הצילני מקליפת המן עמלק

הצילני מקליפת המן עמלק • הנשק היחיד באחרית הימים, הוא נשק התפילה וההתבודדות, כל מי שרוצה להינצל מזוהמתו וקרירותו של עמלק, מוזמן להתחיל כבר עכשיו לזעוק זעקה גדולה ומרה

חסיד ברסלב מתבודד ליד הנהר באומן | צילום: יוסי גאלדבערגער

מתכוננים לפורים

“המן” ו”עמלק”, מתעסקים איתנו לא רק בפורים, אלא כל השנה כולה… אין יום ואין שעה שאינם רודפים אותנו, ומנסים ללכדנו ברשתם; רשת הזוהמה, העייפות, הקרירות, והייאוש. כך שהנס של פורים, הוא עבורנו אויר לנשימה.
וכפי שמשתפך מוהרנ”ת בתפילתו: “ריבונו של עולם, אתה לבד יודע תוקף הנס שהיה אז בימי מרדכי ואסתר שזכו לנצח מלחמת המן עמלק, למחות שמם וזכרם מן העולם, ואיך זכו להמשיך על ידי זה הארה נפלאה וישועה נוראה בכל דור ודור. ואיך עתה כל חיותנו ותקותנו לצאת מגלותנו בגוף ונפש, הוא רק על ידי תוקף הנס הזה” (ליקוטי תפילות, תפילה לפורים).

שכן, הנס של פורים, לא אירע רק בעבר, אלא הוא חוזר ומתרחש מדי שנה בשנה. “ואנו צריכין להמשיך קדושת פורים, והארת הניסים ונפלאות שנעשו אז, בכל שנה ושנה בכל דור ודור ובכל אדם ואדם בפרטיות” (שם).
וכשם שאז אירע הנס בכח הזעקות הגדולות והמרות, כך גם בימינו; כל החפץ להיגאל מזוהמתו וקרירותו של עמלק, מוזמן גם הוא לזעוק זעקה גדולה ומרה, כבר עכשיו!

ביום שבת קודש, ד’ שבט, יתחילו ה”ארבעים יום” לפני פורים. לחסידי ברסלב, מזכיר תאריך זה שיש להתחיל להתכונן לפורים בתפילות וזעקות. זאת על סמך שיחתו של מוהרנ”ת ששח פעם ואמר: “כשזועקים להשם יתברך ארבעים [יש אומרים: שלושים] יום לפני פורים, שיציל אותנו מקליפת המן עמלק, זוכים להארת מרדכי ואסתר בעת קריאת המגילה”.

וכשמבינים ש”הארת מרדכי ואסתר”, אינה הארה שמיימית גרידא, אלא הארה שאנו זקוקים לה כאויר לנשימה – אין מי שלא מתעורר לנצל ארבעים יום אלו, לתפילות וזעקות להשם יתברך.
סגולת התפילה הרצופה משך 40 יום, כבר ידועה לרבים. מוהרנ”ת עצמו אמר פעם לאחד מאנשיו: “אם יהיה לך ארבעים יום התבודדות ברציפות, בוודאי יהיה לך שינוי לטובה” (אבניה ברזל, מג). ורבי אברהם ב”ר נחמן אף מוסר לנו משמו, “שהתפילה בארבעים יום רצופים בלי דילוג בינתיים, מסוגלת ביותר להוציא את הבקשה אל הפועל” (כוכבי אור, אנשי מוהר”ן, מז). כך שכדאי מאד לנצל סגולה זו להכנעת קליפת עמלק, והמשכת אורו של מרדכי הצדיק המאיר וזורח ביום הפורים.

בדורנו, דור אחרית הימים, ירדנו לשער החמישים של הטומאה. השער שבו “המן” ו”עמלק” חוגגים במלוא העוצמה. הם מזנבים בנחשלים, ומחדירים קרירות ועייפות בלב כל אחד. הייאוש והעצבות הפכו להיות נחלתם של רבים…
וכנגד קליפה זו, אין לנו שום עצה אחרת, רק תפילה וזעקה, תהילים והתבודדות. שכן, “כנגד אריכות הגלות של עכשיו שנקרא גלות אדום, בחינת התגברות קליפת עמלק, שמרחיק את האדם מהשם יתברך כמו שמרחיק – אין עצה ואין חכמה ואין תבונה כי אם להרבות בתפילה ותחנונים וצעקות וזעקות ושוועות להשם יתברך בלי שיעור וערך, עד ישקיף וירא ה’ מן משמים. כי תפילה למעלה מהכל, וכולל כל החמישים שערים דקדושה” (השתפכות הנפש, פב).

כבר לפני אלפי שנים, כאשר לחם משה רבינו לראשונה בעמלק, לא לחם אלא באמצעות התפילה. “ויהי ידיו אמונה עד בוא השמש” (שמות יז, יב) “ידיו באמונה פרושות השמים, בתפילה נאמנה ונכונה” (רש”י). כמו כן, בדורו של המן, לא לחם אתו מרדכי אלא באמצעות התפילה והזעקה. “כמו שכתוב ויזעק זעקה גדולה ומרה. וכמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ‘בן קיש’ שהקיש על דלתי רחמים” (ליקוטי הלכות, העושה שליח לגבות חובו ג, ח).
שכן, מרדכי ידע שאין לנו שום עצה נגד קליפה קשה זו של קרירות וייאוש, רק תפילה וזעקה. “כי ‘מרדכי ידע את כל אשר נעשה’ עד היכן הדבר מגיע, וראה שאין עצה ותחבולה לעמוד כנגד קליפה קשה וחזקה כזאת מכל הצדדים, כי אם על ידי ריבוי תפלה ותחנונים וצעקות וזעקות ושוועות, ומיד: ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה” (שם, יג).

כשיהודי יוצא ליער, או פורש לפינה, וזועק אל ה’ מעומק לבו, הרי הוא ממשיך על עצמו הארה מהמקום הגבוה ביותר, משער החמישים של הקדושה. “כי מי שעוסק בתפילה ומתחזק בכל עוז להרבות בתפילות ושיחות בינו לבין קונו הוא מעורר את העדן העליון שהוא בחינת שער החמישים” (השתפכות הנפש, פב).
ורק אחד שכזה, מצליח לשרוד את תהפוכות אחרית הימים. “ועל כן בגאולה האחרונה כתוב ‘בבכי יבואו ובתחנונים אובילם’, כי הגלות הזה הוא בבחינת ‘ותרד פלאים’, בחינת התגברות שער החמישים של הטומאה, על כן עיקר הגאולה שלימה שלעתיד הוא רק על ידי תפילה שהוא גם כן מבחינת שער החמישים” (שם).

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י' אייר ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.