'גזירות מבטלים בשדה': קמפיין מיוחד לימי בין המצרים מבית שיח השדה

הקמפיין שיוצא לאור על ידי "שיח השדה", מכיל בתוכו "שורות בודדות משנות חיים", שהן כעין מדריך קצר ומתומצת, שמסביר בשפה פשוטה על פי תורותיו העמוקים של הרב'ה הגדול, כיצד השדה הוא הכתובת לביטול הגזירות

גזירות מבטלים בשדה // שיח השדה
בימים אלו מופץ ברחבי ארץ ישראל קמפיין מיוחד לימי בין המצרים תחת הכותר "גזירות מבטלים בשדה".

 

הקמפיין שיוצא לאור על ידי "שיח השדה", מכיל בתוכו "שורות בודדות משנות חיים", שהן כעין מדריך קצר ומתומצת, שמסביר בשפה פשוטה על פי תורותיו העמוקות של הרב'ה הגדול, למה באמת השדה, הוא הכתובת לבטל את הגזירות.

 

 

וזה דבר הקמפיין:


כשאבא מפציר:

אַיֶיכָּה, אל תניח לי לגזור גזירות
גזירות מבטלים בשדה
שורות בודדות, משַׁנות חיים:
עולם בלי גזירות

 

במסתרים תבכה נפשי: כאשר אמהות משולחות במיטב שנותיהן מעל קַן בניהן הבוכיים, ולמחלות הקשות אין מרפא – זו גזירה. כאשר צעירי הצאן מבקשים אורה וצמאים לתקוה, ותמורתם נחשכים עיניהם ועצמותיהם נחרכים, באומרם בבוקר מי יתן ערב – זו גזירה. כאשר עם ה' מנסה להתרומם, להביט מעלה, אך בבית מבקשים לחם, ואַיִן – זו גזירה. כאשר במקום רחמנות מוצאים אכזריות, במקום התלכדות מוצאים פירוד, במקום לב הומיה "רוצה אני" מוצאים חומות בצורות של "מה אני ומה חיי" – זו גזירה.

 

ואנו שבים וחותרים: אבא, אם קבעת לנו תפילות קבועות ופתחת לנו שערים שבכוחם לדחות את הגזירה לזמן מאוחר, מה לנו בכך. כי עתה ארכו הימים והגיע קיצנו, קץ כל בשר. שמא כל אשר גזרת עלינו מעולם נתאחר ובא לנו עתה בצרורות – כוח אין בנו ללידה. ורחל מבכה ברמה, המתנתי עד עתה עַקָרָה, ולמה לא אראה בגאולתי ופדות עמי.

 

ואם קבעת לנו סגולות ודרכים המחליפות את הגזירות הקשות יותר – אש תופת, לקלות וממועטות קמעא, הרי די גם באלו לאטום אוזננו משמוע רכות ועדינות קול רחמנותך, מצוותך ותורתך. רבונו של עולם, גם אם עלה בידי צדיקך לבטל גזירות הכחדה בצוק העתים, הרי מתל-חרבות כגון "תרבות רעה בביתו של אדם" לא ניצלנו, והרי קשה היא שבעתיים. ועתה פחד אחזתנו, שמא גם העין האחת שלִבַּבְנוּ אותך בה, תמאן להביט בצרה. ואתה ה' עד מתי.

 

כשנגזרים, מתחברים

 

אך ממקום גבוה שלא השיג אדם מעולם, עולה קולו המתחדש של הרבי הגדול ואינו נפסק: "אל תתנו להשי"ת לגזור גזירות".

 

דעו לכם, כי גזירות מלשון גזִירה וחיתוך. כל זה שאינו עולה בידכם לבטל גזרות ה', אינו אלא כי נחתכתם מעליו ומשורש אילנו, והתרחקתם מעל שולחנו שכולו אומר כבוד, ומשכך נדמה בדעתכם השפופה שאין ברצונו ח"ו אלא לדחות או למזער מכוס התרעלה, שמא גָבַר אפו ללא השיב. ואם לא די בכך, מריחוק הלבבות ומקול שאגת הקלגסים – אלו מאוויי לב האבן – שכחתם אף את סוד סגולתכם, להיותכם מושרשים בכסא כבודו, ולידע עוצם כוחכם לפעול טובה צלולה בלא שום תערובת דין.

