להכשיר את הלב - רבי נחמן מברסלב, בא לעולם כדי להסיר מאיתנו את לב האבן, הלב האטום והרדום, ולתת לנו 'לב בשר', לב שמתלהב ובוער

מאת: "אוצרות" | פורסם: י"ט תמוז תשע"ד שתף
גודל כתב:

"בברסלב בוערת אש" – צעק מוהרנ"ת בליל שבת, על גדות הנהר בוג "הבער אותה בליבי"... ושומע צעקה שמע צעקתו, והבעיר בלבו את האש הברסלב'אית. "ולבו היה בוער מאד לעבודת השם יתברך, וכל תפילתו ולימודו היה בהתלהבות גדול מאד אשר אין לשער" (כוכבי אור, אנשי מוהר"ן, אות ו).

אכן, "בברסלב בוערת אש". שכן, 'ברסלב' אינה רק שם של עיירה אוקראינית... "ברסלב = אותיות לב בשר" (חיי מוהר"ן, שלט). ורבינו הקדוש, רבי נחמן מברסל"ב, בא לעולם כדי להסיר מאתנו את לב האבן, הלב האטום והרדום, ולתת לנו 'לב בשר', לב שמתלהב ובוער. "כי בתחילת ימי רבינו זכרונו לברכה כבר התחילו החסידים להתקרר, והוא זכרונו לברכה יגע וטרח הרבה לתקן כל זה להחזיר העטרה ליושנה, שיחזרו להתעורר להתפלל בכוונה והתלהבות ובכח גדול, כמו החסידים הראשונים שהיו בימי הבעל שם טוב זכרונו לברכה" (חיי מוהר"ן, עח).

רבינו חזר והלהיב בלב אנשיו, את האש שעמדה לדעוך, "וכל דבריו היה כגחלי אש ממש. ומי שזכה לשמוע דיבור מפיו היה נכנס בקרבו כאש בוערת ממש. ואי אפשר לבאר ולצייר לא בכתב ולא בפה עוצם תבערת קדושת דיבוריו שיצאו מפיו הקדוש והנורא בקדושה ובטהרה ... ומי שהיה מאזין ומקשיב לדבריו באמת ובתמימות, היה כל דיבור ודיבור שלו פורח ונכנס בקרבו כלבת אש ממש, עד שכל אחד מהשומעים היו נמשכין על ידי דיבוריו להשם יתברך בהתקשרות נפלא והתלהבות גדולה להשם יתברך באמת" (שיחות הר"ן, קכד). האש הזאת שהובערה אי-שם בברסלב, הולכת ויוקדת עד ביאת המשיח (חיי מוהר"ן, שו). שכן, "גם עכשיו, כל מי שיעסוק בספרי רבנו הקדוש והנורא זכר צדיק וקדוש לברכה, ויעיין ויסתכל בהם באמת ובתמימות, ודאי יתלהב לבו מאד להשם יתברך, כי כל דבריו כגחלי אש" (שיחות הרן,שם).

בפרשת השבוע מסופר, שלאחר שחזרו בני ישראל מהמלחמה עם מדין, הורה להם משה להגעיל את הכלים אשר לקחו מהשלל, ואמר: "כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש, וטהר". והפירוש הפנימי לעבודת ה', הוא:כשהלב מתגעל בפיגולי נוכרים, ובוער באש זרה לתאוות העולם הזה, יש להגעיל אותו באש קדושה. "כי נגד שנתלהב ונבער לעבירה או לתאווה רעה, חס ושלום, שמזה נטמא לבו, נגד זה צריך שיתלהב ויבער לבו להשם יתברך, ועל ידי זה יטהר לבו, כמו שכתוב: כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש" (ליקוטי מוהר"ן, קנו).אש ההתלהבות, שהאדם מתלהב בתורתו ותפילתו, מטהרת את הלב, ושורפת ומבטלת את אש התאוות. וכלשון מוהרנ"ת בתפילתו:

