליון שמסרו את נפשם על קדושת ה’ באומן – שנת תקכ”ח. אשר במקום קבורתם בחר רבי נחמן מברסלב זיע”א להיטמן באומרו “אין אתם יודעים גודל יקרת מעלת קדושת זה הבית החיים דפה, כי הוא יקר וקדוש מאד”.

לפני כ- 290 שנה לערך קמה נוסדה תנועת הקוזאקים שחייליה נודעו כ “היידמקים” כשם שתרגום המלה קוזאק נושא מסר שלילי, כך גם תרגום המילה היידמק משמעו שודד. תנועה זו מרדה בשלטון הפולני והייתה שקועה במלחמת ירושה אכזרית, שגם בו סבלו היהודים מאוד. ההיידמקים אומנם נלחמו בגויים אך טבחו ביהודים. בסופו של דבר, המרד דוכא אך עבור יהודי אומן זה היה כבר מאוחר מדי.

בקיץ תקכ”ח נמלטו היהודים מהערים והעיירות הסמוכות ומצאו מקלט בעיר אומן, המפקד מלדנוביץ’ שלח את שר צבאו  איוואן להילחם נגד הקוזאקים, אך זה בגד ועבר לצדם של צבא הקוזאקים. הקוזאקים  פרצו לעיר אומן, וטבחו ביהודים. באותה שעה, התקבצו רבבות היהודים באומן לבית הכנסת, נתעטפו בטליתות וזעקו בתפילה לבורא עולם שיציל אותם מפני הרשעים הארורים. כשהגיעו הקוזאקים הפורעים לחצר בית הכנסת, יחד עם איוואן האיום שעמד בראשם, העמידו כמין חופה, בגובה נמוך מגובה אדם ועל יד פתח החופה העמידו צלם עבודה זרה, והכריזו שכל היהודים שיעברו דרך החופה יתנו להם במתנה את חייהם. ומי שלא יכרע לצלם יומת במקום. נתקדש שם הבורא, ומכל אותם  30,000 יהודים קדושים לא כרע אחד! אנשים נשים וטף, כולם בחרו למות במיתות משונות, ע”י הפורעים הקוזאקים, אך לא לכרוע ברך לצלם עבודה זרה.

קוזקים באומן
כך נראו הקוזאקים הארורים שרצחו את היהודים הקדושים

רבי דוד חזן זצוק”ל היה מיחידי היהודים שנשארו לפליטה בעיר אומן, והסתתרו בזמן הפרעות במערה הקרובה לעיר, הם היו היחידים שנותרו לפליטה. לאחר שהפורעים עזבו את העיר, רבי דוד חזן ועוד כמה יהודים שניצלו ממוות אספו את גופות הקדושים להביאם לקבורה, הגופות נערמו לכדי שני הרים גדולים.

כדי ללמוד על המאורעות , אין לנו צורך לפתוח ספרי היסטוריה, שלמעשה רובם ככולם לא הזכירו את שנעשה אפילו לא במילה אחת. תלמיד הבעש”ט ר’ דוד חזן זצוק”ל מתאר בהקדמה לקינות שחיבר, את אשר נעשה ואשר הוא במו ידיו קבר את הקדושים ואשר הקינה שחיבר נאמרה בפי יהודי אוקראינה במשך שנים רבות. וכך כתב:

“תחילת נפילה היה פה אומאן ביום השני חמשה ימים בתמוז הרגו ביהודים ואבד המקובצים ועיירות, חונים על פני השדה סביבות העיר כמה וכמה מאות אנשים נשים וטף לא נשאר פרסה, ולעת ערב הובקעה העיר, ויכו היהודים מהנשף עד הערב למחרתו יום שלישי ששה ימים לחודש הנ”ל ועוד ידם נטויה ביום הרביעי בחפש מחופש כל יום הרביעי, ביום ההוא בא מספר הרוגים ערך שלושים אלף נפשות מישראל, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם וכו’.”

במקום זה, בחר גם רבי נחמן מברסלב  להיטמן באמרו “אין אתם יודעים גודל יקרת מעלת קדושת זה הבית החיים דפה, כי הוא יקר וקדוש מאד”, קברו נכרה בין שתי הגבעות שהתנשאו מעל קברות הקדושים.

ישתדל נא כל אחד, בימי הזכרון לאותם קדושים, ללמוד משניות או לימוד אחר בעבור הזכרת נשמתם, ולוואי שיהיו לנו מליצי יושר על כלל ישראל שלא נדע עוד צער ושבר בקהלינו ויבוא בן דוד ויגאלנו גאולת עולמים אמן.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט' סיון ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.