"אָנָה אֵלֵךְ מֵרוּחֶךָ" • דוד המלך משורר ואומר 'אנה אלך מרוחך, ואנה מפניך אברח', אין לאן לברוח כי בכל מקום שם אתה - לפעמים אנחנו בעצמנו מתבלבלים – מי אני? טוב או רע, אמת או שקר? יום הכיפורים מגלה את האמת ואת הטוב • מאמר ליום הכיפורים וזמני כניסת ויציאת הצום בארץ בעולם וסמוך לציון רבינו הק' באומן

יהודים ביום כיפור צילום: מאוריצי גוטליב 1878
מאת: 'עלה לתרופה' | פורסם: ט' תשרי תשע"ז שתף
גודל כתב:

דוד המלך משורר ואומר 'אנה אלך מרוחך, ואנה מפניך אברח', אין לאן לברוח כי בכל מקום שם אתה - לפעמים אנחנו בעצמנו מתבלבלים – מי אני? טוב או רע, אמת או שקר? יום הכיפורים מגלה את האמת ואת הטוב.

הבעיה האמתית שלנו הוא המרחק, הריחוק שנוצר בינינו לבין השי"ת. אבל כשגילינו שהלכנו רחוק מדי, פשוט החילונו לרוץ, לברוח. נכנענו לפחדים ובמקום לחזור, ברחנו... רק כדי לגלות שאין לאן. אז אולי הבינונו שאכן כן 'אנה מפניך אברח'. יום הכיפורים התקדש למחילה וכפרה, הוא מחזיר אותנו לנקודת ההתחלה, עוצר את מנוסתנו ומציע לחזור הביתה, לעצמנו ולדבקותנו.

המרחק, כפי שמלמד רבינו, הוא השקר שיוצר את הניתוקים. בשורש הכל אחד, אבל כאן בעולם הכל רחוק; בין נקודה לנקודה טובה ובין נצנוץ אמת לרעהו מפרידים קילומטרים. וזה משמעותו של החטא - להחטיא למטרה, להחמיץ. חטאי הדורות החלו בסטייה קלה שאירעה ביום בו נברא האדם. נחש הקדמוני הטעה והסית את חווה שהטעתה את אדם שאכל מהעץ, וכאן נבראו לראשונה הטוב והרע. אנחנו כבר נולדנו לתוך עולם שכזה, ומה יעשה הבן ולא יחטא?!

תרופת התשובה

המשא הכבד ביותר עבור נפש יהודית הם החטאים, למעשה מדובר בשקרים. אנחנו לא שקרנים, חלילה, אבל העולם הזה עושה אותנו לפעמים מתפשרים על האמת, והמרחק מצטבר. יש שקרים שאדם סוחר בהם עם זולתו, ויש שקרים שהוא נושא ונותן עם עצמו; כמה פעמים אמרנו לעצמנו דברים שאיננו מאמינים בהם, או פתרנו את רצונותינו הטובים בתירוץ ריק מתוכן? בעצם ברחנו, הבריחה הצליחה. אבל אנחנו רק נפלנו במקום רחוק יותר.

וכאן מגיעה הבשורה הגדולה של יום הכיפורים. הימים הנוראים מחזירים אותנו בתשובה מפני שבמקביל הם מחזירים את גלגל הזמן לנקודת ההתחלה. בראש השנה יצאה הבריאה מאחדות הפשוט, וכל יום שחלף מאז הרחיק אותה הלאה מהאחדות, הלאה מהדבקות.

אבל למכה הזו הומצאה תרופה מבעוד מועד, תשובה קדמה לעולם, ומהי תשובה? ביטול השקר וחזרה לאמת. בסופו של דבר, וכך גם יהיה לעתיד לבוא, מתגלה שהרע הוא שקר והטוב אמת, השקר בטל ומתברר שהכל אחד ואין רע, ותמיד אני אצל ה', ואז אדם שואל את עצמו 'איך יכולתי בכלל לחשוב אחרת'? זוהי תשובה.

דוד המלך, מורה דרכם של כל שבי בתשובה, אומר "אנה אלך מרוחך ואנה מפניך אברח", הוא מדבר על הליכה ועל בריחה ורבי נתן מסביר שאלו שני שלבים תמידיים בבריאה. בתחילה, כאשר הבריאה יוצאת מהכח אל הפועל, היא 'הולכת' באופן טבעי מתגשמת ומתרחקת. אבל אחר כך מגיעה הבריחה, כאשר אדם מנסה להבין זאת בשכלו האנושי הוא נבוך מתבלבל ונופל לכפירות, כעת הוא לא הולך אלא בורח - - -

וכל אחד מכיר את התהליך. יש לנו שאלות והן הופכות לתירוצים, ובסך הכל כל חיינו אנו בורחים. ודוד המלך יושב ומנגן 'אנה מפניך אברח', וזאת משום שאני גורס את הרישא 'אנה אלך מרוחך' - איני יכול להסביר איך יצאתי מרוחניות ואחדות למצב נפרד שכזה, ולכן אני מאמין בפשטות שהכל ברצון ה' והוא משגיח גם על כל הדברים הנפרדים והמצבים המפוזרים, כי בכל נקודה ופינה שם אתה ואין לאן לברוח. ובכן חזרתי הביתה.

