נמצאו שערי גן עדן... • גן עדן מסתתר מאחורי שערים, והשערים טבעו בארץ. הצדיקים מחלצים את השערים הטבועים ופותחים את הדרך לגן עדן. מצוות מינוי שופטים ושוטרים כוללת את הציווי להיות 'רודף צדק', דהיינו לרדוף ולחפש ללא לאות את הצדיק שיאיר לך דרך.

מאת: "עלה לתרופה" | פורסם: ו' אלול תשע"ה שתף
גודל כתב:

סדר ציבורי אינו מן הדברים המובנים מאליהם, אם העולם נוהג כמנהגו ואיש את רעהו אינו בולע, סימן שהינך שרוי בממלכה מתוקנת. מישהו הגה חוקים ותקנות ומאן-דהו אוכף את החוק ברחובות.

העולם הוא אכסנייתם של מיליוני בני אדם שונים ומשונים, כשלכל אחד מבט שונה ורצון משל עצמו. אין לתמהיל האנושי הזה סיכוי לשרוד יום אחד בלי מערכת משפט, אבל גם לאחריה אין סיכוי, אילולא איש החוק המשוטט ברחובה של עיר ודואג ליישם את החלטות השופטים. אם התמונה הזו נכונה כלפי העולם ויושביו, היא נכונה לא פחות כלפי האדם בעצמו.

להווי ידוע, כל אחד מאיתנו הוא סוג מסוים של מדינה, אולי אפילו כדור הארץ שלם. כמו כל מושל אנו שואפים להשליט סדר, יותר משחשובה לנו סביבה מסודרת – נחוצה לנו פנימיות שיש בה סדר. אין הכוונה דווקא למשטר אימים דייקן וקפדן. כל מושל זקוק למשמעת, ובוודאי זקוק לכך מושל בעל שאר רוח המבקש לשקם את ארצו ולחולל בה תהליכים מדיניים חשובים. כאשר השלטון טוב, הממלכה הופכת לגן עדן, שלטון רע ומושחת יביא על ארצו את הגיהינום. כל יהודי שואף בוודאי לחיות בגן עדן, והרבה פעמים הוא נאלץ לחלוף שוב ושוב על פתחי הגיהינום.

שערי גן עדן

אל גן העדן, כפי שמגלה רביז"ל )ליקו"מ, סימן רפ"ו(, מובילים שערים. דא עקא ששערים אלו בלתי נראים, "טבעו בארץ שעריה". שערי גן עדן הם שערי ההלכה, "אוהב ה' שערי ציון" ופירשו חכמים "שערים המצוינים בהלכה". ההלכות הן שער לגן עדן. אדם נברא בגן עדן כדי לחיות בו ולהתענג, הוא גורש משם, ובמציאות רוב צאצאיו מבלים בסוג מסוים של גיהינום. אבל הגישה לגן עדן קיימת עדיין והיא עוברת דרך שערי ההלכה.

אדם מצהיר על חיפושיו אחר גן ועדן, ובמציאות רוב יומו חולף עליו בכעס ומכאובות - אווירה של גיהינום. את הדרך לעדן אפשר למצוא רק באמצעות משפטי התורה. כאשר הינך מסתגל לשפוט כל מצב ולהתבונן בכל מציאות למצוא בה את הדרך הישר על פי התורה הקדושה, הינך צועד על שבילי גן עדן.

שערים מופלאים אלו התנוססו בבית המקדש, משם יצאה הלכה ברורה. השופטים ופוסקי ההלכה מלבנים באמצעות התורה את המציאות, את העולם. וכשסנהדרין יושבת בלשכת הגזית, גם היהודי המרוחק שבכפר בשיפולי הארץ, שולט ביישוב הדעת מבורר יותר בביתו ובחייו. בחורבן נכנסו אויבים לבית המקדש, השחיתו וטימאו הכל, רק השערים נמלטו מידיהם הטמאות. בשערים לא שלטה יד אויב ולא הוצתה בהם האש. מבעוד מועד טובעו השערים בארץ, והם עודם שם.

