יארצייט רבי גדליהו אהרן קעניג זצ"ל ממעתיקי השמועה בחסידות ברסלב

היום יום ההילולא של הרה"צ רבי גדליהו אהרן קעניג זצ"ל, בעל מחבר סדרת הספרים הנודעת "שערי צדיק", ממעתיקי השמועה בחסידות ברסלב, תלמידו המובהק של הרה"צ רבי אברהם שטערנהארץ זצ"ל נכד הרה"ק מוהרנ"ת מברסלב זיע"א

רבי גדליהו אהרן קעניג זצ"ל

היום יום ההילולא של הרה"צ רבי גדליהו אהרן קעניג זצ"ל, בעל מחבר סדרת הספרים הנודעת "שערי צדיק", ממעתיקי השמועה בחסידות ברסלב, תלמידו המובהק של הרה"צ רבי אברהם שטערנהארץ זצ"ל נכד הרה"ק מוהרנ"ת מברסלב זיע"א, אשר זכה להשקות את עדרי צאן הקודש ממעייני הישועה כפי שקיבל מפי רבו.

ביום היארצייט יעלה זכרו הטהור ומורשתו שהנחיל אחריו בחסידות ברסלב כמעתיק השמועה שהעביר לדורנו את תורת הרה"ק מברסלב זיע"א בצורתה המדוייקת, כפי שקיבל מדור לדור, איש מפי איש, עד הרה"ק מוהרנ"ת זיע"א והרה"ק מוהר"ן מברסלב זיע"א.

בד בבד יעלה על נס פעלו למען עיה"ק צפת, כאשר בזכות פעלו והשקעתו בהקמת 'אגודת ננמ"ח' לבניין עיה"ק צפת, השתנו פניה של העיר מן הקצה אל הקצה, כשמעיר חרבה והרוסה בגשמיות ובעיקר ברוחניות, הולכת עיה"ק צפת ושבה לימי נעוריה, בזכותו ובזכות מסירות נפשו העצומה עבור הרמת קרנה של צפת והחזרת עטרתה ליושנה, כאשר המוסדות הקדושים והמפוארים שהגה ותכנן ויצא שמם לתהילה, מהווים דוגמה ומופת לרבים ולקהילות של חסידים ואנשי מעשה שבאים בעקבותיהם באחרונה לעיה"ק צפת.

ביארצייט של שנה זו יצויין הדבר באופן מיוחד, בהיות שנה זו שנת היובל להקמת המוסדות המפוארים 'ברסלב צפת', וכאשר אמנם לפני כחודש התקיימה "ועידת היובל" של המוסדות שהייתה לשם ולתפארת, והשתתפו בה כ-1000 ידידים ותומכים מכל רחבי הארץ שבאו להוקיר ולרומם את מפעלו הק' של בעל ההילולא.

המראות המרגשים מפעילותם הברוכה של המוסדות ותנופת הבנייה שלא שוקטת כבר יותר מ-50 שנה, כשאך בשנים האחרונות נבנו מוסדות חדשים רבים, ועל הפרק עומדים פרוייקטים חדשים שיצעידו את רוחניותה של עיה"ק צפת קדימה – הביאה את המשתתפים הרבים ליטול חלק במאמץ הכביר, כשממשרדי המוסדות נמסר שגם כיום, חודש לאחר הועידה המיוחדת, לא פוסק זרם המצטרפים החפצים להביע את התפעלותם העמוקה בחתימת הוראת קבע לשותפות נצח במפעלי המוסדות המפוארים.

חשיבות מיוחדת נודעת לספריו הק' שהניח ברכה אחריו בעל ההילולא, כשבראשם עשרת הכרכים של הספר "שערי צדיק", שתיכף עם הדפסתו התקבל כספר יסוד בחסידות ברסלב, כאשר בין שורותיו ניכרים העמל והיגיעה המופלגים שהשקיע המחבר זצ"ל כל ימי חייו בכדי להעביר לדורות הבאים את דרך הקודש של הרה"ק מברסלב "כנתינתה מסיני", נקייה מכל תוספת וגירעון.

כך בעקבות פעלו הטוב נשתמרו יסודותיה של חסידות ברסלב לדורות, כאשר הדוגמה המובהקת לכך היא הנסיעה על ימי ראש השנה אל הציון הק' של הרה"ק מברסלב באומן, שהרה"צ המחבר זצ"ל הוא זה אשר בעקבות רבו זצ"ל, עמל ויגע כל ימי חייו עד שזכה והחדיר בלבות כל חסידי ברסלב את עניין "ראש השנה אצל הצדיק האמת" גם בארץ ישראל, ועד שניתן לומר כי כל הנסיעה הפלאית הנגלית לעינינו אשר רבבות רבבות מאחב"י נוסעים על ראש השנה מארץ ישראל לציון הק' באומן – נזקפת לעמלו ויגיעו של הרה"צ המחבר זצ"ל, וכאשר הדבר בא לידי ביטוי נרחב בספריו הק' הנדפסים.

כך גם בכלל תורת הרה"ק מברסלב וב"תורה שבעל פה" של חסידות ברסלב, אשר הרה"צ זצ"ל בכתביו הק' שהשאיר ברכה אחריו, נושא את לפיד האש לפני המחנה, להורות את דרך הקודש כפי שמסרו גדולי התלמידים מדור לדור.

סעודת ההילולא המרכזית התקיימה אמש בבית הכנסת הגדול דחסידי ברסלב בקרית 'נחל נבע מקור חכמה' בעיה"ק צפת ת"ו, כמו כן התקיימה סעודת הילולא בקרב תלמידיו ומעריציו בעיה"ק ירושלים ת"ו.

היום יום השישי, כ"ג תמוז, יתאספו תלמידיו ומוקיריו ולומדי תורתו, בציונו הק' שבהר הזיתים, בראשות בנו ממלא מקומו רבי אלעזר מרדכי קעניג שליט"א הממשיך את מורשתו הטהורה, לאמירת ספר התהלים ולהעתיר לישועת הכלל והפרט.

 

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ב אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.