היום מתחילים מאות מאנשי שלומינו ללמוד הלכות שבת בסדר העמוד היומי

לקראת התחלת חלק ג' – הלכות שבת, ביום שישי פרשת וירא, מצטרפים למאות אנ"ש חסידי ברסלב ללמוד את העמוד היומי במשנה ברורה שלא יעבור יום אחד ללא לימוד הפוסקים ונכנסים להגרלה על טיסה לאומן

זהירים לשומרו אבות ובנים

"ועל לימוד הפוסקים הזהיר מאד ביותר מכל הלימודים" (שיחות הר"ן כ"ט).

זוהי השיחה המלווה את כל אחד ואחד הנקרא 'ברסלב'ר חסיד'. וזהו הרוח החיה ועמוד התווך של המפעל הכביר "לימוד הלכה" שע"י חסידי ברסלב. אשר שמו לעצמם למטרה, להחדיר את לימוד ההלכה בקרב חסידי ברסלב, לזרזם לחזקם ולעודדם בכל מיני דרכים ואופנים, לקיים את ציווי רבינו הקדוש שלא יעבור יום בלי לימוד פוסקים.

המפעל הוקם לפני יותר משנה וחצי ע"י אברכים חשובים מאנ"ש, אשר הפנימו, כי מפריע גדול וגורם חזק לרפיון השורה בקיום אזהרה קדושה זו של רביה"ק, הינו חוסר סדר אחיד לכלליות חסידי ברסלב בלימוד הפוסקים. על כן התעוררו ליישם את סדר לימוד "עמוד היומי" בספר משנה ברורה, ובכך להחדיר את לימוד הפוסקים בקביעות חוק ולא יעבור. כאשר יעידון יגידון מאות אלפי אנ"ש שזכו להתמיד בעקביות בספה"ק "ליקוטי מוהר"ן" בזכות הסדר שהונהג ע"י גדולי וחשובי אנ"ש ללמוד כל יום 'עמוד היומי', וכמו כן מעידים אלפי הלומדים בסדר ה'דף היומי' בספה"ק "ליקוטי הלכות". כי הסדר היומי מוכיח זה רבות בשנים, שזהו יסוד ההצלחה ללמוד מידי יום בקביעות בלתי מתפשרת.

המפעל זוכה לעידוד מגדולי וחשובי אנ"ש, כאשר כתבו במכתבם המיוחד עם התחלת המחזור הנוכחי: "ובוודאי שמן הראוי ללמוד מקודם שולחן ערוך אורח חיים שהם ההלכות הנוגעות לחיי היום יום, וכן הלכות שבת ויו"ט, וזכינו שנתחבר לכך החיבור הבהיר "משנה ברורה" לבאר כל חמירא ולהביא את פסק ההלכה למעשה. ומחמת נחיצות הענין קבע הגאון הגדול הגר"ש הלוי וואזנר זצוק"ל בעל "שבט הלוי" ללמוד בו כסדר עמוד ליום, וכך לגמור אותו מראשו לסופו… ומכאן תצא קריאתנו לכלליות אנ"ש להצטרף לסדר הלימוד הזה לקיים ציווי רביה"ק בשלימות, ובפרט שנצטרף לזה כח הרבים שכולם לומדים בסדר מיוחד, אזי איש לרעהו ולאחיו יאמר חזק להתמיד בלימוד החשוב הלזה".

לקראת התחלת חלק ג' – הלכות שבת, ביום שיש פרשת וירא –  י"ז חשון, יוצאים הם בקריאה לכל אחד ואחד: אם זכית להיות נמנה עמנו מה טוב, ומעתה התחזק בהתחדשות יתירה ביתר שאת ועוז, ללמוד את העמוד מידי יום ביומו בעקביות. ואם לאו, הרי שזה הזמן להצטרף למאות אנ"ש חסידי ברסלב, ובכח וזכות הרבים תזכה גם אתה שלא יעבור עליך יום בלי לימוד הפוסקים.

כמו כן כל מי שרוצה להיות לעזר למפעל, בממון ברצון ובטירחא, אם זה בהפצת סדר הלימוד במקום מגוריו, ע"י פרסום המודעות או בהקמת שיעורים וכדו', או להנציח את יקיריו על גבי המודעות השבועיות, כדי לכסות את עלויות ההדפסה וההפצה, או לממן פרסי עידוד לקיים הגרלות בין הלומדים בקביעות, מוזמן ליצור קשר בטלפון: 05041-30633, וזכות הרבים תהא תלויה בו לעד, ובודאי שרביה"ק ישלם לו בכפלי כפליים.

 

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב שבט ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.