הרה"ח ר' מוטה פראנק שליט"א מזמין את אנ"ש לחתונת בנו

שמחת חתונת בנו של המשפיע הרה"ח ר' מוטה פראנק שליט"א תתקיים ביום שני הקרוב כ"ד בחשון – מפאת קוצר הזמן ומפאת 'שיבושי הדואר' לא נשלחו הזמנות פרטיות באמצעות הדואר כלל

הזמנה לחתונת פראנק - גבירץ | באדיבות המצלם

אל כבוד ידידי ורעי מאנ"ש הי"ו די בכל אתר,

מפאת קוצר הזמן ומפאת 'שיבושי הדואר' – לא נשלחו כמעט הזמנות פרטיות באמצעות הדואר
ולכן, נא לראות בהזמנה זו – כאישית!

ברוב תודה ושבח לבורא כל עולמים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה
הנני להזמין את אנ"ש לבוא ולשמוח אתנו בשמחת הנישואין של בני יוסף הי"ו

בליקוטי מוהר"ן חלק א' תורה רלז ובליקוטי הלכות כמה וכמה פעמים ובמיוחד בהלכות תפלת המנחה ובהלכות פריה ורביה ועוד, מתבאר שעיקר כוחו של החתן להקים ביתו זה באמצעות שמחת החתונה והנישואין, כי בכוח שמחה זו ממשיכים אורות רוחניים וכוחות עצומים לחתן ולכלה שיזכו לביטחון גדול דקדושה בכדי שיזכו להקים ביתם על אדני התורה היראה והחסידות בית נאמן בישראל.

לזאת חברי וידידיי מוזמנים אתם לבוא לשמוח יחד אתנו בשמחת החתונה, ולתת בכך את הכוח הראוי לחתן ולכלה שיזכו לבנות את ביתם על פי דרכי רבינו הקדוש הננמ"ח זי"ע ותלמידיו זי"ע

ובשמחתכם ישמח לבנו גם אנו

ידידכם,
ברוך מרדכי (מוטה) פראנק

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"א חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.