לוחמים עם בלעם

"יש לנו על מי לסמוך, כי רבינו ז"ל לוחם עם עמלק ועם עוג מלך הבשן ועם בלעם ועם גלית, ומכניע את כולם מעט מעט, עד שיכניע כל הקליפות החזקות. ואפילו מי שנתלבש בו איזה קליפה חזקה, בוודאי יכניע אותם רבינו ז"ל על ידי תלמידו הקדוש ועל ידי הספרים הקדושים שהשאירו בעולם אחריהם ברכה"

ציור בלעם ואתונו  
מאת: "אוצרות" | פורסם: ו' תמוז תשע"ד, פרשת בלק שתף
גודל כתב:

"בלעם" עדיין פעיל... הוא לא פרש מתפקידו, ולא יצא לפנסיה. הוא ממשיך לעמוד על משמרתו להחטיא ולהפיל, "וממנו משתלשלים כל צרות וגלות ישראל, מאז עד עתה בדור הזה בגלות הארוך והמר הזה" (ליקוטי הלכות, ברכת השחר ה, צב).

לפני 3286 שנה, כשראה בלעם שאינו מצליח לקלל את ישראל, פנה אל בלק ואמר: "ועתה הנני הולך לעמי, לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך"; "בוא ואתן לך עצה איך להפיל אותם"; "אלוקיהם של אלו שונא זימה הוא", ואם תכשיל אותם בזימה, יפלו בידך (סנהדרין קו ע"א). ואכן, בלק שמע לעצתו, ועשה מה שעשה. "וַיָּחֶל העם לזנות אל בנות מואב ... ויהיו המתים במגיפה ארבעה ועשרים אלף". ורק בזכות קנאותו של פנחס שקינא קנאת אלוקיו והרג את זמרי בן סלוא, נעצרה המגיפה.

כאז כן היום; בלעם הוא זה שעומד מאחורי מבול הפריצות והזוהמה, והוא זה שמייעץ לשונאי נפשנו להכשיל אותנו במה שאלוקינו שונא... אלא שכיום הוא משוכלל יותר; הטכנולוגיה עומדת לצידו, ושלל המכשירים והעיתונים עושים את מלאכתו נאמנה.

אכן, לא לחינם מזהיר אותנו הקב"ה על ידי מיכה נביאו: "עמי זְכָר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אותו בלעם בן בעור" (מיכה ו, ה). שכן, עצתו של בלק ותשובתו של בלעם, אקטואלית גם היום... (ליקוטי הלכות, הודאה ה, יא).

מעתה, שוב אין פלא, שבספר "ליקוטי תפילות" – שנכתב אלפי שנים אחר מיתתו של בלעם – עומד מוהרנ"ת וצועק: "ותגן בעדנו ותהיה עמנו תמיד, שנזכה בכוחך הגדול בכוח וזכות משה רבנו עליו השלום, ובכוח וזכות כל הצדיקים האמתיים, לגרש ולשבר ולעקור ולכלות ולבטל קליפת בלעם הרשע מן העולם, שהיא התגברות תאוות ניאוף, שהיה שטוף בזימה ביותר" (ליקוטי תפילות, לו). שכן, קליפתו של בלעם עדיין קיימת, ואנו מתמודדים עמה יום יום.

בלעם הוא סמל הטינוף, "כי בלעם היה פגום ומשוקץ ומתועב בתאווה הזאת מאד, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה (סנהדרין קו ע"א) ונמשך כל ימיו אחר תאווה הזאת" (ליקוטי הלכות, נשיאת כפים ה, יב). ולעומתו, משה רבינו, הוא סמל הקדושה והפרישות. ובין שני אלה, ניטשת מלחמת עולם; מצד אחד עומד בלעם הרשע, ומנסה למשוך נשמות טהורות לרשתו הטמאה. ולעומתו עומד הצדיק האמת, משה רבינו, ונלחם אתו מלחמת חורמה.

