כשמלאך טועם 'ירידה' של בן אדם • המלאכים הקדושים אינם מסוגלים להבין ירידות של אדם גשמי, ולכן אברהם אבינו מאכיל אותם – שתדעו מה זו ירידה • החיים הם אכילה, אתה נאלץ לאכול את העולם הזה על האוכל והפסולת שיש בו, לברר את האוכל ולהשליך את הפסולת, וזו גדולתך

מאת: "עלה לתרופה" | פורסם: י"ז חשון תשע"ו שתף
גודל כתב:

כל הבעיות מתחילות מאכילה, יאמרו הרופאים, והדברים עתיקים. מחלות למיניהן ושאר מרעין קשורים בדרך כלל לתזונה ולאופן האכילה. גם המחלות הרוחניות נובעות מאכילה, ולמעשה זו הסיבה שהביאה אותנו לכאן, במקום חיי נצח בגן עדן אנו כאן בעולם גשמי על כל המשתמע, והכל בשל אכילה אחת, אכילת עץ הדעת טוב ורע. אבל החיים תלויים באכילה ומצוות לא מעטות קשורות במאכלים, מוכרחים לאכול, השאלה איך.

יש לאדם יריבים גדולים וחזקים ממנו, אלו יריבים רוחניים, קדושים וטהורים. הם זוכרים היטב את תקופת הזוהר שלו, שהלא גם הם היו שם - בגן עדן מקדם, ואף שימשו אותו. הם גם זוכרים היטב את הנפילה הכואבת שהחלה באכילה. קודם לכן הוא משל בם, היום הוא נמשל בידי חולשותיו. המלאכים מקטרגים על האדם, הם ביקשו למנוע את בריאתו ובהמשך אף ינסו למנוע ממנו לקבל תורה. ובפרשת השבוע הם מתארחים אצל מי שעתיד להיות אביהם של מיליוני בני ישראל. המלאכים מבשרים לאברהם אבינו על לידת יצחק ובעצם על לידת כלל ישראל שייצאו מחלציו. זו בשורה מרעישה, הלבן מאה ולבת תשעים ייוולד בן?! אבל האב הזקן טרוד כבר בדאגה לעתיד ילדיו. הוא יודע שאורחיו השמימיים עתידים להיות יריביהם המרים של בניו, ולפיכך הוא דואג להאכיל אותם...

קטרוג המלאכים

צאצאיו הלא יחיו כאן בעולם כשהם נאלצים להתמודד עם החומר העכור, ואילו בני אלוקים אלו מלאכי רום, מעולם לא הסתאבו במגע עם החומר. וכי יש להם מושג כלשהו מהי קיבה ולסת, וכי טעמו פעם כבידות הגוף מהי? מי שלא טעם מימיו קושי וכבידות לא יוכל לעולם ללמד זכות על אלו שכל ימיהם מצויים שם. ולפיכך ממהר אברהם אבינו ועורך שולחן נגד אורחיו, שיאכלו, שיטעמו קמעא טעמה של ירידה. המלאכים, כיאה למשרתי עליון, יודעים איך לאכול בקדושה. האוכל נשרף טרם בא אל קרבם, ובכל זאת על האכילה המזוככת הזו הם עתידים להתחרט.

קשה מאוד, מסתבר, להיפטר מצלחת של חומריות, גם אם אתה מלאך והמארח שלך הוא אברהם אבינו בעצמו. לאחר אותה אכילה הדרך חזרה לשמים מתארכת נוראות. עוד שנים רבות יאלצו המלאכים להתעכב כאן בעולם ואל מקומם לא ישובו עד תקופת יעקב אבינו, אחרון שבהם יצליח לעשות זאת רק בימי מנוח כשהוא נאחז בלהב המזבח כדי לשוב לצור מחצבתו.

בסעודה שהתקין להם אברהם הוא הכשיר את הקרקע עבור משה רבינו, שכשתבוא השעה המיועדת ומשה יעלה למרום להוריד תורה ומלאכים יתקבצו שם למנוע את מסירתה לבני האדם בני העולם השפל, עתיד הקב"ה לצור קלסתר פניו של משה כמו של אברהם ולטעון להם: "איך יש לכם פתחון פה לקטרג על מסירת התורה אליו, והלא אכלתם אצלו!" (מדרש שמות רבא פרשה כ"ח).

