באולם אירועים יוקרתי בפאתי השכונה החרדית ויליאמסבורג - ארה"ב התכנסו ביום רביעי (פר' ויקרא) חסידים ואנשי מעשה, בראשות אדמו"רים רבנים וראשי ישיבות לדינר מרשים ומעמד 'קרן היסוד' להעמיד יסוד איתן למען קיום ופריחת הישיבה הקדושה "משנת המגיד מזלאטשוב" בעיירה יאמפאלי שבאוקראינה בראשות אנ"ש דחסידי ברסלב הרב הלל כהן שליט"א ואיש החינוך הוותיק הרב מרדכי הורביץ שליט"א

הרב הלל כהן שליט"א צילום: יח"צ
מאת: מערכת "אומן שלום" | פורסם: י"א אדר ב' תשע"ו שתף

באולם אירועים יוקרתי בפאתי השכונה החרדית ויליאמסבורג, התכנסו ביום רביעי (פר' ויקרא) חסידים ואנשי מעשה, בראשות אדמו"רים רבנים וראשי ישיבות לדינר מרשים ומעמד 'קרן היסוד' להעמיד יסוד איתן למען קיום ופריחת הישיבה הקדושה "משנת המגיד מזלאטשוב" בעיירה יאמפאלי שבאוקראינה, בה לומדים עשרות בחורי חמד מארץ הקודש ומרחבי תבל, שבחרו ללמוד במקום תורה סמוך ונראה לציונו הקדוש של המגיד הרה"ק רבי מיכל מזלאטשוב זיע"א וזוכים לחסות במקום תורה יהודי שהפריח את השממה הרוחנית שנגוזה ביאמפול.

המוזמנים הרבים, בהם תומכי עולם התורה, נדיבי עם ותלמידי חכמים מופלגים, הסבו לסעודת מצווה כיד המלך, סביב שולחנות ערוכים בכל טוב.

פתח את המעמד, מנהל הישיבה הר"ר הלל כהן שליט"א מקייב - אוקראינה, העושה לילות כימים עבור הצלחתה ושגשוגה של הישיבה ולמען התלמידים הלומדים בה, שקידם בברכת 'ברוכים הבאים' את האורחים הרבים ותיאר את תהליכי יסוד הישיבה וכיצד נולד הרעיון לפתוח ישיבה חסידית בעיירה נידחת אי-שם באוקראינה.

הרב כהן גולל את הפעילות העניפה באוקראינה, "זה שש עשרה שנים אני מתעסק בחינוך וקירוב יהודי ברית המועצות שעברו 70 שנות קומוניזם, יהודים מנותקים לגמרי מכל רגש יהודי, וכעת לקחתי על עצמי לפעול ולסייע לאותם בחורי חמד שלא מצאו את מקומם בישיבות השונות, שיתחזקו בתורה ויראת שמים וכך הוקמה הישיבה הק', הרחק משאון העיר, בכדי להישמר מסכנות הרחוב ולהידבק בתורה ומצוות ובסיעתא דשמיא רואים ברכה בעמלנו ".

לאחריו עלה ראשון הנואמים להשמיע את דבר ההורים, הגאון הרב יונתן ראזנבוים שליט"א, מנהל הישיבה הגדולה בברוקלין, אשר תיאר את השינוי שניכר על בנו הנמנה על תלמידי הישיבה, מאז החל ללמוד בישיבה, והודה מקרב לב על המסירות האכפתיות וההשקעה של צוות הישיבה בכל תלמיד ותלמיד.

בסיום דבריו פצחו חברי המקהלה 'מנעימי שירה' בניגונים חסידיים, זמירות שירות ותשבחות לא-ל חי והשמיעו את ניגון 'התעוררות רחמים' להרבי מזלטשוב זיע"א, כשהקהל כולו משורר הניגון בדביקות והתרוממות.

כעת הוזמן האדמו"ר מזלאטשוב שליט"א, שהאציל מברכתו ועורר על הזכות הנפלאה להיות לעזר עבור מוסדותיו של הסבא קדישא מזלאטשוב "זכותו של הסבא הקדוש יגן על האחים הנגידים לבית לנדאו, יברך אותם שיראו ברכה בכל עמלם ופועלם הכביר וכל המשתתפים שנטלו חלק במסיבה יבורך בכל מילי דמיטב בבני חיי ומזוני ושמחה בכל טוב ונזכה ל"ובא לציון גואל בב"א".