 

אם נחתכתם – עליכם להתחבר שוב, כימי קדם, טרם עלה בינינו קמשונים.

 

אם תתרחקו מרעש הערים, ותשימו צעדיכם אל עבר היערות המוריקות, בהביטכם עיקשת מעלה, בפתחון לב גלוי בשפה המדוברת ללא שום חומה ומחסום, ללא כל ערמה ומסכה, שם אשר בין רגבי העפר טבעו בארץ השערים שבהם פתחו האבות והאמהות הק' כל לב, ונעלם סוד היכלם בגזירת גלותנו, שם הם הולכים ומתגלים עתה שוב לקראת הכרזת הבורא "בשנת היובל תשובו איש אל אחוזתו", בפתחו את שער החמישים הנכסף, ברוב החכמה והבינה שבו, המה ילכו וישטפו את העולם בנעימות שעין לא ראתה.

 

כי בתוספת אור מכלל התפילות הקבועות הפותחות פתח לתוך שערי המלכות הקבועים, עולה ומתעלה התפילה המתחדשת בלב כל יחיד ויחיד בניגונו הפרטי בגעגועים עזים וברצונות לב זכים, לפרוץ את השער המצוחצח על כולנה, שבו יקבל שלמות חכמה ודעת המחבר ומדביק את מקום הגזירה לשלמות החיבור לשורשו הטוב.

 

השדה, קודש הקדשים

 

כי "למה לכם לחשוב מחשבות". אם אמנם שורש הדינים והגזירות השתלשלו ממקום השכל שנחלש בריבוי ההסתרה, ומהקטנת הידיעה כִּרְסֵם היאוש לאמר 'אלקים עזבו', וממילא לא ביקשו את הרחמים הגמורים אלא הסתפקו בצמצום הדין לפי מה שהדעת נותנת, אזי אדרבא, בשער החמישים נובעים מימות טהורים מלאי שכליים חדשים ממקור החכמה, המעמידים את האדם על ערכו האמיתי, יותר ממלאכי השרת, ומשם בא להיות כולו דביקות וחיבור, לעולם שכולו רוחניות דק בתוך כל בריאה וחפץ, עד שהכל צועק אלוקות.

 

שם בשדה מפשיט האדם אט אט את עור הנחש – המציקו וכובלו להיות כעבד שפשע נגד המלך ומבקש חנינה ללא טענת אמת ונימוק הגון, עד שמנגינת לבו מחזירתו לעמוד בהיכל המלך בכתנות אור הבוהק מהשכל העליון, מתוך מוח זך נקי וצלול, עד שנהירים לו כל שבילי דרקיעא, המכריזים בקול נעים, 'בין כך ובין כך בן אתה לאב כזה שכל רעיוניו ועיסוקיו בקודש הקדשים הם שיתגלה בכל עת יותר ויותר עומק טהרת עדינות רחמיו הגמורים שאינם פוסקים לעולם, ואינם ניתנים בחשבון כלל'.

 

וככל שיתוספו אנשים לבעל התפילה שצועדים כבר עתה בתוך ימי העתיד, כך יתמלא העולם חשק עצום להתחבר למקור הטוב – כי מעולם טרם נמצאת הבריה שאינה חפצה לשמוע בטוב הטמון בה – עד שיתגלה מלכות ה' בכל החללים הפנויים, ומלאה הארץ דעה לבקש את ה' ואת דוד מלכו, כדי שיטע את כל אחד בשורשו המלובב, ומשם ידע להשפיע רחמים ללא מעצור.

 

ובהתחבר העולם למלך בעצמו בין עצי השדה, מתבטלות הגזירות ממילא, כי בהיכל מלכו של עולם אין שוב עצב וחורבן, חולי ומכאוב, אדרבא, בגאולת התפילה 'בכל מתרפאין' גם בלחם ומים, ואצלו ית' הכל יקר מאד, בשמחת עולם, אור ושובע עדי עד.

 

בכל יום, בכל עיר, מצפה עבורך רכב נאה, שיביא אותך אל עבר השדה חינם אין כסף. בדרך תוכל להשביע לבך מתנובת פירות ארץ ישראל המתוקים, כשברקע צלילים נעימים המעוררים את הלב, כדי שיתפנה לבך בשדה לבטל את הגזירות מעם ישראל ומכל העולם כולו.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט"ז אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.