כ"ב טבת חל יומא דהילולא של הרב החסיד רבי אברהם אלחנן ב"ר דוד שלמה ספקטור זצ"ל, אשר נלב"ע בכ"ב טבת ה'תשמ"ה - מראשי המחזקים והמקרבים לעבודת ה' וראש ישיבת 'תורת אמת ואמונה' דחסידי ברסלב בוורשה, שם התקיימה ישיבה לצעירי הצאן, בה ישבו ועסקו בתורה ותפילה מתוך דביקות כדעת רבינו הקדוש

רבי אברהם אלחנן ב"ר דוד שלמה ספקטור זצ"ל  
מאת: "נחלי נצח" | כ''ב טבת תשע"ח שתף
הגדל כתב:

גאון, עילוי, ונסתר. במשך שש שעות תמימות הוא חיכה עד שרבי יצחק יצא -שש שעות היה עסוק בתפילה, בתחנונים ובהתבודדות! לנוכח פליאתו של רבי אלחנן על משך השעות הארוכות בהן שפך שיח והתבודד, ענה רבי יצחק ואמר: "עוד לא התחלתי"...

"ממש סכנת נפשות"

כ"ב טבת חל יומא דהילולא של הרב החסיד רבי אברהם אלחנן ב"ר דוד שלמה ספקטור זצ"ל, אשר נלב"ע בכ"ב טבת ה'תשמ"ה - צאצא של החוזה מלובלין, אשר מילדותו ראו עליו שהוא עילוי מיוחד שנועד לגדולות, ואכן בשלב מוקדם מאוד בחייו הוסמך לרבנות.

עוד בפולין היה רבי אלחנן מראשי המחזקים והמקרבים לעבודת ה', כמסופר על ישיבת 'תורת אמת ואמונה' בוורשא, שם התקיימה גם ישיבה לצעירי הצאן, בה ישבו ועסקו בתורה ותפילה מתוך דביקות כדעת רבינו הקדוש. אחד מן השרידים הבודדים של ישיבה קדושה זו היה רבי יצחק מאיר פרישבלט, שלמד בישיבה זו, וכך סיפר: ״כשהייתי עוד נער צעיר, הרבה לפני הבר־ מצווה, נוסדה ישיבת ברסלב בשם ׳תורת אמת ואמונה׳. בראשה עמד הענו והצדיק הדגול שבין אנ״ש, הרב רבי אלחנן ספקטור שליט״א (זצ״ל), זכיתי להיות נמנה בין תלמידיו. וכשהישיבה גדלה ומנתה כבר כמה כתות, הביאו לנהל את הישיבה את הצדיק הקדוש והטהור, הלמדן הגדול בנגלה ובנסתר, רבי אברהם יצחק זצ״ל מאוסטרובצה. היה קיים גם מטבח מסודר להתלמידים, והישיבה היתה באמת מוקד חשוב ומקור משיכה להתקרב לחסידות ברסלב, הן מוורשה עצמה והן לאלו שבאו מיתר ערי ועיירות פולניה, ובטוחני שהרבה מצאצאיהם שנשארו אחרי השואה הם עוד היום חסידי ברסלב".

עוד סיפר הרה"ג רבי בן ציון גרוסמן דברים אשר סיפר לו רבי אלחנן כאן בארץ הקודש לאחר שנות הזעם באירופה: "פעם אמר לי רבי אלחנן ספקטור שנסעו הוא ועוד רבים מחסידי ברסלב מאומן לפולין, והיו ברכבת עוד הרבה חסידים שבאו מראש השנה אצל רבותיהם. אחד היה שח לחברו, "איך היה אצלכם בראש השנה?", והוא אמר: "ממש סכנת נפשות", מריבוי ודוחק האנשים שבאו וכו', וכששאלו אותי, "אלחנן, ואיך היה אצלכם בראש השנה?", עניתי ואמרתי: "אצלנו ברוך ה' היה 'מחייה נפשות' "!.

