ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד • אמש (ליל שישי) התקיים מעמד נרגש ונורא הוד בכינוס ההיסטורי של אלפי חסידי ברסלב לחגיגת סיום הליקוטי מוהר"ן המחזור העשרים • גלרייה ראשונית

הרה"צ ר' שמעון שפירא שליט"א נואם בכנס - אמש צילום: משה הולצמן
מאת: מערכת "אומן שלום" | כ"ה סיון תשע"ו שתף
הגדל כתב:

עריכת הכתבה: "ארגון נעשה ונשמע"

ובאו כולם בברית יחד נעשה ונשמע אמרו כאחד: מעמד נרגש ונורא הוד בכינוס ההיסטורי של אלפי חסידי ברסלב לחגיגת סיום הליקוטי מוהר"ן המחזור העשרים

בהתרוממות הנפש ובהתעלות שלא מעלמא הדין חגגו אלפי חסידי ברסלב את שמחת סיום הליקוטי מוהר"ן המחזור העשרים כאשר ההתרגשות בוקעת רקיעים והשמחה סוחפת את המוני אלפי החסידים להרגשה חושית של לשון רבינו (שיחות הר"ן רנ"ב): "כשמקורבין לצדיק טועמים טעם גן עדן". רוח הצדיק שחפפה על ההיכל הענק המלא וגדוש באלפי חסידים נלהבים, השפיעה הרגשה של מעין עולם הבא.

לאחר שבועות של הכנות קדחתניות ע"י "ארגון נעשה ונשמע", הוכן היכל האודיטוריום הענק בביתר עילית לקליטת אלפי החסידים, שהגיעו במערך מיוחד של הסעות מאורגנות מריכוזי חסידי ברסלב מכל ערי הארץ: ירושלים, בני ברק, צפת, בית שמש, מודיעין, אשדוד, אלעד, עמנואל, טבריה, קרית גת ועוד ערים נוספות.

החל מהשעה 7 בערב החלו ההמונים להגיע למתחם האודיטוריום שם התקיימה 'סעודת הסיום' ברחבה הענקית שעל פני האודיטוריום, בהרחבה גדולה לכבוד שמחת גמרה של תורה.

המעמד ההיסטורי נפתח בדבריו הנלהבים של הגה"ח רבי יהודה דייטש שליט"א שהרחיב בגדולת הלימוד בהרגשה שמקבלים מצדיק חי, כלשון רבינו "שכלו פניו ונשמתו מונחים בתוך ספרו", ועל ידי כך זוכים להגיע להרגיש טעם גן עדן בעולם הזה, ולחיות חיים של גאולה, כלשון רבינו שהתורה שלו הוא תענוג כל התענוגים ומי שלא טעם זה לא טעם תענוג מימיו, ותיאר סיפורי חיי התענוגים של החסידים בדורות הקודמים, תלמידי מוהרנ"ת רבי נחמן טולטשינער, רבי נתן ב"ר יהודה מטבריה, וכן של רבי אברהם בר"נ, רבי לוי יצחק בנדר, רבי שמואל הורביץ, רבי גדליה קניג ורבי שמואל שפירא, אשר בכח הביטול והדביקות בדברי רבינו זכו לחיי תענוגים של אהבת ה' שגברו על כל תלאותיהם וטירדותיהם, כי הרגישו את הטעם של אלוקות בכל דבר.

הגה"צ רבי אלעזר מרדכי קעניג שליט"א נשא משא רב תוכן בעוצם הזכות ללמוד את דברי רבינו שזה שכל פנימי ושכל מקיף משורש העולמות העליונים, וכן על היחוד הגדול הנפעל בשמים על ידי זה כלשון רבינו בתורה י"ב שמנשק עצמו עם הצדיק כשלומד דברי תורתו, וזוכה להמשיך קדושת שבעת הנירות, והזכיר מה שאמר אביו זצ"ל בשם רבי אברהם שטערנהארץ זצ"ל שכל יום שלומדים בו ספרי רבינו הרי זה תיקון על כל היום כולו, אך צריך להיזהר מאד להתנהג בקדושה וטהרה כראוי למי שרוצה להמשיך עליו את אור הצדיק.