לא רק מלחמה חד פעמית התרחשה בין בלעם לבין הצדיק האמת, אלא מלחמה יומיומית מתרחשת ביניהם. וכפי שמוסר לנו מוהרנ"ת את אשר שמע מפורשות מפיו של הצדיק האמת: "פעם אחת סיפר רבנו זכרונו לברכה לפניי בדרך קובלנה, על גודל הייסורים שיש לו, שאמר, שהוא מוכרח לחשוב במחשבתו בכל יום את בלעם בתוך תפילתו, ולא סיפר יותר. והמובן מדבריו בפשיטות, שהוא צריך בכל יום בשעת התפילה להכניע את בלעם הרשע לבטל טומאתו מן העולם" (חיי מוהר"ן, רמד).

יום יום עומד הצדיק ונלחם עם בלעם הרשע, לבטל טומאתו ולהחליש את השפעתו על בחורי ואברכי ישראל. "ואנו ברוך השם מקורבים לצדיק כזה שהכניס עצמו להכניע כל הקליפות; קליפות פרעה ושריו, קליפות בלעם, עמלק והמן, וקליפות עשיו וישמעאל. אך אנו צריכין לעזור לו בליבנא וטינא [= בטיט ולבנים]" (נתיב צדיק, מכתב קכד).

הצדיק הוא זה שלוחם עם זוהמת בלעם, ומה שמוטל עלינו הוא רק: "לעזור לו בליבנא וטינא"; ללמוד בספריו, וללכת בדרכיו. וכך לתת לו כוח ללחום את מלחמתו...

כשאנחנו נלך בדרכיו של רבינו הקדוש, ונציית לו לשמור על שעת ההתבודדות היומיומית, יהיה מוכרח בלעם להפוך את הקללה לברכה, ולומר: "הן עם לבדד ישכון – שהם עם קדוש כזה

ששוכנים לבדד, שהם מתבודדים בינם לבין קונם ושופכים שיחתם לפניו בכל פעם, וחושבים בכל יום על אחריתם וסופם האחרון. ועל ידי זה הם בטוחים מכל צר ואויב ומסטין, כי הם מסתירים עצמם בצל כנפיו יתברך תמיד" (ליקוטי הלכות, ברכת השחר ה, פז).

"ומעתה" – כותב רבי נתן ב"ר יהודה במכתבו לאנ"ש – "תתגברו בשמחה, כי השם עמכם וקרוב אצלכם וה' יריב ריבכם וילחם עבורכם. ויש לנו על מי לסמוך, כי רבינו ז"ל לוחם עם עמלק ועם עוג מלך הבשן ועם בלעם ועם גלית, ומכניע את כולם מעט מעט, עד שיכניע כל הקליפות החזקות. ואפילו מי שנתלבש בו איזה קליפה חזקה, בוודאי יכניע אותם רבינו ז"ל על ידי תלמידו הקדוש ועל ידי הספרים הקדושים שהשאירו בעולם אחריהם ברכה" (נתיב צדיק, מכתב קכח).

 

דווח הדפס שתף
כתבות נוספות באתר
בקונגרס מצטטים את רבינו
חדשות ברסלב
בקונגרס האמריקאי מצטטים את רבי נחמן מברסלב • חבר קונגרס לא יהודי ציטט את אמרתו המפורסמת של רבי נחמן מברסלב
סינגל חדש ליואלי קליין
חדשות מוסיקה
סינגל חדש מבית היוצר של בעל המנגן ר' יואלי קליין מהקלטות עתיקות של זקני חסידי ברסלב ב דור הקודם, אותן הם היו שרים
שעונו האישי של רבי נתן
חדשות ברסלב
פרסום ראשון • הצצה נדירה ובלעדית על שעונו האישי של רבי נתן מברסלב מעלה רגשות עזים, וצמרמורת על עצם העובדה...
תחזית מזג אויר בישראל
שעון אומן
החדשות באתר
חדשות אוקראינה
הנושאים הבוערים מהשטח
חדשות אומן
החדשות החמות מאומן במשך כל השנה
חדשות תעופה
החדשות הקשורות לברסלב
חדשות ברסלב
מהנעשה בעולמם של חסידי ברסלב
לוח זיכרון
ייארצייטים של חסידי ברסלב
מאמרי אקטואליה
עצות לחיים הטובים בדרכו של רבינו
ראשי אודות האתר תנאי שימוש מפת האתר פרסמו באומן שלום כתבו להנהלת האתר צור קשר