ההכתרה באומן • אין מחר, אין אדם אחר ואין מקום אחר.

ההכתרה באומן • אין מחר, אין אדם אחר ואין מקום אחר. אתם ניצבים – היום. כל אחד בכל מקום ובכל זמן יכול להידבק בה’ ואת הסוד הזה מגלים באומן

אומן אומן ראש השנה - ההכתרה באומן...

נסיעה זו, כה עכשווית ונוגעת בציפור נפשו של כל נוסע – אתם נצבים היום כולכם!

“אתם ניצבים היום”, הדברים נאמרים על ידי משה רבינו ביומו הגדול עלי אדמות – ז’ באדר, יום פטירתו. ביום זה הוא כותב י”ג ספרי תורה, י”ב עבור שנים עשר שבטים, ועוד ספר למשמרת בארון הברית )דברים רבה ט, ט(. ביום הזה עמוס משמעות זה מוסר משה רבינו לעם ישראל את צוואתו, “אתם ניצבים”. המילים הללו מקפלות בתוכן את עמוד השדרה של עם ישראל. בכל מצב, בכל דור, כל יהודי חייב להיות ניצב, זקוף לשאת על שכמו את ייעודו הנצחי. .

אדם קרוי ונחשב אדם על שם היותו בעל קומה זקופה, עמידה תיתכן רק כאשר כל האברים מתקשרים זה בזה ומתאחדים. להיפך, הרי הוא נדמה לגל של עצמות, מפוזר ומפורד. ישראל עם זקוף הוא, על שום כך נבדלנו מכל הגויים בשמנו ‘אדם’. מה טיבו של אותו עמוד השדרה? הסוד טמון בערבות הדדית – אותה תופעה שאין שני לה בכל העולם.

הסוגיה ערוכה בגמרא )סוטה לז( חכמים דנים אודות מספר הבריתות שנכרתו בין ישראל לקב”ה, ומגיעים לחשבון שש עשרה בריתות לכל מצווה )ברוך וארור בכלל ובפרט, ועל כל אחת ללמוד וללמד לשמור ולעשות(, ט”ז בריתות אלו נאמרו בשלוש הזדמנויות; בהר גריזים ועיבל, בסיני ובערבות מואב, הרי כולן יחד מ”ח בריתות. את המספר הזה מכפילה הגמרא בשש מאות אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים – כמניין הנפשות שהיו בסיני, שהרי כל אחד נעשה ערב על קיום התורה של חברו. לשיטה נוספת מספר זה יוכפל בעצמו שוב, מפני שכל אחד נעשה ערב אף על ערבויותיו של כל חבריו.

ערבות הדדית

כאשר מעוניינים להבטיח קיומו של דבר לאורך זמן משתמשים בערבים וערבויות. עם ישראל צריך לשאת על כתפיו אחריות של עולם שלם, אבל את החיים מקבל כל יהודי לבד, כביכול לעצמו. איך יוכל איש אחד לעמוד מול עולם שלם? לפיכך כרכה התורה את הנפשות הקטנות זו בזו שוב ושוב במערכת קשרים של ערבויות הדדיות. כעת, כאשר היהודי הבודד אי שם בקצה יומו העמוס יקיים מצווה או יימנע מעבירה, הרי עם שלם יימצא שם יחד עימו – בתורת ערבות. לא מצווה אחת יקיים האיש הזה, אלא מיליארדי מצוות כפולות ומכופלות, כשמיליוני ערבויות משכפלות את מעשהו הבודד ומשליכות את הארותיו פעמים אין מספר על כל זוויותיו של עם ישראל. בדבריו מונה משה רבינו עשר מדרגות, פתח בראשיכם שבטיכם, וכילה בחוטב עציך ושואב מימך, והכוונה לאותם גרים שלא לשם שמיים אותם העמיד משה כחוטבי עצים ושואבי מים כפי שעתיד יהושע לנהוג בגבעונים )רש”י(. בפנייתו נכללות גם כל שלוש הבחינות; אדם, מקום וזמן. “אתם” – אדם, “ניצבים” – מקום, “היום” – זמן. דיבורים אלו מקיפים אפוא את כל פינות המציאות, האנשים בכל המקומות ובכל הזמנים.

תחילתו של כישלון בוויתורים; אדם מוותר על היום לטובת מחר, על עצמו לטובת מי שנדמים טובים ממנו, ועל מקומו לטובתם של מקומות מוצלחים יותר לטעמו. להתייצב משמע לעמוד כאן, עכשיו, ואני בלבד, ולדעת שהתורה כולה נאמרת לי ותתקיים רק על ידי כאן והיום.

אל המסר הזה מצטרף משפט אחד שבולל את כל הזמנים למקשה אחת: “ולא איתכם לבדכם אנכי כורת את הברית” מבהיר משה רבינו “כי את אשר ישנו פה עימנו עומד היום… ואת איננו פה עימנו היום”.

אומן ראש השנה

הרבה דברים גדולים חומקים ומוחמצים רק מפני שהם נושרים בין לוחות הזמנים; אדם מוכן להאמין שאי פעם יהיה טוב, לא היום. מסכים לקבל שהיו פעם ניסים, לא אצלו. לפיכך, כותב רבי נתן: “קודם ר”ה קוראים פרשת ניצבים, להודיע לכל נפשות ישראל גדולים וקטנים שכולם צריכים להתקבץ יחד ולכלול יחד באהבה בתוך הקדושה העליונה, בחינת קודשי קודשים, אבן שתייה, שכל הכולל שהוא בחינת משה צדיק האמת שצריכין לנסוע אליו על ראש השנה”.

צדיק זה עומד ומצהיר שדבריו תקפים עבור כל אדם בכל דור, משום שאצלו יימצאו כל הנפשות וכל הזמנים יחד. דווקא מפני שאותה נסיעה והתקבצות שמימית נוגעת בציפור נפשו של כל הזוכה לנסוע, ודווקא בשל העובדה שהיא עכשווית מתמיד – נמצאים לה תמיד מקנטרים שינסו לצנן את הלהט בטיעונים זרים ומוזרים כביכול אין הדברים לדורנו, ולא לכל אדם, ולא בכל מצב. ובכן, טורח משה רבינו ומציין בצוואתו “את אשר ישנו עימנו ואשר איננו” כי אצל צדיקים שכאלה מרחב הזמן, המקום ושינויי הדורות אינם מבטלים את העכשוויות. הם נוגעים בכל התקופות ופועלים בכל האנשים ובכל הזמנים.

מטרתה של התכללות מופלאה זו, מפרט רבי נתן: “להמתיק את כל
הצמצומים לכל אחד ואחד במקומו ביומו ובשעתו. שיידע כל אחד לפי מה
שהוא, בכל מצב שהוא, בבית או בדרך בעליה או בירידה, שבאותו השעה
והרגע יוכל לדבק עצנו להשם יתברך ממקומו שהוא שם…”

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט' אייר ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.