אומן ראש השנה • מאתיים וחמש שנה הם עושים את הדרך אל רבם האהוב

אומן ראש השנה • מאתיים וחמש שנה הם עושים את הדרך מלאת הטלטולים אל רבם האהוב – רבי נחמן מברסלב הטמון באומן. בקיבוץ הראשון הרבי עוד היה בחיים, ומאז, חסידי ברסלב לא מפסיקים לשיר כל הדרך אליו…

צילום: יוסי גאלבערגער | עיבוד: אומן שלום

כל זה התחיל לפני מאתיים וחמש שנה. היה זה בשנת תקע”א בעיר אומן, בשנה האחרונה לחיי רבי נחמן מברסלב הקדוש זיע”א, באותה השנה בראש השנה שחל בשבת, זהו היום הראשון בו הניח רבי נחמן מברסלב את היסוד לקיום הקיבוץ הקדוש באומן.

205 שנה לאחר הקיבוץ הראשון בציונו של רבי נחמן מברסלב באומן, וזה עדיין ממשיך וצובר תאוצה… מאתיים וחמש שנה חסידי ברסלב מכל העולם עושים את הדרך מלאת הטלטולים אל עבר עיר הגעגועים – אומן, גם בתקופת ימי הביניים בימים של טרום מכוניות וכלי תחבורה משוכללים, ועד עצם היום הזה – יהודים מכל העולם עוזבים הכל ונוסעים ‘אומנה’ לקיים את ציווי הרבי הגדול, “הראש השנה שלי עולה על הכל”, ו”כל מי שסר למשמעתי איש בל יעדר” – אלה הם חלק מדבריו הקדושים של רבי נחמן מברסלב שמביאים ההמונים אל אומן שבאוקראינה.

לרגל 205 שנה לקיום הקיבוץ הגדול בעולם, ליקטנו עבורכם כמה חיזוקים לקראת הנסיעה הגדולה לימי ראש השנה באומן, מתוך כתביו של מוהרנ”ת תלמידו הנאמן של ר’ נחמן מברסלב, וכן מפיהם של זקני אנשי שלומנו מעתיקי השמועה מדור לדור.

שנת תק”ע – ביום ה’ באייר של אותה שנה הגיע רבי נחמן מברסלב להתגורר בעיר אומן בכדי להסתלק שם, וכפי שרמז ואמר שכל כל מטרתו בכך הייתה על מנת להתעסק בתיקון נשמות ישראל לדורות עולם.

על אותה תקופה שרבינו הגיע לאומן מציין רבי נתן מברסלב כי רבינו דיבר יותר מתמיד על עניין ראש השנה: “הראש השנה שלו וכל ימי הקיץ היה מצפה מאוד שנהיה שם כי העיקר אצלו ראש השנה, ואמר שכל עסקו הוא ראש השנה”, עוד אמר ר’ נתן “אשר לא יכלה רעיון סודות נפלאות נוראות עצומות ונסתרות רבות שהיה בכל פסיעה ופסיעה…”.

מנהגם של תלמידי רבינו היה לעבור לפניו להתוודות ולהתברך בערב ראש השנה, רבי נחמן מברסלב שאל והתעניין על איש פשוט ממקורביו שהתגורר בעיר נעמירוב ולא הגיע אליו לראש השנה, רבי נפתלי זצ”ל התנצל בשם אותו האיש וסיפר על מניעותיו, רבינו לא הסכים לקבל את הדברים. באותו ראש השנה גם הרב הקדוש רבי אהרן זצ”ל – רבה של ברסלב לא הגיע לשהות במחיצתו, התמרמר רבינו ואמר: “רחמנות גדולה עליו על שלא זכה לבוא הנה”, והוסיף בקול חזק: “מה אומר לכם, אין דבר גדול מזה”, היינו מלהיות אצלו על ראש השנה…

ר’ נתן מברסלב כותב על מעלת הנסיעה לראש השנה גם לאחר חייו של רבינו: “וגם אז למדנו שרצונו חזק להיות אצלו באומן על ראש השנה לאחר הסתלקותו ושאין דבר גדול מזה”. מוסיף רבי נתן ואומר: “וגם למדנו כמה צריכין לחזק ולשבר המניעות מדבר שבקדושה בפרט המניעות מלהיות על ראש השנה, שצריכים לשברם ולהיות דייקא על ראש השנה…”.

