לחם וקמח

הקמח המצוי למכירה בשוק באומן ובאוקראינה בכלל. הינו מותר בשימוש לאחר הניפוי.

פת עכו"ם – לחם של גויים.

פת גוי גם כאשר כל המרכיבים הם כשרים, חכמים גזרו שלא לאכול פת שאפאה גוי. כאשר אין במקום זה אופה יהודי, התירו לאכול פת של נחתום גוי, דהיינו פת שנאפתה לצורך מכירה ולא לשימוש עצמי. לחם שנאפה על ידי גוי לצריכה עצמית, אין לאוכלו (אפילו אם היהודי קונה אותו בתשלום), אלא אם כן לא ניתן כלל להשיג לחם אחר. אם יהודי משתתף באפייה, הלחם מותר לגמרי אך צריך להשתתף בהדלקת האש או בהכנסת העיסה לתנור, ולא די בהשתתפות בלישה וכדומה. לפיכך, כאשר נמצאים במקום שיש בו מאפייה של גויים, וידוע שמשתמשים לאפיית הלחם רק במרכיבים כשרים ואין מושחים את התבניות בשומן מן החי, ניתן לרכוש מן הלחם. במקום שאין בו מאפייה, והיהודי נמצא בשעת אפיית הלחם, ניתן להשתתף באפייה וכך הלחם יהיה מותר, או לפחות ניתן להזמין מראש לחם בתשלום, כך שהגוי יאפה את הלחם בידיעה שהוא עומד למכירה. בדיעבד, אם הלחם כבר נאפה על ידי הגוי לצורך עצמו, ניתן לקנותו ולאוכלו רק אם אין ניתן להשיג מידע על שכיחות ה'חדש' לפי הזמן והמקום.

להשיג לחם אחר בסביבה. כמובן, גם בבית פרטי של גוי יש לוודא את כשרות מרכיבי העיסה. נוסף על שאלות אלו, פעמים רבות ישנם בלחם מרכיבים נוספים, העלולים להיות אסורים. יש להיזהר מלצרוך לחם ארוז הנמכר בחנויות. רוב סוגי הלחמים הללו מכילים חומרים משפרי אפייה ושומרי טריות שאינם כשרים (לדוגמא: הרכיב "אמולסיפייר" מיוצר משומן מן החי). כאשר קונים לחם במאפייה עצמה, יש לברר אם הוא מיוצר מחומרים בסיסיים בלבד או שיש בו תוספים. עוד יש לברר אם אין מושחים את התבניות בשומן אסור. כאשר קונים לחם בחנות, יש לברר עם יהודים מקומיים, אלו סוגי לחם ומאלו מאפיות מוחזקים ככשרים.

באוקראינה ברוב הערים המרכזיות יש מאפיות יהודיות בהם ניתן לרכוש לחם כשר ללא כל חשש. באומן קיימת מאפיה השייכת לחסיד ברסלב מקומי המספק לחם לכל ימי השנה ללא תשלום.

לחם רגיל עצמו עשוי מקמח דגנים בדרך כלל מחיטה, אלא אם כן מפורט אחרת, מים ושמרים. כבר במרכיבי היסוד הללו קיימות כמה שאלות הלכתיות:

א. שאלת ה'חדש' – חמשת מיני דגן מותרים באכילה רק אם עבר עליהם יום הנפת העומר – ט"ז בניסן. משום כך, תבואה שהחלה לצמוח (השרישה בקרקע) לאחר ט"ז בניסן, אסורה באכילה עד לט"ז בניסן הבא. בעיה זו קיימת בעיקר בארצות שמדרום לקו המשווה, שם עונות השנה הפוכות מאלה שבארץ ישראל, והחיטה שם נזרעת לאחר הפסח ונקצרת בסוף הקיץ שלנו, ואסורה באכילה עד לפסח הבא. גם במדינות אחרות קיימת לעתים שאלה זו, על פי תנאי האקלים ומחזור הגידול של מיני הדגן. בחו"ל נהגו רבים לאכול מתבואה חדשה ולא חששו לאיסור זה, והמהדרים מקפידים לאכול רק מתבואה ישנה. לדעת הפוסקים הספרדים, כאשר מדובר בתבואה שהיא בוודאי מן ה'חדש' הרי היא אסורה מן הדין, אולם בספקות ניתן להקל.

ב. ניקיונו של הקמח – הקמח ממהר להתליע, בעיקר במקומות חמים ולחים. לכן, ראוי מאוד להשגיח ולוודא שהקמח מנופה לפני האפייה. אמנם, כאשר הקמח מאוכסן בתנאים טובים ואינו שוהה זמן רב מדי, אין הוא מוחזק בנגיעות גבוהה, ולפיכך במאפיות כאלה מעיקר הדין ניתן לסמוך על הספק ולקנות לחם גם מבלי שווידאו שניפו את הקמח כראוי לפני האפייה.

קרא עוד

תגובות

No comments found.

add comment

הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ח אדר א' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.