יארצייט חסידי ברסלב

א' אב חל יום היארצייט של רבי אהרן מברסלב זצ"ל המכונה "הרב מברסלב"

ראש חודש אב חל היארצייט של הרה"ק רבי אהרן ב"ר משה זצ"ל, המכונה "הרב מברסלב" מתלמידיו הקרובים ביותר של רבי נחמן מברסלב זיע"א ואחד מהעדים על 'התיקון הכללי' – נפטר א' אב תר"ה

בית הקברות בעיר ברסלב בו טמון רבי אהרן מברסלב

א' אב חל היארצייט של רבי אהרן מברסלב זצ"ל המכונה "הרב מברסלב".

ר' אהרן היה מתלמידיו הקרובים ביותר של רבי נחמן מברסלב זיע"א, והיה אחד מהעדים שרבי נחמן העמיד בעת שגילה את 'התיקון הכללי' בפני שני העדים הלא הם ר' אהרן ור' נפתלי זצ"ל,זכה ורבינו גילה לר' אהרן מברסלב ור' נפתלי לראשונה את ענין התיקון הכללי, רבינו קרא אליו את ר' נפתלי ואת ר' אהרן וגילה להם את המזמורים של התיקון הכללי: "טז, לב, מא, מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ" וכך אמר להם: "היות ובענין זה נלכדים בוודאי שלשה חלקי עולם, אני לוקח אתכם לעדות, ותדעו, שאלו היו"ד קפיטל (פרקים) תהלים מועילים מאד מאד… מי שיאמר באותו היום אלו העשרה קפיטיל תהלים, בוודאי יתקן בזה מאוד מאוד, וכמה וכמה צדיקים גדולים שרצו לעמוד על ענין זה ונתייגעו למצוא לזה תיקון גמור… וקצתם התחילו לידע קצת בענין תיקון זה ונסתלקו לעולמם באמצע עסקם בזה ולא גמרו, ולי עזר השם יתברך, שזכיתי לעמוד על זה בשלימות… ומי שילך למקווה ואחר כך יאמרם – מה טוב, אך אפילו אם הוא אנוס שאי אפשר לטבול… אף על פי כן, אם יאמרם, אשרי לו, כי הם תיקון גדול מאד".

עוד הבטיח בנוכחות שני העדים הללו: כי "כשיבואו על קברי ויתנו פרוטה לצדקה בעבורי (רצונו לומר: בעבור הזכרת נשמתו הקדושה, כנהוג) ויאמרו אלו העשרה קפיטל תהלים הנרשמים אצלנו בשביל תיקון למקרה לילה רח"ל, אז יניח רבינו עצמו לאורך ולרוחב, ובוודאי יושיע לזה האדם. ואמר, שבהפאות יוציא אותו מהגיהנם, אפילו אם יהיה אותו האדם איך שיהיה, אפילו אם עבר מה שעבר, רק מעתה יקבל על עצמו שלא ישוב לאוולתו חס וחלילה".

רבינו זיע"א צפה ברוח קודשו בגדולתו של רבי אהרן ורצה מאוד שיהפוך ויהיה לתלמידו, פעם ראה רבינו את ר' אהרן טובל במקווה ואמר לתלמידיו: "הוא טבל יפה, כשיתקרב אלי הוא יטבול יפה יותר".

בעת שרבינו התגורר בעיר מדוודיבקא הגיע ר' אהרן לביקור אצל דודו אשר התגורר סמוך לבית רבינו, כשהגיע לבית דודו, שלח רבינו אנשים לקרוא לו. רבי אהרן הגיע מיד לבית רבינו וכשנכנס נתן את ידו לשלום, רבינו תפס את ידו אחז בה כמה רגעים ואמר לו: "ידך קרה מאוד. אמנם אתה בא מנסיעה, אולם שמעתי שאתה רב וחכם גדול, ואם כן, היה עליך לחמם הידיים, כי עיקר החכמה מהידיים. בפרט שמסתמא הסמיכך אביך, ששמו משה, ויקוים בך 'כי סמך משה את ידיו עליו'".

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט"ז אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.