נכדו של ר’ נתן מברסלב מוהר”ר אברהם שטרנהארץ זצ”ל העיד על אותו ערב ראש השנה ואמר: “ידוע שרבינו ז”ל היה אז חולה מסוכן, לא עלינו. והבין בעצמו היטב שקרוב לסופו. וממילא כל מה שיצא מפיו הקדוש והטהור היה כמו צוואה. וכך שמעתי מזקני, הרב מטשעהרין זצ”ל, שבערב ראש השנה האחרון לחייו של רבינו, היו מסובים על שולחן אדמו”ר זצ”ל כמה וכמה אנשים מכמה עיירות ומקומות רחוקים. אך רבי נתן ז”ל והרב ר’ יודל ז”ל ועוד אנשים חשובים מגדולי מקורביו, ישבו סמוכים קרובים אצל רבינו ז”ל יותר משאר המון העם. ואז אמר רבינו ז”ל מה שכבר נדפס בחיי מוהר”ן: אצלי העיקר הוא ראש השנה! – “ואחר כך הרים אדמו”ר ז”ל את עצמו מכיסאו שישב עליה וענה בקול רם ואמר בזה הלשון: “ורוצה שכל אחד ממקורביי, מאיזה מקום שדר שם בקביעות כשישוב לביתו, יכריז שכל מי שרוצה שיהיה איש כשר באמת שקורין א ערליכער יוד, יבוא על ראש השנה אצלי לאומן”, כך שמע זקני אבי אמי מפי רבי נתן מברסלב זצ”ל.

יקצרו היריעות מלהיכתב מה שדיבר רבי נחמן מברסלב בערב ראש השנה האחרון באומן מגדולות הראש השנה שלו, וקצת נדפס על זה בספר חיי מוהר”ן בדיבוריו הקדושים בערב ראש השנה האחרון בחייו שנצרך שיסעו אפילו כעת על ראש השנה לאומן על ציונו הקדוש כמו בחייו הקדושים.

היום הראשון של ראש השנה במחיצת רבי נחמן מברסלב זצ”ל

לקראת הקיבוץ בראש השנה בחייו של רבינו הגיעו מכל הערים כאלף איש, ביניהם בלטו המשכילים הידועים הירש בער אשר כונה ‘מצח הנחש’ וחתניו, הירש בער שאך זה התוודע לאורו הגדול של רבינו נראה בין קהל המתפללים בעיניים טרוטות מדמעה, התפילה עם הרבי נמשכה שעות ארוכות…

אמירת התורה בראש השנה של הרבי בבין השמשות שבין יום א’ וב’ של ראש השנה היה רבינו נוהג לומר תורה. בשעה זו, היה הבית מלא מפה אל פה, הדוחק היה רב, המונים צבאו על הפתחים והחלונות מבחוץ, כולם עמדו וציפו להופעתו של הרבי, עד “שהיה קשה מאוד לסבול, כמעט שעמד אחד על חברו” מתאר רבי נתן, “והיו עינינו כלות כל היום שיכנוס והיה שם דוחק גדול שלא היה אפשר לסבול, וכמעט היה סכנות נפשות מגודל הדוחק ונמשך לתוך הלילה ועדיין לא נכנס” מוסיף ר’ נתן. באותה שעה התגבר מחלתו של רבינו ושיעולים עזים תקפו אותו, “והתחיל לפלוט דם הרבה על ידי ההוסט (ממחלת השחפת ) מה שלא היה כן זמן רב והיה פולט דם הרבה כמו קילוח מים ממש אשר לא יאומן כי יסופר… ואמר שמעולם לא היו לו הקאות כל כך אז ותוקף התגברות החולאת אז היה בלי שיעור, עד שכמעט היה נסתלק אז”.

