היש סיכוי לביטחון? – מאמר אקטואלי על פרשת נח

היש סיכוי לביטחון? • העובדה שאנו חוששים ומפחדים אינה מוכיחה שאין לנו ביטחון! לפעמים ביטחון זה לרעוד מפחד ולהחזיק בכל הכוח ביד של אבא

ימים לא פשוטים. קיים מחסור חמור באחד ממצרכים הנפש הבסיסיים – הביטחון. אנשים חוששים מפני כל צל, והעובדה שכל פינת רחוב עלולה להפוך מוקד פורענות, מערערת בהחלט את תחושת הביטחון. איזה ביטחון? אם ביטחון בה’ הרי מאומה לא השתנה, מי ששמר ישמור גם הלאה. אלא שיש ביטחון שגוי. השגרה וההרגל מעניקים תחושה מטעה של ביטחון, בין רגע עלולה גם השגרה הכי שגרתית להתנפץ לרסיסים, ולזה קוראים ‘מבטח בוגד’, המצב הבטוח כביכול עלול לבגוד ולהפוך באבחת סכין לגל איבה. הביטחון האמתי הוא ביטחון בה’, והבוטחים בו לעולם לא ייכלמו.

פרשת השבוע עוסקת בפחד וחיפוש מחסה. דור המבול מביא על עצמו אסון נורא ונספה במים, רק נח והנלווים אליו ניצולים בתוך תיבה. כשנח יוצא מהתיבה, מתאר הזוהר הקדוש, נגלה לעיניו החורבן בהתגלמותו, הוא פורץ בבכי: ריבונו של עולם הלא נקראת ‘רחום’ היה לך לרחם על בריותך! והשי”ת משיב: כעת אתה אומר, והרי היה לך לומר זאת לפני כן כאשר אמרתי לך כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור, יכולת לפעול ולא כעת לאחר מעשה. מדוע נח שהצליח להינצל לא הצליח גם להציל את דורו?

רחמים גדולים

נח, מלמד רבי נתן, אכן היה צדיק תמים אולם הוא לא ידע עד היכן מגיעים רחמי ה’. נח לא התפלל על דורו משום שלא האמין שאפילו הוא יינצל. במצב שכזה מורים לאדם “בוא בחדרך, חבי כמעט רגע עד יעבור זעם”. אינך יודע עד היכן מגיעים רחמי ה’? אינך מסוגל להעיז ולהתפלל גם על מה שנראה אבוד מכל סיבה רוחנית, גשמית, הגיונית ותורנית? ובכן, אסוף עצמך אל התיבה והתגונן בה. אבל מאוחר יותר הופיעו צדיקים שהעיזו והצליחו לגלות רחמים עליונים עצומים וגדולים יותר, דוד המלך ע”ה אחד מהם. “וישלח את העורב” בזוהר הק’ (ז”ח פרשת נח) נאמר שזהו דוד המלך שהיה קורא להשי”ת תמיד כעורב. את העורב משלחים החוצה, גם את דוד המלך שילחו ממלכותו.

הצדיק הזה מכיר את המבול גם מבחוץ, לא רק מתוך התיבה. והוא נמשל כעורב הקורא כל הזמן, ללא הרף, לה’. אפשר לשמוע בקולו את “ניחר גרוני”; גם כאשר קולי קול עורב, נטול חן, עכור ולא צלול, אני תמיד אייחל. דווקא העקשנות הזו ערבה לאוזן יותר מכל ציפורי שיר. דוד המלך יודע שהרחמים לעולם אינם כלים, ובכל מצב אפשר להביא חסדים חדשים. כל זה מוביל אותנו לאמצעי ההגנה החיוני ביותר בתקופתנו – המשענת. עתידים צדיקים להחיות מתים על ידי המשענת, שנאמר “עוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים ואיש משענתו בידו מרוב ימים” (זכריה ח, ד).

כאשר אלישע שולח לפניו את גחזי להחיות את הנער המת, הוא מוסר בידו את משענתו ומורה “ונתת המשענת על פני הנער”. משענת היא כוח הביטחון, לבטוח משמע להישען, להיסמך, להטיל את מלא משקלך ואת עומס לבבך החרד – על ה’. העניין פלא; משענת היא אמצעי להשגת כוח, אולם כל מהותה אפסות הכוח, שהלא מי עושה שימוש במשענת אם לא מי שנטול כח הנאלץ להיסמך על מקלו? גם הביטחון בה’ הוא כוח, אחד הכוחות הנדירים, ואי אפשר להשיגו מבלי לחוש אפסות כח ולהישען רק על ה’.

משענת הביטחון

מעלתה של מידת הביטחון מן המפורסמות. היא מסוגלת להביא ישועות, להמתיק דינים, לפדות ולגונן במצבי סכנה גם כנגד כל הסיכויים. אבל תמיד נשארת השאלה – איך משיגים ביטחון, איך בוטחים? הכוח הזה טמון קודם כל במזמורי התהילים. כאשר יהודי אומר תהילים, אומר רביה”ק, אזי נחשב כאילו דוד המלך ע”ה אומרם בעצמו, “והוא מסוגל מאד לרפאות את החולה להיות לו בטחון רק על השם יתברך שעל ידי אמירת תהלים יושיעו השם. והבטחון הוא בחינת משענת, כמו שהאדם נשען על המטה כן הוא נשען על הבטחון שבוטח שיושיעו השם. ועל כן על ידי זה נתרפא החולה. כמו שכתוב: אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה” (שיחות הר”ן – צ”ח).

הביטחון מרפא, הביטחון מפרנס. “והבוטח בה’ חסד יסובבהו” – גם אם בחוץ משכלת ל”ע חרב, הבוטח מוקף בחסד. אנשים שואלים: האם העובדה שאנו חשים פחד, חוששים, מודאגים, מוכיחה שעדיין רחוקים אנו ממידת הביטחון? ובכן, לא! כולנו בני אדם ולכולנו פחדים, וכל זה לא בהכרח סותר את היותנו בוטחים. משל למה הדבר דומה – לילד ההולך עם אביו במקום הומה וסואן, דבר מה מפחיד אותו והוא נלפת בהלה, כפות ידיו מזיעות, הוא אוחז באימה בידו הגדולה של אבא ונצמד אליו עד כמה שאפשר. הילד מפחד אבל הוא דבוק באבא. לזאת ייקרא ביטחון. אדרבה, הפחד והחשש לא משאירים כל ברירה אחרת ואתה מוצא את עצמך תוחב יד רועדת לכף ידה של ההשגחה. נאחז בכל כוחך בביטחון בה’, וכי יש לך ברירה אחרת?

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י' אייר ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.