אגרת לל”ג בעומר

אגרת לל”ג בעומר • הנה אנו עומדים שוב בפתחו של היום הקדוש והנורא אשר ל”ג בעומר שמו, היום בו כלל ישראל מתעורר לחשוב ולהדבק בקדושת הרשב”י,

אחי היקר!

הנה אנו עומדים שוב בפתחו של היום הקדוש והנורא אשר ל”ג בעומר שמו, היום בו כלל ישראל מתעורר לחשוב ולהדבק בקדושת הרשב”י, מדליקים מדורות גדולות לכבודו ומזמרים שירי שבח המעוררים שמחה עצומה על כך שזכינו להתגלות של הרשב”י.

ובאמת הוא דבר מפליא מאוד אשר לא מצאנו דוגמתו, איך יום הילולא של צדיק מפסיק ושובר את דיני הספירה, וממתיק את כל הדינים, וכל עם ישראל נעצר לכבודו, ודבקים בו ומתחילים לחשוב מיהו אותו הרשב”י וכל אחד מנסה למצוא קשר אליו. והוא ממש פלא איך הניגונים שאנו שרים לכבוד קדושת הרשב”י הם שירים אהובים ומיוחדים על כל אחד ואחד, ועל כל ילדי ישראל בכל הגילאים.

וכל זה מחמת שבפנימיות ליבנו, מרגיש כל אחד דבוק לרשב”י, כי הוא שורש נפשנו, ולולא הוא, לא היה לנו שום יהדות היום. מחמת שהוא הבטיח וגילה את כוחו הגדול שבזכותו לא תשתכח תורה מישראל. וכל נקודה של יהדות שיש היום בכל דרגא שהיא, הוא רק בכוחו דרשב”י.

הווי אומר ששמחת היום הוא לא סתם על כך שהיה צדיק כזה בעולם, אלא הוא שמחה פרטית של כל אחד ואחד בפרטיות. ועל כך אנו שמחים ומפזזים ורוקדים לכבודו של רשב”י, ואשרי מי שמשתתף בשמחות של כבוד הצדיק.

רביז”ל גילה (ליקו”מ סי’ קכ”ו) שאם תתבונן בזוהר הקדוש תווכח לראות ש”בכל מקום ששבחו החבריא את רבי שמעון בר יוחאי על שגילה להם סוד נפלא תמצא שאחר כך אמר להם חידושי תורה”. נמצא שכאשר אנו שמחים ברשב”י ושרים שירים בהפלגת גדולתו, הרי שבאותם רגעים אנו פועלים התקשרות עצומה וחדשה באור האלוקי הנקרא ‘רשב”י’ ונוכל לזכות בזכות אותם השירים והניגונים שהוא יגלה לנו חידושי תורה חדשים ונפלאים. כי כל מהותו של הרשב”י הוא לקשר אותנו ליהדות, וזהו תוקף קדושתו שלקח על עצמו את הכח הזה שלא תשתכח מישראל, כל אחד לפי דרגתו. והוא פועל זאת עד היום הזה, ועל כך אנו מודים לה’, שבזכותו אנו יודעים עדיין משהו מהיהדות.

אבל מה לעשות שעדיין שכחנו הרבה דברים: שכחנו מהו קרבת ה’, מהו דביקות בה’, מהו היחוד והשמחה הנפלאה שאמור להתלוות לכל מצוה. אבדנו כמעט כל הרגש של ביטול לה’, אהבת ה’, יראת ה’, אמונה במה שנעשה למעלה בשמים על ידי כל מצוה וכל תפילה שלנו. נעלמו מאיתנו הדרכים והעצות איך לחזור לה’ בגעגועים והשתוקקות, ולא להתרחק מכל דבר שאינו הולך לנו כסדר, ועוד ועוד יסודות ההתקרבות לה’, ששכחנו לכתוב כאן מחמת גזירת השכחה.

אלא שברחמי ה’ עלינו, מגיע היום הגדול של ל”ג בעומר. העולם נעצר פתאום! רבבות אלפי ישראל מוסרים נפשם לעלות על ציונו הקדוש במירון, ובכל קצוי תבל מפסיקים את החיים סתם כך באמצע השבוע ומתאספים להדליק את מדורת הרשב”י ושרים בר יוחאי ועוד ניגונים מתוקים ונעימים. והכל בשביל שבאמת נעצור את שגרת החיים, ונתחיל לחשוב: ‘מהו באמת הרשב”י’ ‘מה הוא רצה’ ‘מה הוא פועל בעולם’ ‘למה באמת כל כך שמחים עמו’ כל השאלות האלו הם המסוגלות להוציא אותנו מגזירת השכחה.

כדאי לקפוץ על ההזדמנות, להתבונן מה נשכח מאתנו, וזה בעצמו יגרום לנו לפצוח בשירה לכבוד הרשב”י. וככל שנזכה לכוון את המילים של השיר והניגון, הרי שיתעורר הלב להתקשר ולהדבק באורו של הרשב”י, וזה יעורר בנו כיסופים לצאת מהשכחה, להתחיל במסע חיפוש: ‘האם הרשב”י אכן נפטר לפני אלפי שנים? או שהוא חי עדיין בתוכנו…?’

ככל שניטיב להגדיל את האהבה לצדיק, נשיר ונזמר לכבודו, נאמין שאורו הגדול חופף עלינו, והרשב”י רוצה ומשתוקק מאוד לעזור ולסייע לנו לצאת למקומות חדשים שכלל לא הכרנו, אז נזכה שהרשב”י יגלה לנו גילויים חדשים באורו הגדול. לאו דווקא גילויים של סודות הקבלה, אלא גילויים חדשים בנפש, של געגועים להשי”ת, באותם מקומות ששכחנו והתייאשנו.

נתחדש לחפש עצות, נקבל על עצמנו להמשיך את הקשר לרשב”י ולכל הצדיקים הקדושים שהולכים בדרכיו הק’, למשך כל ימות השנה, לא רק באותם רגעים שרוקדים סביב למדורה….

חזק ואמץ!

תגובות

No comments found.
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
ט' אייר ה'תשע"ח
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.