בשעה זו, נקרא לפתע רבי נתן אל חדרו של הרבי. רבי נתן תיאר את המחזה הנורא שנגלה אליו כשנכנס לחדרו של רבינו: רבינו ישב על מיטתו בחלישות נוראה, לידו קערת נחושת מלאה דם והיה נראה נאבק בין חיים למוות, סביבו עמדו המשמש הנאמן רבי שמעון, אחיו רבי יחיאל, ועוד מתי מספר מתלמידיו המובחרים. רבינו פנה אל רבי נתן בשאלה: “מה לעשות כי אי אפשר לומר תורה?”. כותב רבי נתן “בתחילה השבתי לו” – “מה לעשות מאחר שיש רחמנות על העולם שבאו בייסורים וטרחות וכו'”, ואמרתי לו: “הלא כשבאתם מלמברג הייתם גם כן חלוש מאוד ולא היה שום דרך הטבע שתאמרו תורה ואף על פי כן היה השם יתברך בעזרכם ואמרתם תורה הרבה”. אמר לו רבינו: “אם כן, אמסור נפשי”, וציווה להעמיד הכסא שיאמר עליו תורה ליד הפתח.

רבי נתן יצא ופינה מקום ליד הפתח למרות הקושי הגדול מחמת ריבוי העם, והעמיד שם את כיסא רבינו “כי אולי יהיה הכרח להוציאו באמצע ח”ו”… רבינו עלה בחלישות גדולה על הכיסא הגבוה, הוא נח קמעא והחל בקול דממה דקה לומר את התורה ה”ה מאמר תקעו תוכחה, תורה ח’ שבליקוטי תנינא.

כמעט לא שייך היה לשמוע באופן רצוף את דברי תורתו של רבינו, היה שם רעש גדול מגודל הדוחק, וכן בגלל קולו הנמוך של רבינו הקדוש, והיה על רבי נתן להשקיע מאמצים מרובים על מנת לקלוט את דברי התורה העמוקים בכדי שיוכל לאחר מכן להעלותם על הכתב. מי שבא לעזרתו היה לא אחר מאשר אותו המשכיל הירש בער, אותו הירש בער שכהגדרת רבי נתן בספרו ‘ימי מוהרנ”ת היה ‘תפסן נפלא’, חזר לאחר מכן עם רבי נתן על כל דברי התורה הזאת. “וסידרנו בינינו רוב התורה וכתבתי מה שזכרנו, והבאתי לפני רבינו אחר ראש השנה, ותיקן מה שחסרנו בה, וגם חזר עמנו מה שלא זכרנו כלל עד שגמרתי אותה קודם יום הכיפורים” כך כותב ר’ נתן.

ליל שני של ראש השנה במחיצתו של הרבי

חלוש היה מאוד והתפלל בחדרו. אמנם לא נמנע מהחסידים לגשת אליו ואף שוחח עם כל אחד ואחד מה שהיה צריך. אך ביום שני של ראש השנה כבר לא יצא רבינו אל הקהל לא לתפילות ולא לסעודות.

מוצאי ראש השנה

במוצאי ראש השנה נפרד רבינו מכל הקהל בלי יוצא מן הכלל, כשאף אחד לא מעלה בדעתו את האפשרות שעומד הוא להסתלק מן העולם. בהקשר לכך כתב רבי נתן: “והיה נדמה בעינינו שאי אפשר שהשם יתברך יעשה זאת, ליקח מהעולם אור צח וכו’ כזה בימים האלה, ועל ידי זה אבדנו מה שאבדנו, מה שהיינו יכולים לשמוע ממנו עוד. אך בעזרת השם חמל עלינו בחסדו וזכינו מקודם לשמוע ממנו הרבה שיש בו להחיות כל העולם לדורי דורות…”.

קיימו וקיבלו החסידים עליהם ועל זרעם לקיים את ציווי הצדיק, והיום, מאתיים וחמש שנה לאחר הסתלקותו, הקיבוץ ממשיך ומתקיים כמדי שנה על ידי רבבות אלפי ישראל הבאים במסירות נפש ממש למקום גניזתו באומן לקיבוץ הקדוש שיתקיים עד ביאת גואל צדק, במהרה בימינו אמן.

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט' אייר ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.