10 שנים למבצע 'שנונים' תשס"ו - תשע"ו • זו השנה העשירית שישיבת ברסלב לצעירים "אהבת משה" עורכת מעמד כבוד התורה חלוקת תעודות וסיום מסכת ביצה במסגרת מבצע 'שנונים' בלימוד עיון ובקיאות - המעמד התקיים ברוב פאר והדר בהשתתפות חשובי הרבנים ומשפיעי חסידי ברסלב שליט"א ההורים והבחורים שיחי'

הרה''ח ר' יהודה צבי שפירא רב המוסדות נושא דברים צילום: אהבת משה
מאת: מערכת "אומן שלום" | כ' סיון תשע"ו שתף
הגדל כתב:

מעמד מרומם לכבודה של תורה ולומדיה התקיים בישיבת ברסלב לצעירים "אהבת משה".

זו כבר השנה העשירית שהישיבה עורכת "מעמד כבוד התורה" ברוב פאר והדר בהשתתפות חשובי הרבנים ומשפיעי חסידי ברסלב שליט"א והורי הבחורים שיחי'. במעמד התבטאה הערכה של לימוד ושינון מסכתות הגמרא הנלמדות בישיבה בעיון ובבקיאות במסגרת מבצע "שנונים", כשהתלמידים משננים את הגמרא פעם אחר פעם ונבחנים בכתב ובע"פ עד שזה מונח בכיסם בקניין נצח.

המעמד התחיל בלימוד "אבות ובנים" בהיכל הישיבה, מחזה מרהיב ומרגש היה לראותם בחדוותא דאורייתא כשמחלקים את כל מסכת ביצה בין הלומדים, וכך גם ההורים יש להם חלק בסיום.

מיד בסיום הלימוד נערכה "סעודת מצוה מפוארת באולם "עטרת-הנחל" הנמצא למרגלות הישיבה כראוי לכבודה של תורה.

את המעמד פתח והנחה הרה"ח ר' צבי חלמיש שליט"א שהלהיב את הקהל כדרכו בחשיבות לימוד והחזרה שמתקיימת בישיבה, בשילוב חסידות ויראת שמים צרופה.

בתחילת המעמד נשא דברים מנהלה הרוחני של הישיבה הרב מרדכי אליעזר קעניג שליט"א בענייני חינוך, ונקודות הצריכים חיזוק.

לאחמ"כ נשא דברים אורח הכבוד הרה"ח ר' אברהם יצחק כרמל שליט"א ממשפיעי ברסלב אשר דיבר במעלת הבחורים שהוגים באוהלה של תורה בישיבה שבשאיפותיהם זוכים לקבל סייעתא דשמיא מיוחדת כמובא בכמה תורות בליקוטי מוהר"ן, כמו"כ סיפר עובדות מגדולי ישראל שהתפעלו מעבודת ה' של בני הנעורים דחסידי ברסלב והתמדתם בלימוד התורה.

בהמשך התקיים סיום מסכת "ביצה" שנלמד במשך הזמן בישיבה ב"סדר הבקיאות", ואשר תלמידי הישיבה נבחנו ע"כ כאשר כל הציבור עומד בהתרגשות, והבחורים היקרים משתתפים עם המג"ש הרב נחמן שפירא שליט"א בקולם הטהור ואומרים יחדיו: "הדרן עלך מסכת ביצה ודעתן עלך". מה מרהיב ומרנין היה לראות את בחורי החמד צורבא דרבנן פוצחים בשירה וריקודים עם תום הסיום בשמחת התורה, שמחה של מצוה.

עם סיום הריקודים נשא דברים יו"ר המוסדות הרה"ח ר' ניסים כלפא שליט"א אשר בדבריו התמקד בפסוק: "בהעלותך את הנרות" כשציטט ב' הפירושים בדברי רש"י: א', שתהא שלהבת עולה מאליה. ב', שהיה מעלה - מדרגה. וקישר בכך את דבריו של בעל ה'תולדות יעקב יוסף' שאם רוצים לחנך בנים שתהא שלהבת דקדושה שלהם עולה מאליה, צריכים המחנכים להתעלות במעלה אישית, בדוגמא טובה לבנים ולתלמידים. כן הביע את הערכתו לצוות הישיבה שליט"א אשר עמלים בחינוך התלמידים. בסיום דבריו אמר יחד עם הציבור "מזמור לתודה" בהתרגשות רבה.

לאחר מכן הייתה הפתעת הערב כאשר בחור מתלמידי הישיבה עלה על הבמה וסיים את כל הש"ס שלמד בזמנו הפנוי, רטט של קדושה עבר בין הקהל לראות צורבא מדרבנן שזוכה לסיים את כל הש"ס. ובסיום דבריו הביע הערכה ל"חברת שיעורים קבועים" שבזכותו הוא זוקף חלק הארי מסיום הש''ס. וכן הודה להרה'''ח ר' אהרון זאב דרוק שליט''א ממנהלי המוסדות על חלקו הגדול בעריכת סעודת המצוה המפוארת.