כדי לשוב אל גן העדן ולבסס כמקדם את ממלכת המשפט והיושר, יש להקים את השערים הטבועים. רביז"ל מלמד שהקמת השערים תלויה במלך, כדכתיב "מלך במשפט יעמיד ארץ". ומיהו מלך? מאן מלכי – רבנן. אחד מתפקידיו העיקריים של מלך הוא עשיית משפט. שלמה המלך הטיל את מורא מלכותו על כלל ישראל באמצעות משפט "ויראו מפני המלך כי ראו כי חכמת אלוקים בקרבו לעשות משפט" )מלכים א, ג(. הפוסק קרוי "מלך", ובכוחו "לעמיד ארץ" לקומם את השערים הטבועים בארץ ולפתוח את השבילים לגן עדן. לפיכך ציוותה תורה "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך", עבור אותם שערים טבועים, עלינו למנות שופטים ושוטרים.

צדק צדק תרדוף

הצדיק הוא פוסק, כשם שיש פוסקים בהלכות שבת, בשר וחלב ותערובות, כך יש פוסקים בהלכות אהבה ויראה, תיקון הנפש, בירור טוב מרע, התחזקות והתעוררות. ספרי רבינו הקדוש מלאים בפסקים בשאלות הגורליות והעדינות שכל עיקר יהדותנו תלויה בהן. לדוגמה: איך עושים תשובה? נדרש כאן פוסק בעל שיעור קומה, שיידע את כל היקף משמעות מצוות התשובה, ואף יכיר לעומק את נפשך וחולשותיה, ויפסוק לך איך אתה תעשה תשובה. פסק שכזה יחלץ עבורך שער משערי גן עדן שהיה טבוע בארץ ולפיכך לא יכולת לעשות תשובה ולטעום טעם גן עדן. פרשת השבוע מצווה עלינו לבסס את אחת המערכות החיוניות ביותר בעם ישראל, מערכת המשפט. ציווי זה אישי ולא רק ציבורי, והוא מתחדד בפסוק "צדק צדק תרדוף".

חז"ל מתארים איך אמורה להראות 'רדיפה' שכזו: "הלך אחר חכמים לישיבה, אחר ר' אלעזר ללוד, אחר ר' יוחנן בן זכאי לברור חיל, אחר ר' יהושע לפקיעין, אחר ר' גמליאל ליבנה..." )סנהדרין לב.( מצוות מינוי שופטים ושוטרים כוללת את הציווי להיות 'רודף צדק' ורדיפת צדק על פי דרכינו היא, חיפוש ללא לאות אחר הצדיקים. לחפש תמיד את מי שיאיר לך דרך וייתן בידך עצה אמתית.

יש דרגות שונות בין המחפשים; יש מי שמחפש מתוך שלא איכפת לו למצוא. ויש מי שמחפש משום שחשוב לו למצוא. אבל יש מחפשים מופלגים שחיפושם דומה לרדיפה. "נרדפה לדעת את ה'". בין כה וכה חיינו רדיפה ארוכה אחר חובות דאגות ותקוות נכזבות. כדאי שנרתום את הרדיפה אל השביל שיובילנו לגן עדן.

דווח הדפס שתף
כתבות נוספות באתר
בקונגרס מצטטים את רבינו
חדשות ברסלב
בקונגרס האמריקאי מצטטים את רבי נחמן מברסלב • חבר קונגרס לא יהודי ציטט את אמרתו המפורסמת של רבי נחמן מברסלב
סינגל חדש ליואלי קליין
חדשות מוסיקה
סינגל חדש מבית היוצר של בעל המנגן ר' יואלי קליין מהקלטות עתיקות של זקני חסידי ברסלב ב דור הקודם, אותן הם היו שרים
שעונו האישי של רבי נתן
חדשות ברסלב
פרסום ראשון • הצצה נדירה ובלעדית על שעונו האישי של רבי נתן מברסלב מעלה רגשות עזים, וצמרמורת על עצם העובדה...
תחזית מזג אויר בישראל
שעון אומן
החדשות באתר
חדשות אוקראינה
הנושאים הבוערים מהשטח
חדשות אומן
החדשות החמות מאומן במשך כל השנה
חדשות תעופה
החדשות הקשורות לברסלב
חדשות ברסלב
מהנעשה בעולמם של חסידי ברסלב
לוח זיכרון
ייארצייטים של חסידי ברסלב
מאמרי אקטואליה
עצות לחיים הטובים בדרכו של רבינו
ראשי אודות האתר תנאי שימוש מפת האתר פרסמו באומן שלום כתבו להנהלת האתר צור קשר