הגאון רבי יצחק רוזנבלט שליט"א מו"צ העדה החרדית וראש כולל הוראה בבית מדרשנו הגדול במאה שערים הקריא את ברכתו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א שנבצר ממנו להשתתף עקב חולשתו הרבה, ושלח מכתב ברכה לכבוד סיום העשרים כתר יתנו לך ה' אלוקינו, עליונים ששו ותחתונים עלזו בקבלת תורה מסיני, ובודאי כאשר המוני אנ"ש מתקבצים יחד לשמוח תשרה עליהם ברכת ה' ויתברכו בכל הברכות והישועות וישפיעו שפע רב מלעילא לברך את כל בית ישראל בכל משאלות לבם לטובה.

בסיום הליקוטי מוהר"ן נתכבד הגה"צ רבי שמעון שפירא שליט"א אשר זעק בקול: אחים אהובים הדרך להמשיך את אור רבינו זה באהבת חברים ובעבודת ה' בתמימות ובשמחה ובהתחזקות, והאריך בענין השמחה בנקודות טובות שזה העצה להפוך את היגון ואנחה לששון ושמחה ולהתעמק בתורה ותפילה ולשכוח מכל הצרות והתלאות של היצר הרע.

באמירת הקדיש הדהדה זעקת האלפים "יהא שמיה רבא" את מרחבי העיר ביתר כולה, והגה"צ רבי שמעון שליט"א פרץ בבכיות עצומות למשך כמה דקות על כבוד השכינה ותקוות הגאולה.

לאחר מכן פרץ הקהל האדיר בריקודים סוערים לקול צלילי התזמורת בניצוחו של הבעל מנגן הר"ר מאיר אדלר שליט"א בליווי מקהלת "כתר" ועשרה כלי מיני נגינה, השירה שהרקידה את הקהל הקדוש הרעידה את אמות הסיפים והשמחה גאתה עד לב השמים, הקירות רעדו ועמודי ההיכל הזדעזעו כאשר אלפי החסידים התרוממו עשרה טפחים מעל הקרקע בשירת: "בך רבינו נגילה", וכן בניגון החדש שהולחן במיוחד לכבוד המעמד על לשון רבינו: "מאחר שיצא ספרי בעולם, אני חפץ מאד שילמדו אותו, ומי שילמוד ספרי הרבה יהיה איש כשר באמת".

מעל גבי בימת הכבוד שניצבה במרכז האולם הענק רקדו עשרות גדולי וזקני ומשפיעי אנ"ש, דיינים ומוצי"ם, ראשי הישיבות והכוללים של חסידי ברסלב מכל רחבי הארץ, אשר בשמחה פורצת גבולות לכבודה של תורה ולכבוד הצדיק עודדו את הקהל המשולהב באש להבת שלהבת אהבת הצדיק ותורתו.

בקשב רב האזין הקהל למשאו של הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א אשר הקדים כי הגיע הזמן לגלות האמת כי כל אוצרות החיזוק והאמונה נובעים ממקור חכמה הוא רבינו הקדוש מוהר"ן מברסלב זיע"א אשר מפיו ומפי דברי תורתו חיים וקיימים כל המגידים וכל הדרשנים וכל המשפיעים, וכאשר כל אחד צריך לשאוב הוא יודע היכן טמונה נקודת האמת, ואף התבטא כי על כל קונטרס של 'באר הפרשה' אפשר לרשום 'ליקוטי מוהר"ן'. בסיפורים משובבי לב כדרכו המחיש את גודל הזכות להיות דבוק ברבינו הקדוש ולהגות בספרו כי כל מי שנדבק לצדיק זה ותורתו בודאי נהיה איש כשר כפי שכבר העיד רבינו בעצמו וכפי שרואים במציאות שכל היכן שיש איזה 'איידעלער יונגערמאן' מבקש ה', אם הוא מחפש את האמתבאמת הוא 'נתפס' לברסלב אם בצנעה אם בגלוי, וכן הרחיב בענין האמונה לדעת שכל מאורעותיו הם לטובה אזי חייו מעין עולם הבא.

משא מיוחד רב תוכן בדברים עמוקים מיני ים נשא הגה"צ רבי ניסן דוד קיוואק שליט"א אשר אף התחיל את פתיחת הליקוטי מוהר"ן מחזור כ"א, בביאור ענין החידוש של רבינו לבנות לבוש עבור כל נפש מישראל לפי מצבו שהוא שם להמליך את הבורא יתברך שמו ולגלות כבוד מלכותו, בצורה שרק הוא יכול לעשות.