כן ריתק את הקהל המגיד מישרים הרב שלמה מילר שליט"א שחיבר את התלמידים לשינון התורה בעמל ובשמחה, עם קטעי גמרא וסיפורים מרגשים מגדולי ישראל בשירים ערבים לנפש יחד עם הבחורים. דבר הופעתו השאיר רושם רב לתלמידי הישיבה.

לקראת סיום המעמד נשא דברים הרה"ח ר' יהודה צבי שפירא שליט"א - רב המוסדות, אשר המחיש בדבריו במשל מיוחד על חובת ההתעקשות בלימוד התורה בכל המצבים והזמנים, כשקישר לכך מדברי הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל את סיפור התקרבותו לתורה של התנא ר' עקיבא שהכוח של העקביות והעקשנות שראה בטיפת המים נתן לו הכוח והעוז ללימוד התורה.

כן שמעו הבחורים את דבר ברכתו של רה"ע הרה"ח ר' מאיר רובנשטיין שליט"א שביטא את זכותו לתמוך בבחורי החמד של הישיבה הק', תוך שהוא משלב בדבריו בדברי תורה והערכה להנהלת הישיבה.

התרגשות גדולה הייתה לשמוע את מקהלת הישיבה במשך הערב בשירי תורה וחסידות בניצוחו של הרה"ח ר' נחמן וויצהנדלר שליט"א ר"מ בישיבה עת ששרו ניגוני רגש והתלהבות בשמחה של מצוה.

עם סיום המעמד חולקו תעודות ההצטיינות ע"י רבני הישיבה: המג"ש הרה"ח ר' ברוך הכט שליט"א ר"מ שיעור ג' הביע את התרגשותו של שאיפותיהם של הבחורים בעיון התורה ברמה גבוהה. הרה"ח ר' זלמן אייזנשטיין שליט"א ר"מ בשיעור ב' ומשגיח הישיבה העריך את ההשקעה המיוחדת של אלפי שעות לימוד ע"י הבחורים בלימוד התורה בעיון ובבקיאות. הרה"ח ר' ישראל זאב מינצברג שליט"א ר"מ שיעור א' הגדיל להודות לה' בשירה וזימרה, וציין כמה עובדות על מסירות נפשם של הבחורים בתורה ועבודת ה', סיפורים כבדורות הקודמים.

נדבך נוסף וחשוב למעמד לכבודה של תורה היה כאשר עלו צעירי הצאן בזה אחר זה לסיים ממסכתות הש"ס שנלמדו על ידם ביוזמתם ורצונם האישי ובזמנם הפנוי כבין הסדרים, בין הזמנים ודומיהם.

בשמחה של מצווה ובהתרוממות דקדושה הסתיים הערב בחוויה רוחנית מיוחדת ובהתרגשות של שמחה שביטאו הבחורים וההורים גם יחד, כשפניהם הקורנות של המשתתפים אומרים את הכל.

דווח הדפס שתף
הוסף תגובה
comments powered by Disqus
כתבות נוספות
מתחם ציון רבינו הק' הולך לשנות את פניו
חדשות אומן
פרוייקט חידוש פני הציון הק' יוצא לדרך במלוא המרץ, בימים אלה 'איחוד ברסלב באומן' בעבודות...
גדול הזמר החסידי באומן
חדשות אומן
גדול הזמר החסידי בציון רבי נחמן מברסלב באומן • גדול הזמר החסידי ר' מרדכי בן דוד הגיע היום לשאת תפילה בציון רבי נחמן
'יאנאייר' משיקה קו חדש לאודסה
חדשות תעופה
חברת התעופה 'יאנאייר' משיקה קו חדש לאודסה שיפעל בימי ראשון ורביעי - פתיחת הקו החדש יחל את
תחזית מזג אויר בישראל
שעון אומן
החדשות באתר
חדשות אוקראינה
הנושאים הבוערים מהשטח
חדשות אומן
החדשות החמות מאומן במשך כל השנה
חדשות תעופה
החדשות הקשורות לברסלב
חדשות ברסלב
מהנעשה בעולמם של חסידי ברסלב
לוח זיכרון
ייארצייטים של חסידי ברסלב
מאמרי אקטואליה
עצות לחיים הטובים בדרכו של רבינו
אתרי ברסלב
  • אגודת אהלי צדיקים אהלי צדיקים
  • אתר צילומים אתר צילומים
  • שער ברסלב שער ברסלב
  • כולל חצות כולל חצות
  • מוסדות ברסלב מוסדות ברסלב

קישורים לאתרי ברסלב

ראשי אודות האתר תנאי שימוש מפת אתר פרסמו באומן שלום כתבו להנהלת האתר צור קשר