"ותזכני לדבר כל הדיבורים הקדושים בחמימות גדול דקדושה והתלהבות הלב באמת. ואזכה לעורר רשפי שלהבת י-ה המושרש בקרבי בשורש נפשי ורוחי ונשמתי, הבוער ולוהט להתקרב להשם יתברך, עד שאזכה לעסוק תמיד בתורה וביראת שמים ובתפילות ותחינות ובקשות ושירות ותשבחות להשם יתברך. וכולם יהיו בדיבורים חמים מעומק הלב, בקדושה ובטהרה, בדיבורים בוערים כאש לוהט ... ועל ידי אש הקדושה הזאת, אזכה לשרוף ולהכניע ולהפיל את כל האש הרע של תבערת המדורה של חמימות תאוות ניאוף, באופן שיתבטל ממני תאווה רעה הזאת לגמרי מעתה ועד עולם" (ליקוטי תפילות, יט).

אכן לשם כך, יש להתקרב לצדיק האמת, "איש אשר רוח בו", שכן הוא זה שיודע לנשב ברוחו הקדושה ובדיבוריו המתוקים, על לבבות ישראל, "לנפח מהם העפרוריות, דהיינו מרה שחורה שנופל עליהם, שעל ידי זה אינו יכול האיש הישראלי, שהוא בחינת לב, לדלוק ולבעור להשם יתברך" (ליקוטי מוהר"ן ח"ב, ט). ורק על ידי ההתקרבות אליו, יחזור הלב להיות "לב בשר", לב שמתלהב ובוער.

נכנסנו זה עתה לתקופת "בין המצרים", התקופה בה אנו מתאבלים על האש שהוצתה בציון ושרפה את בית מקדשנו. שם בבית המקדש יקדה אש קדושה; "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה". אך מאז החורבן, כבתה האש, ותחתה יוקדת אש טמאה שמייבשת ושורפת את הלב. "וַיַּצֶּת אש בציון ותאכל יסודותיה" (איכה ד, יא). אש זרה וטמאה הוצתה בציון, והיא אוכלת ושורפת את ארבעת היסודות שבגופנו (ליקוטי מוהר"ן ח"ב, סז). ננצל אם כן, תקופה זו, להתאבל ולבכות על אש התאוות המשתוללת בראש כל חוצות, ושורפת ומכלה כל חלקה טובה. "והשם יתברך הבטיח לכל המתאבל על ציון, לשום לאבלי ציון פאר תחת אפר" (שם). תחת האפר השרוף, יגלה ה' את אורו של הצדיק "שהוא היופי והפאר והחן של כל העולם כולו" (שם), והאש הקדושה תחזור לבעור בלבנו.

דווח הדפס שתף
כתבות נוספות באתר
בקונגרס מצטטים את רבינו
חדשות ברסלב
בקונגרס האמריקאי מצטטים את רבי נחמן מברסלב • חבר קונגרס לא יהודי ציטט את אמרתו המפורסמת של רבי נחמן מברסלב
סינגל חדש ליואלי קליין
חדשות מוסיקה
סינגל חדש מבית היוצר של בעל המנגן ר' יואלי קליין מהקלטות עתיקות של זקני חסידי ברסלב ב דור הקודם, אותן הם היו שרים
שעונו האישי של רבי נתן
חדשות ברסלב
פרסום ראשון • הצצה נדירה ובלעדית על שעונו האישי של רבי נתן מברסלב מעלה רגשות עזים, וצמרמורת על עצם העובדה...
תחזית מזג אויר בישראל
שעון אומן
החדשות באתר
חדשות אוקראינה
הנושאים הבוערים מהשטח
חדשות אומן
החדשות החמות מאומן במשך כל השנה
חדשות תעופה
החדשות הקשורות לברסלב
חדשות ברסלב
מהנעשה בעולמם של חסידי ברסלב
לוח זיכרון
ייארצייטים של חסידי ברסלב
מאמרי אקטואליה
עצות לחיים הטובים בדרכו של רבינו
ראשי אודות האתר תנאי שימוש מפת האתר פרסמו באומן שלום כתבו להנהלת האתר צור קשר