חדשות ברסלב

אסיפת חרום התקיימה בכדי לגבש דרכי הצלה והתמודדות בפגעי הטכנולוגיה

זקני חשובי ומשפיעי אנ”ש ירושלים התכנסו בצוותא עם הרבנים והמוצי”ם ועסקני החסידות לאסיפת חרום שהתקיימה ביום שלישי פר’ וירא באולמי פארהאנד בבית שמש, בכדי לגבש דרכי הצלה והתמודדות בפגעי הטכנולוגיה

אסיפת חירום על פגעי הטכנולוגיה | צילום: נ.הורביץ

עם פגעי הטכנולוגיה המכרסמים ומאיימים על המשך קיומנו בכרם בית ישראל “חרדת אלוקים” זו היתה ההרגשה והתחושה, כאשר התאספו ובאו בזה אחר זה גדולי חשובי אנשי שלומינו, רבנים ומורי הוראה חשובים תושבי ירושלים עיה”ק, שנזעקו להתאסף לרגל “מצב החירום” ההולך ומשתרר עלינו ועל דורותינו, כאשר נפשות רבות מתוכנו ממש, נשרפות על מוקד האינטרנט, עקב חוסר מודעותם מבעוד מועד על הסכנה המוחשית שבהתחברויות לכל סוגי הרשתות למיניהם.

 היתה זו אסיפה מקדימה כהכנה לקראת הכנס האדיר “לנו ולדורותינו” עבור כלל אנשי שלומינו בירושלים עיה”ק העומד להתקיים בימים הקרובים, ובה נידונו דרכי הפעולה לקראת “מסע ההצלה” העומד לפתחנו.

ראשון הדוברים היה הגר”א פיינהנדלר שליט”א, מגדולי הפעילים בנושא כאוב זה, אשר העלה לפני המשתתפים עובדות מסמרות שיער המוכיחות ללא ספק את גודל המשימה הנדרשת לפנינו.

הרה”ג ר’ לוי יצחק לדרמן שליט”א, אשר זה כמה שנים שהוא משליך נפשו מנגד עבור טהרתן של ישראל, וכבר הצליח לפעול גדולות ונצורות בגיבוש קהילות הקודש לבער את הנגע מקרבנו, ריתק את הקהל כאשר דיווח על הבעיות השונות וגולל את המצב הנורא.

בהמשך הסביר בטוב טעם ודעת כיצד הכנס האדיר יוכל להוות אבן פינה בהתמודדות הכלל-ברסלבאית במלחמה הכוללת נגד קליפת “גוג ומגוג” של המחשבים והאייפונים למיניהם.

כעת כובד הגאון רבי מנחם מנדל פוקס שליט”א מו”צ העדה החרדית ורב שכונת רמות, שהרחיב על חובת הרבנים ומנהיגי הקהילות לעמוד על המשמר ולגדור את הפרצה הנוראה הזו, בהזכירו את מאמר חז”ל על “פרתו של רבי אליעזר בן עזריה שהיתה יוצאת בשבת” שבאמת מדובר היה בפרתו של שכנתו, אלא היות ורבי אליעזר לא מיחה בה היא נקראת על שמו. הרב שליט”א גם העיד בכאב על מקרים רבים שהוא מטפל בהם בימים אלו ממש, כאשר משפחות שלימות נחרבו לאחר שאחד ההורים התחיל “לגלוש” בכלי המשחית.

לאחריו עלה על דוכן הנואמים אחד מפעילי חברת הסינון המפורסמות שהסביר לרבנים בהרחבה את הבעיות הטמונות בסינון האינטרנט, הוא הגדיר זאת כאדם ההולך במקום פרוץ לחלוטין עם יד על העינים, שדי ברגע אחד של היסח הדעת לנטרל ממנו את הבחירה רח”ל. החסימות נועדו למצב של “בדיעבד” כדי להציל את הנזקקים לכך לצורך פרנסה מלהגיע למקומות שאין מהם דרך חזרה, אבל בשום אופן אינם דבר של “לכתחילה”.

