הערב – ב’ תמוז חל היארצייט של ר’ נחמן מהורדונקא זצ”ל

ב’ תמוז יארצייט ר’ נחמן מהורדונקא זצ”ל • הרה”ח ר’ קלמן גולדשמידט שליט”א בקריאה נרגשת לאנשי שלומינו: “יש ממש לידנו צדיק נשגב שמצמיח ישועות ורק מעטים זוכים לפקוד את ציונו – בואו בהמוניכם וכבדו את הסבא של רבינו הק’ ” • כעת, לקראת היארצייט שיחול הערב (ב’ תמוז) חשוב לו להזכיר שוב את אותו צדיק שלזכותו הוא זוקף את הניסים שקורים איתו

הרה"ח ר' קלמן גולדשמידט שליט"א בקבר ההורדאנקער | צילום: יוסף חיים גולדשמידט

כבר כמה שנים שר’ קלמן גולדשמידט שליט”א (קלונימוס קלמן בן רחל) יושב בביתו ושוחק על הרופאים. לפני שנה הם אמרו לו שנותרו לו ימים ספורים לחיות. בשל מצבו הקשה הם אפילו לא ניסו להעניק לו טיפולים, והאמת שהוא ממש לא התעניין בזה. כבר שנה שהוא עטור טלית ותפילין, ועובד את ה’ מתוך שמחה. למרבה הפלא, הגידול הממאיר נעצר והחל לסגת. המונים באים לביתו ויוצאים מחוזקים באמונה ויראת ה’.

ימים בודדים אחרי שהתגלתה מחלתו, כתב בקהילה ר’ אהרן קליגר ראיין את ר’ קלמן בשיחה שעוררה גל נלהב של תגובות. כעת, שנה אחרי יש לו בקשה חשובה לזיכוי הרבים: “רבותיי”, הוא צועק לכל מי שרק מסכים להקשיב לו, “יש ממש לידנו צדיק נשגב שמצמיח ישועות ורק מעטים זוכים לפקוד את ציונו”. עכשיו, לקראת היארצייט שיחול הערב (ב’ תמוז) חשוב לו להזכיר עוד פעם את אותו צדיק שלזכותו הוא זוקף את הניסים שקורים איתו.

“בואו תשמעו איזו ‘השגחה’ הייתה לי” פותח ר’ קלמן גולדשמידט את סיפור מחלתו. “הכול כאן היה מתוכנן. יום לפני שהתגלתה מחלתי, נסעתי עם הבחורים להשתטח על קברו של מאור הדורות הרה”ק רבי נחמן מהורודנקא זי”ע, נאמן ביתו של רבינו הבעל שם טוב וזקינו של רבינו נחמן מברסלב, שקבור בטבריה בחלקת תלמידי הבעש”ט. יום ההילולא שלו חל בב’ תמוז, ובסייעתא דשמיא, בשנים האחרונות זכינו להידבק באור המיוחד שלו”.

בשלב זה הוא עוצר, עיניו מוארות באור יקרות. הוא מתעקש לקטוע את הרצף ולהסביר. “כשאני עושה חשבון הנפש עם עצמי, ואני מנסה להבין למה קיבלתי את המתנה הזאת של המחלה, אני חושב שחלק מזה הוא עניין הפרסום. פתאום, בניגוד לרצוני נעשיתי ‘מפורסם'”. למי שלא מכיר את המינוח הברסלבאי, המילה ‘מפורסם’, נושאת עמה מטען מורכב למדי. “לפתע פתאום, אנשים מתחילים להקשיב לכל מילה שיוצאת מפי. כנראה שיש דברים שאני צריך לפרסם ברבים. “והדבר הראשון שחשוב לפרסם, הוא את עניינו של הצדיק רבי נחמן מהורודנקא זצ”ל”.

מאוצר ידענותו שולף ר’ קלמן עשרות ציטוטים קבליים, שמסבירים את עניינו של אותו צדיק. “תראה איזה פלא. הצדיק הזה, שרבינו הבעל שם טוב כתב עליו ‘נאמן ביתי וקדוש וטהור’, ושרבינו הקדוש מברסלב קרוי על שמו, קבור כאן בטבריה, וכמעט שאין משתטחים על קברו. אני מנסה לחשוב איזה צדיק נוסף יש, שהצליח להישאר נסתר גם קרוב למאתיים שנה אחרי פטירתו. אפילו חסידים ידענים, בקושי יודעים לצטט משהו משמו. זה פלא פלאים”.