בכל שעות המעמד, התמלא אולם האירועים בעוד ועוד יהודים שביקשו להתחבר לדמותו הכבירה של הרה"ק מזלאטשוב זיע"א, ולעמוד לימין המוסדות הקדושים שנוסדו על קברו לשמו ולזכרו הטהור באמצעות 'קוויטלעך' מיוחדים בו רשומים שמם ושמות יקיריהם לברכה והצלחה בכל מילי דמיטב.

מאחורי בימת הנואמים התייצב מגיד המישרים הנודע, הגה"ח הרב יוסף הערש וויינשטוק שליט"א, מדמויות ההוד של ויליאמסבורג, אשר השמיע רשמים מביקוריו בעיירה יאמפול והתפעל מהמחזה המיוחד, לראות בחורי חמד היושבים והוגים בתורה סמוך לציונו של המגיד הקדוש שענינו המרכזי היה "רבים השיב מעוון", בזה פעל ועסק כל ימיו והישיבה על קברו זוהי צוואתו האחרונה בעלמא הדין.

כ"ק הגה"צ אבדק"ק סיגעט שליט"א, שטרח להגיע ולפאר את המעמד, ברך את המשתתפים תומכי המוסדות הק', שזכו לתמוך ולהחזיק את בני הישיבה הגדולה ביאמפול, בכל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

כמו כן נשא דברים נלהבים כ"ק האדמו"ר מלימנוב שליט"א, שהוקיר טובה לצוות הישיבה ובראשם האחים החשובים משפחת לנדא, שהקימו עולה של תורה לשמו ולזכרו של סבם הקדוש וזוכים להעמיד תלמידים הרבה ההולכים בדרך ישראל סבא הודות לפועלם הכביר.

את מסכת הנאומים חותם, מייסד הישיבה, הרבני הנגיד רבי משה לנדא שליט"א, המסור ונתון בכל ליבו ונפשו למען המוסדות הקדושים ביאמפאלי, שהביע רחשי תודה והוקרה לצוות הישיבה בראשם המנהל הרב הלל כהן שי', והביא מדברי סבו הקדוש רבי מיכל זיע"א אודות עניני דיומא ותיאר בקצרה את הפעולות הגדולות הנעשות בעיר יאמפאלי כאשר הוא מזמין כל אחד מהמשתתפים לבוא ולראות מקרוב את המהכפה היהודית – חסידית המתחוללת בעיירה האוקראינית.

בשעת חצות הסתיים המעמד המופלא, כשהקהל מוסיף להתחזק בדרכיו של עמוד האש, המגיד הקדוש זיע"א, כשהלילה ניתן לשאוב השפעה רבת תעצומות מהחזקת המוסדות הקדושים והפעולות החשובות בהן עסק משך כל חייו בעלמא הדין כאש שבוודאי ממשיך הרבי זצ"ל להשפיע ולהמליץ טוב וחסד בעד כל ההולכים לאורו.

דווח הדפס שתף
כתבות נוספות באתר
בקונגרס מצטטים את רבינו
חדשות ברסלב
בקונגרס האמריקאי מצטטים את רבי נחמן מברסלב • חבר קונגרס לא יהודי ציטט את אמרתו המפורסמת של רבי נחמן מברסלב
סינגל חדש ליואלי קליין
חדשות מוסיקה
סינגל חדש מבית היוצר של בעל המנגן ר' יואלי קליין מהקלטות עתיקות של זקני חסידי ברסלב ב דור הקודם, אותן הם היו שרים
שעונו האישי של רבי נתן
חדשות ברסלב
פרסום ראשון • הצצה נדירה ובלעדית על שעונו האישי של רבי נתן מברסלב מעלה רגשות עזים, וצמרמורת על עצם העובדה...
תחזית מזג אויר בישראל
שעון אומן
החדשות באתר
חדשות אוקראינה
הנושאים הבוערים מהשטח
חדשות אומן
החדשות החמות מאומן במשך כל השנה
חדשות תעופה
החדשות הקשורות לברסלב
חדשות ברסלב
מהנעשה בעולמם של חסידי ברסלב
לוח זיכרון
ייארצייטים של חסידי ברסלב
מאמרי אקטואליה
עצות לחיים הטובים בדרכו של רבינו
ראשי אודות האתר תנאי שימוש מפת האתר פרסמו באומן שלום כתבו להנהלת האתר צור קשר