וכן הרחיב מאד בהסבר ענין לימוד העיון והעמקות בליקוטי מוהר"ן כפי מה שקיבל ממורו ורבו רבי לוי יצחק בנדר זצ"ל שהעיד כי אצל האריות שבאומן, שרפי מעלה, היה הליקוטי מוהר"ן חי, ופניהם בערו מרוב שמחה ודביקות באורו של רבינו, ותוך כדי שהוא מצטט עשרות מקומות בליקוטי הלכות ובביאור הליקוטים על הדרך הרצויה של לימוד העיון בדברי רבינו לחפש את האמת בשורש הדברים ולחיות את הדברים לעובדא למעשה לחיות עם השי"ת בכל תנועה ותנועה, והביא מדברי הרב מטשעהרין זצ"ל ורבי אברהם בר"נ זצ"ל כי עיקר התכלית מדברי רבינו לזכור שהשי"ת נמצא בכל דבר ומחיה את הבריאה בכל רגע, ולהרגיש כבוד אלוקים כי אין עוד מלבדו. ולסיום הביא מדברי מוהרנ"ת כי בזכות הקביעות החזקה בלימוד דברי רבינו זוכים להרבות ולהוסיף קביעות גם בגמרא ושולחן ערוך ומשניות שרבינו תובע זאתמכל אחד מאתנו, וכן עורר על ענין קימת חצות והתבודדות שבזה זוכים לגלות את כבוד ה'.

בסיום המעמד התקיים הגרלה מיוחדת על שתי כרטיסי טיסה לאומן [מתנת סוכנות הנסיעות 'אירו פנים'] בין כל הלומדים המקבלים עליהם להתחיל ללמוד את העמוד היומי מידי יום ביומו בל"נ. את ההגרלה ערך הרה"ח ר' יהודה צבי שפירא, ראש ישיבת אהבת משה, והזוכים הם הר"ר שלמה שטרן והר"ר לוי הלפרין.

לאחר תפילת ערבית בכח ובהתלהבות כמנהג אנ"ש, יחד אלפי ישראל, ולאחר שהביעו תודה עצומה לארגון הקדוש נעשה ונשמע הפועל במסירות נפש להרבות כבוד שמים ולרומם את כבוד הצדיק ותורתו, ננעל המעמד הקדוש - אך ההדים העצומים אשר נחרטו בלבבות ימשיכו להדהד לאורך זמן בחותם בל ימחה של שמחת אהבת הצדיק והדביקות בתורתו הקדושה כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם ובאהבתם נהגה יומם ולילה להחיותינו בשבעה משיבי טעם. אשרינו שזכינו!

צילום קליפ: יידל ליבוביץ

 

 

צילום תמונות: משה הולצמן

דווח הדפס שתף
כתבות נוספות באתר
בקונגרס מצטטים את רבינו
חדשות ברסלב
בקונגרס האמריקאי מצטטים את רבי נחמן מברסלב • חבר קונגרס לא יהודי ציטט את אמרתו המפורסמת של רבי נחמן מברסלב
סינגל חדש ליואלי קליין
חדשות מוסיקה
סינגל חדש מבית היוצר של בעל המנגן ר' יואלי קליין מהקלטות עתיקות של זקני חסידי ברסלב ב דור הקודם, אותן הם היו שרים
שעונו האישי של רבי נתן
חדשות ברסלב
פרסום ראשון • הצצה נדירה ובלעדית על שעונו האישי של רבי נתן מברסלב מעלה רגשות עזים, וצמרמורת על עצם העובדה...
תחזית מזג אויר בישראל
שעון אומן
החדשות באתר
חדשות אוקראינה
הנושאים הבוערים מהשטח
חדשות אומן
החדשות החמות מאומן במשך כל השנה
חדשות תעופה
החדשות הקשורות לברסלב
חדשות ברסלב
מהנעשה בעולמם של חסידי ברסלב
לוח זיכרון
ייארצייטים של חסידי ברסלב
מאמרי אקטואליה
עצות לחיים הטובים בדרכו של רבינו
ראשי אודות האתר תנאי שימוש מפת האתר פרסמו באומן שלום כתבו להנהלת האתר צור קשר