בשנים האחרונות, זכה ר’ קלמן, בעקבות בנו, לעסוק הרבה בבירור מקחו של אותו צדיק. הוא מרבה להשתטח על ציונו עם תלמידיו. מיד אחרי שתסתיים שיחתנו, הוא ייצא שוב לטבריה להשתטחות. כמה וכמה בחורים מעוכבי שידוכים, וכמה חשוכי בנים שר’ קלמן לקח עמו להשתטח על הציון – ראו ישועות נשגבות.

“בניגוד להשתטחות על קברי הצדיקים האחרים, כמו רשב”י ורבינו באומן”, מבהיר ר’ קלמן, “אצל ההורודנקער, זה לא הולך בקלות. הוא לא מאפשר להתקרב אליו בקלות, צריך להתעקש. הנה, אני, קיבלתי את האורח שלי, המחלה, מה אנחנו מבינים. אבל אני מפציר בכל מי שיודע להרגיש, שייתן לעצמו את הזכות להשתטח על קברו”.

רבי נחמן מהורדונקא היה תלמידו ואיש סודו של הבעש”ט, שגם שידך לו את זיווגו עם אחות הרה”צ ר’ יצחק מדרוהוביץ’. ורצה הבעש”ט בשכר שדכנותו לשדך את הבן שיוולד לר’ נחמן עם הבת שתיוולד לבתו אדל, ואכן נולד להם בנם שמחה שנישא עם פייגא בת אדל ומהם נולד רבינו נחמן אורו של עולם. אעפ”י שהיה נאמן ביתו של הבעש”ט, נשאר נסתר, אין הרבה ידיעה ממנו, ועד היום זה כך, שחסידי ברסלב אינם עושים ענין מספיק ממנו ומהיארצייט שלו.

בשבחי הבעש”ט מסופר שהיתה לו מידה, שהיה אומר על כל דבר שראה או שאירע לו, שזה טוב, וגם זו לטובה. והיתה אמונתו חזקה כעמוד של ברזל. פעם אחת העמידו הנוכרים אנשי חיל בק”ק מעז’יבוז’ אצל היהודים, כדי ללחוץ אותם. אמר לו הבעש”ט: התפלל שלא יעמדו החיל אצל היהודים. אמר לו רבי נחמן הורדונקא שזה לטובה. אמר לו הבעש”ט: כמה יפה שלא היית בדורו של המן, שהיית אומר על הגזירה שגזר שגם היא לטובה ואין לך מעלה אלא מה שתלו את המן שהוא ג”כ טוב.

מה שיותר מפליא הם הדברים המובאים בחיי מוהר”ן בנסיעתו לא”י, שרבינו גילה הטעם על זה שהוא נוסע לארץ ישראל, ”כי מקודם כשהיה צריך דבר מזקנו רבי נחמן השוכב בא”י, היה שולח את הצדיק רבי ישעיה ז”ל השוכב בסמילע ועכשיו וכו’… ואינו יכול לשולחו ע”כ הוא נוסע לא”י כדי לדבר עם זקנו ז”ל, ולהעמיד עמו אופן איך יוכל לידע ממנו תמיד מה שהוא צריך לידע על ידו”.

רבינו הקדוש והנורא מיחידי הדורות על גודל מעלתו כידוע, שכבר בנערותו השיג מה שהשיג, עדיין היה צריך עצה מזקנו.. מי הוא זקנו שרבינו נחמן צריך לידע מה שצריך על ידו דווקא, אין אנו יודעים לומר אלא מה שהובא למעלה, בגלל גודל הסתרת הנהגותיו.

הוא לא טמון בדמשק או בבגדד, בקהיר או בפקיסטאן, אלא בטבריה..

בואו ונשקיע בסבא של רביה”ק והוא בודאי יכיר לנו טובה על-כך.

ב’ תמוז, כולם מגיעים לפקוד ולהשתטח על הציון הקדוש בבית החיים בטבריה.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י' תמוז ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.