"רבי אלחנן ספקטור סיפר לי, כשהוא קיבל אישור עלייה לארץ ישראל הוא בא להיפרד מידידו הטוב רבי יצחק ברייטער. הוא נכנס לבית המדרש ברסלב בוורשה, וראה שרבי יצחק נמצא בחדר ההתבודדות )בשטיבל שם היו כמה וכמה חדרים מיוחדים להתבודדות(, הוא אמר שהוא חיכה משך שש שעות תמימות עד שרבי יצחק יצא – שש שעות היה עסוק בתפילה, בתחנונים ובהתבודדות! לנוכח פליאתו של רבי אלחנן על משך השעות הארוכות בהן שפך שיח והתבודד, ענה רבי יצחק ואמר: "עוד לא התחלתי"!"

מידת הענוה היתה טבועה בו ומעולם לא שאף לכבוד בכל דרך שהוא ותמיד ברח מהכבוד כמאש... אף מנוחיות כל שהיא היה בורח, על אף שהיה יכול ליהנות מהם, הודות למעמדו ולרוחב ידיעותיו. והן בהחלט היו נרחבות. נאמר עליו שידע בעל־פה את כל התלמוד, המדרש, הזוהר וכתבים רבים אחרים. מאוחר יותר, כאשר'עלה לארץ ישראל, התרחק רבי אלחנן מכל אפשרות שיתמנה למשרת רבנות, והעדיף לפרנס את עצמו כסופר סת"ם. הוא בחר להסתיר את רוחב ידיעותיו מעין הציבור.

הבנה מעמיקה במשנת הרבי

אולם, היו הזדמנויות נדירות, שכאשר נכנסו לשיחה מקרית עם רבי אלחנן, אפשר היה לתפוס אותו "בלתי מוכן". בהזדמנויות אלה היה נפתח, ואפשר היה לזכות להציץ אל תוך מעיינותיה העמוקים של החכמה שניחן בה. ענוותנותו היתה כה רבה, שאפשר היה להבחין על פניו במבוכתו כאשר עמד לפני ה'.

רבי אלחנן הוכר כסמכות הלכתית, ובעל הבנה מעמיקה במשנת הרבי. אחדים מחידושיו המקוריים בתורת רבינו הוצאו לאור על ידי בנו בשם "גנזי אבא" (ר"ת א'ב'רהם א'לחנן), אף על פי שרובם נותרו בכתב־יד עד היום. יהי זכרו ברוך וזכותו יגן עלינו ועל כל אנ"ש ועל כל ישראל, אמן.

דווח הדפס שתף
כתבות נוספות באתר
בקונגרס מצטטים את רבינו
חדשות ברסלב
בקונגרס האמריקאי מצטטים את רבי נחמן מברסלב • חבר קונגרס לא יהודי ציטט את אמרתו המפורסמת של רבי נחמן מברסלב
סינגל חדש ליואלי קליין
חדשות מוסיקה
סינגל חדש מבית היוצר של בעל המנגן ר' יואלי קליין מהקלטות עתיקות של זקני חסידי ברסלב ב דור הקודם, אותן הם היו שרים
שעונו האישי של רבי נתן
חדשות ברסלב
פרסום ראשון • הצצה נדירה ובלעדית על שעונו האישי של רבי נתן מברסלב מעלה רגשות עזים, וצמרמורת על עצם העובדה...
תחזית מזג אויר בישראל
שעון אומן
החדשות באתר
חדשות אוקראינה
הנושאים הבוערים מהשטח
חדשות אומן
החדשות החמות מאומן במשך כל השנה
חדשות תעופה
החדשות הקשורות לברסלב
חדשות ברסלב
מהנעשה בעולמם של חסידי ברסלב
לוח זיכרון
ייארצייטים של חסידי ברסלב
מאמרי אקטואליה
עצות לחיים הטובים בדרכו של רבינו
ראשי אודות האתר תנאי שימוש מפת האתר פרסמו באומן שלום כתבו להנהלת האתר צור קשר