האור(ח) המסתורי!
"וזה אנו צריכין לכוון בהדלקת נר חנוכה, שנזכה על ידי קדושת מצוה זאת להמשיך עלינו אור הצדיק. ועל ידי זה נזכה לחפשו ולבקשו, עד שנמצא אותו"

חג החנוכה ציור ואיור: "ארט חזין"
מאת: "אוצרות" | פורסם: כ"ו כסלו תשע"ו שתף
גודל כתב:

האור(ח) המסתורי

בשנת תקס"ט, בליל ראשון של חנוכה, אחרי הדלקת הנרות, פתח רבינו בסיפור (חיי מוהר"ן, סיפורים חדשים, ה) שעל פניו נראה מוזר מאד, אך כל מי ששמע אותה הבין לבסוף כי זה הסיפור שקורה לו עצמו בדרכו אל על: "אורח נכנס לבעל הבית, ושאל לבעל הבית: 'מאין פרנסתך?' והשיב לו: 'אין לי פרנסה קבועה בביתי, רק מחייתי מן העולם'. ושאל לו: 'מה אתה לומד?' והשיב לו. והיו משיחים יחד, עד שנכנסו בתוך שיחת דברים היוצאים מן הלב. והתחיל הבעל הבית להשתוקק ולהתגעגע מאד: איך משיגים ומגיעים לאיזה דְבַר מעלה שבקדושה. אמר לו האורח: 'אני אלמד עמך' ".

אור החנוכה, אור ח' (= אורח) הוא אותו אורח מסתורי, שאינו מתגלה רק לאלו שמחפשים אותו בנרות... "וזה אנו צריכין לכוון בהדלקת נר חנוכה, שנזכה על ידי קדושת מצוה זאת להמשיך עלינו אור הצדיק. ועל ידי זה נזכה לחפשו ולבקשו, עד שנמצא אותו" (ליקוטי הלכות, כבוד רבו ותלמיד חכם ג, י). בחנוכה, הצדיק אינו הצדיק שנגיע אליו; הוא יורד אלינו ובא לביקור 'למטה מעשרה טפחים'. שכן, "מתתיהו ובניו שהיו צדיקים נוראים, בגודל כוחם, הכניעו והפילו את מלכות יון הרשעה, שהוא בחינת פגם אמונת חכמים, והמשיכו בחינת תיקון אמונת חכמים... דהיינו, שתיקנו לנו לדורות, שאפילו בתוקף הגלות המר הזה, שאנו בחלישות גדול מאד, נוכל להמשיך עלינו אור הצדיק למקומנו על ידי הדלקת נר חנוכה" (ליקוטי הלכות, שבת ו, כא).

אך כשהאורח הזה מגיע, צריכים גם להתלוות אליו. וכשבעל הבית שואל אותו: "כמה אני צריך ללוות אתכם?" הוא עונה: "עד אחר הפתח". "והתחיל לחשוב: 'איך אצא עמו? כי כעת אני עמו בין הבריות, ואם אצא עמו לבדו - מי יודע מי הוא'. ושאל לו. ואמר לו: 'יש לי פחד לצאת עמכם' "

ההרגשה הזאת מוכרת לכולנו. הצדיק בא ומעורר את הלב בהשתוקקות גדולה, אך כשהוא מבקש שימשיכו להתלוות אליו עד מחוץ לבית; לצאת מההרגלים הקבועים וללכת אחריו – גם כשיש צורך לוותר בעבור כך על החברה ולא להיות 'בין הבריות' – מתעורר הפחד...

"וכידוע שיחה זאת אצלנו, שלפעמים כשנפקח עינו של אחד ורואה נפלאות אמיתת האמת של הצדיקים האמתיים, הוא ממתין עדיין עד שישובו כל העולם אל האמת ויתקרבו כולם אליהם – ואז לא יהיה לו שום פחיתות כבוד כשירצה להתקרב, ואז דייקא יתקרב הוא גם כן. ובאמת לא כך היא המידה, כי אדרבא, זהו עיקר הניסיון שלו, שיתקרב דייקא בעת שהאמת נשלך ארצה ויראי חטא נמאסים, כמו עכשיו בעוונותינו הרבים... אך דרך הרחוקים מהאמת, מחמת התגברות הבלי עולם הזה וטרדותיו ותאוותיו, שאפילו כשמתנוצץ להם האמת, קשה להם להתקרב, מחמת שרואים שעדיין שאר החשובים אינם מתקרבים – על כן הם יראים להתקרב, שלא יהיה להם פחיתות כבוד" (ליקוטי הלכות, שבת ו, יב). אולם בסופו של דבר, גם הם מתגברים על הפחד ועל הלחץ החברתי – "ויצא עמו מן הפתח, ואזי תיכף חטף אותו והתחיל לפרוח עמו".

