היום חל יארציי'ט מרת שרה ע"ה בת רבינו הקדוש • הדליקו נר לכבודה

היום כ"ז כסלו חל היארצייט של מרת שרה ע"ה בתו הצדקת של רבי נחמן מברסלב זיע"א אשר הפליג מגודל מעלתה ואמר: 'פון שרק'ה שמועס איך נישט' (משרה איני מדבר בכלל) מרת שרה ע"ה נסתלקה לעולמה בערב שבת חנוכה ה'תקצ"ב • ת.נ.צ.ב.ה

ציון שרה ע"ה | צילום: אהרן קליגר

היום חל יארציי'ט מרת שרה ע"ה בת רבינו הקדוש • הדליקו נר לכבודה

רבי נחמן מברסלב זיע"א דיבר רבות על מעלת צאצאיו  ויוצאי חלציו ואמר: "שהמשיח יהיה מיוצאי חלציו", חיבה יתירה נתן רבינו לבתו הצדקת מרת שרה ע"ה אשר עליה הפליג ואמר: 'פון שרק'ה שמועס איך נישט' (משרה איני מדבר בכלל) מגודל מעלתה. מרת  שרה ע"ה נסתלקה לעולמה בערב שבת חנוכה ה'תקצ"ב וכמובא במכתבי מוהרנ"ת: "והנה ההכרח להודיעך שמועה לא טובה, כי בת רבינו הקדוש ז"ל, הצדקת מרת שרה זכרונה לברכה מקרימנצ'וג, שבקה לן חיים בערב שבת חנוכה, השי"ת ינחם אותנו מהרה בנחמת ציון וירושלים, אמן".

186 שנים חלפו מאז פטירתה בעיר 'קרימנצ'וג' במחוז פולטובה, שבמרכז אוקראינה. בית העלמין העתיק הפך במהלך המלחמה למחנה צבאי סגור והכניסה אליו נאסרה למבקרים. אגודת 'אהלי צדיקים' בראשות הר"ר ישראל מאיר גבאי הי"ו, עמלו רבות לקבל אישורים בכדי שיהיה ניתן למצוא את מקום קבורתה של שרה ע"ה, וב"ה לאחר חודשים של עמל ויזע רב זכו בסייעתא דשמיא מופלגת לגלות את שרידי האהל ואת מיקומו המדוייק.

לאחר זמן של שיקום ושיפוץ האהל הוצב במקום שלט מאיר עינים: "בית הקברות דק"ק קרמנטשוק בו נטמנו אלפי בני ישראל ובתוכם בני משפחת רביה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א בנותיו, מרת שרה ובעלה רבי יצחק אייזיק, מרת חיה ובעלה רבי אהרן, מחותנו רבי לייב מדאבראוונא ותלמידיו הקדושים רבי חייקל ורבי שמואל ב"ר אבא כמו כן טמונים במקום רבי בוניא שפיביקובסקי ורבי חיים בן הרב מטשערין".

בא' ניסן תשע"ה לרגל יום חתונתה הידוע של שרה בת רבינו הקדוש, החלו עבודות שיפוץ ושיקום קברה בהשתדלותם של עסקנים חסידי ברסלב הכואבים את חילול קברה בבית הקברות בעיר קרימנצ'וג לאחר שחולל בפעם השלישית ע"י גויים מקומיים.

חשוב לדעת! כי סכנת ההריסה עדיין לא חלפה, שימור בית החיים תלוי במבקרים שיבואו ויראו נוכחות בעתיד, מקוים שהמקום אכן יהפוך למוקד עלייה לרגל, ובכך נמנע את הרס בית הקברות. יהודים שביקרו אצל שרה ע"ה מספרים שראו ישועות נפלאות לאחר תפילתם בציונה הקדוש. כאמור, הצלת בית הקברות תלויה רק בכם. בואו בהמוניכם… למען רבינו… ותזכו לישועות רבות…

תגובות

אם אפשר בקשה מעורכי האתר: מודעות של יארצייט של אנ"ש נא לפרסם בליל היארצייט ולא בבוקרו של יום היארצייט. ואם אפשר אפילו בצהרי היום שלפני ליל היארצייט כדי שיהיה אפשר להתכונן ולהדליק את הנר בלילה וכו' אני ב"כ כלל מתעדכן באתר בלילה ואז כבר עבר היום של היארצייט.

1

הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט"ז אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.