האמת של ה'

ביום הכיפורים, כשם שאנו מחפשים את דרכנו אל האמת, גם השי"ת מקלף שכבות של אמיתות שונות כדי לגלות את האמת שלו, האמת לאמיתה. על מנת למחול לנו לגמרי הוא צריך לוותר על הרבה מאוד מידות של אמת, כי על פי מידת האמת אין לחוטא קיום. אבל הקב"ה מחפש אמת אחרת, האמת שלו שאיננה מובנת לאף נברא גם לא למלאכים ואפילו לא למידת האמת בעצמה. את האמת של ה' מגלה יום הכיפורים.

איש לא יכול לכפר ולהעביר את כל מה שהצטבר עלינו. ההיגיון של המקטרגים זועק חמס, ורק השם יתברך בעצמו מסוגל להחליט לבטל את כל חוקי ההיגיון הרוחני ולכפר, "כִּיֽ בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם" – הוא לבדו, "לִפְנֵי ה' תִּטְהָרֽוּ".

העניין המופלא הזה מתבטא בגורל על שני השעירים. הם זהים לחלוטין במראה ובקומה, אבל האחד יעלה לה' והשני ילך לעזאזל. והלימוד עצום: האמת והשקר או הטוב והרע נדמים לנו כשני טיפוסים רחוקים זה מזה, אבל בשורש הם ממש דומים, אותו הדבר. הדמיון מטעה ומבלבל אותנו שוב ושוב, ביום הכיפורים אנו חוזרים אל השורש ומעמידים אותם זה לצד זה, אנו מטילים ביניהם גורלות מפני שאין מי שיידע להבחין ולברר בין אמת לשקר אלא הוא יתברך לבדו, אליו אנו מחזירים את ההכרעה והוא בוחר מי שייך אליו ומי יתבטל מאליו.

לפעמים אנחנו בעצמנו מתבלבלים באשר לזהותנו – מי אני, טוב או רע, דובר אמת או שקר? יום הכיפורים הוא הזדמנות של אחת בשנה לשוב אל השורש ולהתברר על ידי השי"ת לבדו, שיגלה את הטוב הגנוז והנצחי שלי שהוא זהותי האמתית, ויסיר מעלי את כל השעירים והשקרים שיידחו אחת ולתמיד לעזאזל, ואני אכנס ואלך לחיים טובים אמתיים וקרובים תמיד לה'.

זמני כניסת ויציאת הצום יום כיפור תשע"ז:

אומן תחילת הצום: 17:59 סיום הצום: 19:02

ירושלים תחילת הצום: 17:35 סיום הצום: 18:48

תל-אביב תחילת הצום: 17:51 סיום הצום: 18:49

חיפה תחילת הצום: 17:41 סיום הצום: 18:48

צפת תחילת הצום: 17:44 סיום הצום: 18:44

באר שבע תחילת הצום: 17:53 סיום הצום: 18:50

ניו יורק תחילת הצום: 18:03 סיום הצום: 19:01

פריז תחילת הצום: 18:50 סיום הצום: 19:54

לונדון תחילת הצום: 18:00 סיום הצום: 19:03

הלכות יום הכיפורים

אכילה בשעורים מי שהתירו לו לאכול ביום הכפורים ב'שיעורים' – השיעור ל'שתיה' הוא 40 סמ"ק, ו'אכילה' הוא בשיעור של 30 סמ"ק. כי השיעורים נמדדים לפי 'נפח' ולא במשקל, כלומר שכפי מה שיכולים למלאות בכלי 30 סמ"ק/ גרם מים, זהו הגודל המותר לו לאכול. אך משקל בגודל כזה משתנה לפי האוכל, ורוב המאכלים בגודל כזה שוקלים בערך 15 גרם, ואם כן האוכל מאכל ששוקל 30 גרם – בדרך כלל אוכל כמו שני שיעורים! [לדוגמא 'מצת מכונה' שוקלת 30 גרם, אך כאשר נפורר אותה ונמלא אותה בכוס מדידה, יתמלא 30 סמ"ק בחצי מצה מפוררת. וא"כ האוכל מצה שלמה כזו – אכל שני שיעורים האסורים לו, ולא שיעור אחד כפי שהתירו לו]. ולפיכך, חכם שעיניו בראשו יכין לעצמו לפני יוה"כ כלי בגודל של 30 סמ"ק [קיימים בשוק כוסיות קטנות כאלו], ויקח עוגיה וכדומה, יפוררה [ע"י הכנסתה בשקית ניילון ומעיכתה עם כלי כל שהוא], וימלא את הכוסית – ולפי זה ידע כמה עוגיות כאלו אפשר לו לאכול מבלי שיצטרך לפורר אותה בכל פעם. ואם לא עשה כן לפני יוה"כ, יכול לעשותו ביום הכיפורים עצמו, ואין בזה משום אסור 'מדידה' כיון שהוא לצורך מצוה. וגם אין בזה משום איסור 'טחינה', כיון שהעוגיה מרכבת מקמח טחון ו'אין טוחן אחר טוחן'. [וכמו"כ אפשר למלאה בכל פעם עם 'רסק תפוחים' וכדומה, ולאכול].