"בתוך כך הסתכל, והנה הוא בביתו. ולא היה מאמין בעצמו שהוא בביתו. אך הסתכל והנה הוא מדבר עם בני אדם, ואוכל ושותה כדרך העולם. בתוך כך חזר והסתכל, והנה הוא פורח כבתחילה. חזר והסתכל, והנה הוא בביתו. חזר והסתכל והנה הוא פורח. וכן היה מתנהג זמן רב".

זאת היא אחת החידות הסתומות ביותר לכל מי שמתקרב לרבינו; הוא נוסע לציונו הקדוש, עוסק בספריו, הולך בדרכיו. כך שמצד אחד, הצדיק פורח ומתעופף איתו גבוה, אף נותן לו מתנות נפלאות ומוליך אותו בדרכים ששייכות לגדולי מעלה ("הפחוּת שבאנשיי – אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול מאד" חיי מוהר"ן, שיד); ומצד שני ההרגשה שלו היא הפוכה: "והנה הוא בביתו... והנה הוא מדבר עם בני אדם ואוכל ושותה כדרך העולם" – עדיין הוא שקוע בתאוות העולם הזה.

אך גם חידה זו פותר האורח, ומסביר: "בשעה שנתרצית לילך עמי ללוות אותי מן הפתח, אז לקחתי ממך הנשמה ונתתי לה לבוש מן הגן עדן התחתון, וה'נפש רוח' נשאר אצלך. ועל כן, כשאתה מדבק מחשבתך לשם – אתה שם, ואתה ממשיך הארה ממנו אליך; וכשאתה חוזר לכאן – אתה כאן". תלוי היכן מחשבתו של האדם, כשהוא רוצה להיות שם למעלה, מה שנשאר לו לעשות, זה רק לדבק את מחשבתו לשם. "כי הוא זכות גדול להאדם, כשזוכה שיהיו מחשבותיו משוטטות בדברי רבנו זכרונו לברכה, הקדוש והנורא מאד, אשר אין ערוך אליו" (חיי מוהר"ן, פג).

טיזר: "וזה אנו צריכין לכוון בהדלקת נר חנוכה, שנזכה על ידי קדושת מצוה זאת להמשיך עלינו אור הצדיק. ועל ידי זה נזכה לחפשו ולבקשו, עד שנמצא אותו".

 

 

 

דווח הדפס שתף
כתבות נוספות באתר
בקונגרס מצטטים את רבינו
חדשות ברסלב
בקונגרס האמריקאי מצטטים את רבי נחמן מברסלב • חבר קונגרס לא יהודי ציטט את אמרתו המפורסמת של רבי נחמן מברסלב
סינגל חדש ליואלי קליין
חדשות מוסיקה
סינגל חדש מבית היוצר של בעל המנגן ר' יואלי קליין מהקלטות עתיקות של זקני חסידי ברסלב ב דור הקודם, אותן הם היו שרים
שעונו האישי של רבי נתן
חדשות ברסלב
פרסום ראשון • הצצה נדירה ובלעדית על שעונו האישי של רבי נתן מברסלב מעלה רגשות עזים, וצמרמורת על עצם העובדה...
תחזית מזג אויר בישראל
שעון אומן
החדשות באתר
חדשות אוקראינה
הנושאים הבוערים מהשטח
חדשות אומן
החדשות החמות מאומן במשך כל השנה
חדשות תעופה
החדשות הקשורות לברסלב
חדשות ברסלב
מהנעשה בעולמם של חסידי ברסלב
לוח זיכרון
ייארצייטים של חסידי ברסלב
מאמרי אקטואליה
עצות לחיים הטובים בדרכו של רבינו
ראשי אודות האתר תנאי שימוש מפת האתר פרסמו באומן שלום כתבו להנהלת האתר צור קשר