חדשות אומן

אמש (ראשון) התקיימה ‘עצרת תפילה והתעוררות’ על הביזוי הנורא

אמש (ראשון) התקיימה ‘עצרת תפילה והתעוררות’ על הביזוי הנורא כאשר בעווה”ר מתבזים הקדושים אשר בארץ המה בביה”ח העתיק בעיר אומן, וגם אותם שחטטו בשוגג עומדים במריים ומעכבים מלהחזיר את אדמת הקודש והעצמות למקום מנוחתם

רבני העד"ח ורבני ברסלב בעצרת | צילום: שמואל דריי

אמש (ראשון) התקיימה ‘עצרת תפילה והתעוררות’ על הביזוי הנורא כאשר בעווה”ר מתבזים הקדושים אשר בארץ המה בביה”ח העתיק בעיר אומן, וגם אותם שחטטו בשוגג עומדים במריים ומעכבים מלהחזיר את אדמת הקודש והעצמות למקום מנוחתם.

פרקי תהילים נאמרו ע”י הרה”ח ר’ שמעון שפירא שליט”א, בין הנואמים: הגה”צ ר’ יעקב מאיר שכטר שליט”א, הגאון ר’ דוד שמידל שליט”א, הרה”ח ר’ נתן שפירא שליט”א, הגה”צ ר’ יהושע ראזענבערגער שליט”א אב”ד קרית רמ”א בית שמש, הרה”ח ר’ אברהם יצחק כרמל שליט”א, הרה”ח ר’ אפרים נחמן אנשין שליט”א, הרה”ח ר’ שאול סירוטה שליט”א.

כמו”כ השתתפו בעצרת: כ”ק מרן גאב”ד ירושלים שליט”א, הגה”צ ר’ משה קרמר שליט”א, הגה”צ ר’ חיים צבי טייטלבוים שליט”א אבד”ק סאטמאר ירושלים, הגה”צ ר’ אהרן צבי רומפלר שליט”א, הרה”ח ר’ נתנאל תפילינסקי, הרה”ח ר’ בצלאל נהרי, הרה”ח ר’ יעקב חנון שליט”א, כ”ק אדמו”ר ממשכנות הרועים שליט”א, כ”ק אדמו”ר מקהל חסידי ירושלים שליט”א, הגאון ר’ יהושע דוד טורצין שליט”א מנהיג קהל הפרושים, הרה”ג ר’ משה זאב זארגער שליט”א דומ”ץ סאטמאר ירושלים שליט”א, הרה”ח ר’ מרדכי טוריץ שליט”א, ועוד.

החלטות העצרת

במעמד אלפי ישראל, בראשות כ”ק מרן רבינו הגדול הגאב”ד שליט”א וחברי הביד”ץ וראשי הקהילות שליט”א, וגדולי ומנהיגי וזקני חסידי ברסלב שליט”א

א. אמרו חז”ל בעון חיים מתים מתחטטים, ע”כ נתאספנו למחות ולהתעורר, ונחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה אל ה’, והוא רחום יכפר עון זה שנכשלנו בו בשוגג.

ב. רעדה אחזתנו מחומר עון חיטוטי שכבי וביזיון המתים, אשר בזכותם אנו חיים, ורח”ל מהחרון אף שיכול להתעורר מזה ח”ו כמבואר בספרים הקדושים, ע”כ נתאספנו למחות ולהתעורר ולבקש רחמים מהשי”ת להסיר החרון אף מעלינו ויתקננו בעצה טובה כדת מה לעשות.

ג. העצרת דורשת מכל הנוגעים בדבר, לאפשר את החזרת אדמת הקודש למקום מנוחתם, כמקדם, תיכף ומיד.

ד. לאחר החזרת כל אדמת הקברים למקומם, נשתדל לעזור ולדאוג לאחינו בשרינו רוכשי הקרקעות.

ה. אם ח”ו יעכבו מלהחזיר העצמות למקומם, וכ”ש ח”ו לנגוע בהר ובקצהו, לטובת הנאה, לבנייה או שאר שימוש בשטח שנתגלה כחלק בית החיים, שאסור בהנאה וכמפורש בשו”ע ובפוסקים, נתנזר מליהנות מאותו שטח ומשאר נכסים השייכים לאותם הבעלים.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"א סיון ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.