מלבד המכשולים היומיומיים כמו הכניסה לאתרי בנק וכדו’ המלאים בתמונות תועבה שהסינון לא מתמודד עמם, הרי העובדות בשטח מלמדות כי רבים וטובים שהתחילו עם מסונן התמכרו ונסחפו לאינטרנט הפרוץ ומשם היישר לשאול תחתית רח”ל, חברת הסינון מתמודדת יום יום עם מקרים של אברכים שהתחילו עם אינטרנט בסיסי, ולאחר תקופה קצרה הם דורשים מהחברה פתיחת אתרי בילוי שונים, ולפעמים אף אתרים הפסולים בתכלית, וכאשר אלו לא מאושרים כמובן, הם מבקשים להסיר את החסימה לחלוטין רח”ל, וחברת הסינון מתקשה מאוד להתמודד עם תופעה זו.

הס הושלך בקהל כאשר נכנס הרה”ח ר’ יעקב מאיר שכטר שליט”א, אשר לפתחו מתנקזים כל העת הצרות והאסונות שנגרמו כתוצאה מהמכשירים הטכנולוגיים, בדם לבו החל את דבריו בזעקו “עד מתי אלוקים יחרף צר!!!” עד מתי יפלו כל כך הרבה קרבנות לתהום הנשיה. בדבריו חיזק את העסקנים בציינו כי עצם האתערותא דלתתא, כאשר השם יתברך רואה שמתאספים לכבות את אש הסט”א, לבער את הקליפה הזו מתוכינו – זה עצמו ממתיק את הדינים, שכן השתיקה במצב שכזה מגבירה את הדין יותר ויותר רח”ל.

בסערת רוחו התבטא הגרי”מ שליט”א, כי כנראה שניטלה הבחירה בנושא זה, מי שכבר מחזיק זאת אצלו, אין בכוחו להתגבר על הנסיונות העצומים והנוראים העומדים וזמינים אצלו בכל רגע ורגע. הבחירה היא איפוא, האם להחזיק את המכשיר הזה או לא.

עם סיום דבריו התכבד לשאת דברים הגר”מ דייטש שליט”א מו”צ העדה החרדית ורב שכונת רמת שלמה, שהיטב להסביר את נחיצות ההכרעה ההלכתית בנושא זה, לדעת את המותר ואת האסור ע”פ דעת תורתנו, מה ניתן להתיר לצרכי פרנסה, ואיך מעמידים את החומה הנכונה שתמנע את המשך ההרס והאובדן רח”ל. אין ספק כי מי שנמנע מלהתפרנס באמצעים מפוקפקים שכאלו – יצליח יותר ויותר.

דברי סיכום נשמעו מפי אחד מעסקני אנ”ש הפועל רבות בתחום זה, הן במסגרת “איגוד הקהילות” והן מול חברות הסינון, שהעלה את דרכי הפתרונות, כאשר המשימה הראשונה היא להגיש את הדברים לפני קהל הקודש של אנשי שלומינו בצורה משכנעת ומקצועית.

לסיום חתמו הרבנים על קריאת הקודש לאנשי שלומינו בירושלים ת”ו, להשתתף בהמוניהם ב”אסיפת הצלה – לנו ולדורותינו”.

בין המשתתפים בכינוס: הרה”ח  רבי יעקב מאיר שכטר, רבי נתן דוד שפירא, רבי שמעון ישראל שפירא, רבי יצחק מאיר מורגנשטרן, רבי ניסן דוד קיוואק, רבי מתתיהו דייטש, רבי אליהו נחום פרנקל, רבי יצחק רוזנבלט, רבי ישראל מאיר ברנר, רבייצחק אנשין, ועוד עשרות משפיעים, ראשי חבורות, עסקנים וגבאי בתי המדרש של חסידי ברסלב בעיה”ק ירושלים. יצויין כי כמה מגדולי אנ”ש השותפים בכל הפעילות הזאת, ביניהם הרה”ח ר’ שמואל משה קרמר שליט”א, נבצר מהם להשתתף באסיפה עקב שהות בחו”ל ושמחות וכדו’.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ז' סיון ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.