מדייק רבי נתן "אכלתם" דייקא. והלא היום כבר יודעים אתם מעט מה זה להיות בן אדם, הלא אכלתם, הלא טעמתם, ומה לכם כי תקטרגו על אדם עלוב זה הטרוד כל ימיו; בבוקר יאמר מי ייתן לי פרנסה ולחם, ואחרי האוכל ייאמר איך פוטרים את בני המעיים משאריות האוכל, והוא מלופף כל ימיו דאגות ומכאובות, וחייו מתעקלים בין ראש דואב לקיבה מסובלת במאכלים, קרביים ובני מעיים. ובתוך כל אלו הוא נצרך לישב דעתו על מה אתינא להאי עלמא.

אוכל ופסולת

אבל דווקא נקודת החולשה הזו שהמלאכים כה מתייראים ממנה, היא – היא מעלתו של האדם על כל העולם, גם על מלאכים ושרפים. האדם מתקיים על אכילה ושתייה, בלעדי העיסוק הזה אין לו זכות קיום. למעשה האכילה היא הסיכום של כל סיפור הבריאה. מה זה מזון? המזון הוא תערובת של פסולת ואוכל, יש בו מרכיבים מזינים שכאשר הם מסתפחים אל הגוף הם מוסיפים בו חיות וכוחות. ויש בו הרבה פסולת. האכילה היא מלאכת בירור, שלב אחר שלב, הפסולת מתפרקת והאוכל נשאר.

זו לא רק האכילה – כל החיים מתנהלים כך. אנו חיים בעולם שרובו פסולת ומיעוטו אוכל, ותפקידנו לברר אותו, להיות ניזונים מהטוב ולהיפטר מהרע, וכשאתה אוכל את העולם מטבעם של דברים הפסולת שרויה בקרביך ומן הסתם גם מעיקה. אבל כך נראים חיים וכך נראית אכילה, וכך נראה תיקון העולם – בתנאי שתעשה זאת באמונה ומתוך קבלת תורה.

פרשת השבוע קדומה אמנם אי אלו דורות למתן תורה, אולם יש בה התנוצצות ראשונה של קבלת תורה. אברהם אבינו קיים זה עתה את המצווה הראשונה שצווה עליה – מילה, וכאן מתחילה התנוצצות של קבלת תורה. כמה חשוב ומחייה נפש לראות איך שנים רבות קודם שקיבלנו תורה, כבר היה לנו אב זקן שהבין לנפשנו וירד לסוף מועקותינו, ואף השתדל לתת למלאכי שמים טעימה כלשהי מהמעברים שלנו. (ע"פ ליקו"ה או"ח – הלכות סעודה ה').

דווח הדפס שתף
כתבות נוספות באתר
בקונגרס מצטטים את רבינו
חדשות ברסלב
בקונגרס האמריקאי מצטטים את רבי נחמן מברסלב • חבר קונגרס לא יהודי ציטט את אמרתו המפורסמת של רבי נחמן מברסלב
סינגל חדש ליואלי קליין
חדשות מוסיקה
סינגל חדש מבית היוצר של בעל המנגן ר' יואלי קליין מהקלטות עתיקות של זקני חסידי ברסלב ב דור הקודם, אותן הם היו שרים
שעונו האישי של רבי נתן
חדשות ברסלב
פרסום ראשון • הצצה נדירה ובלעדית על שעונו האישי של רבי נתן מברסלב מעלה רגשות עזים, וצמרמורת על עצם העובדה...
תחזית מזג אויר בישראל
שעון אומן
החדשות באתר
חדשות אוקראינה
הנושאים הבוערים מהשטח
חדשות אומן
החדשות החמות מאומן במשך כל השנה
חדשות תעופה
החדשות הקשורות לברסלב
חדשות ברסלב
מהנעשה בעולמם של חסידי ברסלב
לוח זיכרון
ייארצייטים של חסידי ברסלב
מאמרי אקטואליה
עצות לחיים הטובים בדרכו של רבינו
ראשי אודות האתר תנאי שימוש מפת האתר פרסמו באומן שלום כתבו להנהלת האתר צור קשר