הבדלה במוצאי יום כיפור

א. מי שצמא, וכבר הגיע זמן סיום הצום, ועדיין אינו יכול לעשות הבדלה, יאמר 'ברוך המבדיל בין קודש לחול' ואז מותר לו לשתות מים. ואם עדיין לא גמרו תפילת נעילה, יש לעשות כן רק בצנעה. ב. אשה שבעלה מתאחר לבוא מבית הכנסת - תעשה בעצמה הבדלה ותשתה את הכוס. ואם אינה רוצה לעשות כן - תאמר 'ברוך המבדיל בין קודש לחול', ואז תוכל לשתות מים בלבד! ג. לכתחילה יש לברך על 'נר ששָבַת' וכמו שיתבאר להלן. ואם אין נר כזה, אפשר לברך על נר שהודלק מגפרור או ממקור אש אחר. נר ששבת בהבדלה במוצאי יום כפור, צריך לברך על הנר אפילו כשאינו מוצאי שבת. ונר זה צריך שיהיה 'נר ששבת', כלומר שהיה דולק מערב יום הכפורים, ולא שהודלק במוצאי יוה"כ. וכן צריך שיהיה נר העשוי 'להאיר', ולא על נר שהודלק לכבוד בית הכנסת או 'נר נשמה' או 'נר הבריא'. או אש של 'גז' העשוי לחימום – לכן יעשה כן: א. מן הנכון להדליק נר במיוחד לצורך זה בערב יוה"כ ושידלוק עד מוצאי יוה"כ, ויברך על הנר הזה. ואפשר לברך על 'נר יחידי' כזה אף שאינו 'אבוקה' כמו בכל מוצאי שבת. אבל לכתחילה אם אפשר יש לצרף לזה 'נר הבדלה רגיל' שהיא אבוקה, ולברך על שניהם יחד. ב. למי שאין נר כזה, אבל יש לו נר או אש שלא נעשו להאיר אלא לכבוד וכדו' אבל דלקו מערב יוה"כ עד עתה – ידליק את הנר באחד מן הנרות הללו או מן הלהבה של כירי גז. ולכתחילה יברך על שניהם ביחד, אבל אם קשה לו, אפשר לברך רק על הנר שהודלק מהם. ג. למי שאין לו גם אחד מהנרות האלו, וגם אינו יכול להשיגו משכנו – אין לו לברך ברכת 'מאורי האש', ויעשה הבדלה בלא זה. ולאחר שטעם והשיב לבו מן הצום, ישתדל להשיגו אחר כך ולברך עליו.

דווח הדפס שתף
הוסף תגובה
comments powered by Disqus
כתבות נוספות
בקונגרס מצטטים את רבינו
חדשות ברסלב
בקונגרס האמריקאי מצטטים את רבי נחמן מברסלב • חבר קונגרס לא יהודי ציטט את אמרתו המפורסמת של רבי נחמן מברסלב
סינגל חדש ליואלי קליין
חדשות מוסיקה
סינגל חדש מבית היוצר של בעל המנגן ר' יואלי קליין מהקלטות עתיקות של זקני חסידי ברסלב ב דור הקודם, אותן הם היו שרים
שעונו האישי של רבי נתן
חדשות ברסלב
פרסום ראשון • הצצה נדירה ובלעדית על שעונו האישי של רבי נתן מברסלב מעלה רגשות עזים, וצמרמורת על עצם העובדה...
תחזית מזג אויר בישראל
שעון אומן
החדשות באתר
חדשות אוקראינה
הנושאים הבוערים מהשטח
חדשות אומן
החדשות החמות מאומן במשך כל השנה
חדשות תעופה
החדשות הקשורות לברסלב
חדשות ברסלב
מהנעשה בעולמם של חסידי ברסלב
לוח זיכרון
ייארצייטים של חסידי ברסלב
מאמרי אקטואליה
עצות לחיים הטובים בדרכו של רבינו
ראשי אודות האתר תנאי שימוש מפת האתר פרסמו באומן שלום כתבו להנהלת האתר צור קשר