מוניות / טַקְסִי
   
שלום! ׁפְּרִיְבֵייט
אתה פנוי ? טִי סְבוֹבּוֹדֵן (וִי סְבוֹבּוֹדְנִי) ?
כמה עולה מונית ? עד... סְקוֹלְקַה סְטוֹיִיט טַקְסִי דוֹ...?
לאן נוסע האוטו הזה ? קוּדָה יִידֵט אֵטוֹט מַשִׁינַה ?
כמה ק"מ זה עד...? סְקוֹלְקַה ק"מ אֵטַה דוֹ...?
תאמר לי, בבקשה, איפה עלי לרדת ? סְקַזִ'יטֵי מְנֵייה, פּוֹזַ'לוּיְסְטַה גְדֵה סוֹיְטִי ?
האם עובר האוטו ברחוב...? אֵטוֹט אַבְטוֹבּוּס פּרוֹיֵאזְזַ'יֵאט פּוֹ אוּלִיצֵה...?
כאן אנו יורדים. זְדֵ'ס מִי סְחוֹדִים.
ניקח מונית. ווֹזְ'מֵם טַקְסִי.
אני צריך לתחנת הרכבת. מְנֵייה נּוּזְ'נַה דוֹ זֶ'דֶה וַגְזַאל.
בבקשה, יותר מהר, אני חושש לאחר. פּוֹזַ'לוּיְסְטַה, פּוֹסְקוֹרֵ'אֵ, יַא בּוֹיוּס אוֹפּוֹזְדַ'ט.
כמה זמן לוקחת הנסיעה עד...? סְקוֹלְקַה יֵאזְדִי' דוֹ...?
עצור, בבקשה, פה. אוֹסְטַנוֹבִי'טֵי, פּוֹזַ'לוּיְסְטַ' זְדֵס'.
נא להמתין לי, אשוב מיד. פּוֹדוֹזְ'דִי'טֵ' מֵניַא', יַא סֵיצַ'ס וֵרְנוּס'.
כמה עלי לשלם ? סְקוֹלְקַה מְנֵייה פְלַצִ'יט ?
נשלם בסוף הנסיעה. מִי בּוּדִים פְלַצִי'ט וְקַנְיֶיצ' פּוֹיֶיזְקִי.
זהירות אַסְטַרוֹזְ'נַה
מכונית פרטית צַ'סְטְנַיַא מַשִינַה
רמזור סְבֵיטוֹפוֹר
רכבת תחתית מֵטְרוֹ
מאין היציאה לרחוב...? אוֹטְקוּדַה וִיחוֹד נַאוּלִיצוּ...?
מה מחיר הכרטיס למטרו ? סְקוֹלְקַה סְטוֹיִיט פּרוֹיֵאזְד וְמֵטְרוֹ ?
היכן שמירת החפצים ? גְדֵ קַמֵרַ חְרַנֵנְיַא ?
אבקש את המזוודה (החבילה) שלי. דַיְטֵי מְנֵיה מוֹיְ צֵ'מוֹדַן (פַּקֵט).
תן לי (תני לי) מקום על יד החלון. דַיְטֵ מְנֵיה מֵסְטַה אוּ אוֹקְנָה.
קח, בבקשה, את החפצים האלה. ווֹזְ'מִיטֵי, פּוֹזַ'לוּיְסְטַה, אֵטִי וֵשִי.
לא אכפת לך אם אפתח את החלון ? וִי נֵ ווֹזְרַזַיֵאטֵ, יֵאסְלִי יַא אוֹטְקְרוֹיוּ אוֹקְנוֹ ?
סגור (פתח)-נא את החלון. זַקְרוֹיְטֵי (אוֹטְקְרוֹיְטֵ), פּוֹזַ'לוּיְסְטַה אוֹקְנוֹ.
המקום תפוס (פנוי) אֵטוֹ מֵסְטה זַנְיַאטה (סְבוֹבּוֹדְנה)
אוטובוסים עירוניים גוֹרוֹדְסְקִיֵא אַבְטוֹבּוּסִי
אוטובוסים בין-עירוניים מֵזְ'דוּגוֹרוֹדְנִיֵא אַבְטוֹבּוּסִי
יש בית מלון על-יד תחנת-האוטובוס?. ווֹזְלֵי אַבְטוֹבּוּסְֹיְ אוֹסְטַנוֹבְקִי יֵאסְט אוֹטֵל?.
באילו שעות ממריאים המטוסים ל...? קוֹגְדָה וִילֵטַיוּט סַמוֹלֵטִי וִיזרַאֱל...?
מתי נוחתים המטוסים מ...? קוֹגְדָה פּרִילֵטַיוּט סַמוֹלֵטִי יִז...?
איפה קונים כרטיסי-טיסה לישראל...? גְדֵ קוֹפִּיט בִּילֵטִי נַסַמוֹלֵט וִיזרַאֱל...?
מאין יוצא האוטובוס לשדה-התעופה ? אוֹטְקוּדַה אוּחוֹדִיט אַבְטוֹבּוּס נַ אֵרוֹדְרוֹם ?
נא להזמין בשבילי שני כרטיסים ל... זַקַזִיטֵ מְנֵיה דְבַה בִּילֵטַי וְ...?
1 אוֹדִין, אוֹדְנָה
2 דְבָה, דְבֵה
3 טְרִי
4 צֵ'טִירֵי
5 פְּיַאט
6 שֵׁסְט
7 סֵיימ
8 וֹוסֵים
9 דֵיבְיַאט
10 דֵסְיַאט
11 אוֹדִי'נַדְצַיט
12 דְבֵנַ'דְצַיט
13 טְרִינַ'דְציַט
14 צֵ'טִי'רְנַדְצַיט
15 פְּיַאטְנַ'דְצַיט
16 שֵׁסְנַ'דְצַיט
17 סֵמְנַ'דְצַיט
18 ווֹסֵמְנַ'דְצַיט
19 דֵבְיַאטְנַ'דְצַיט
20 דְבַ'דְצַיט
אני מרגיש בטוב (לא טוב). יַא צ'וּסְטְבוּיוּ סֵבְּיַא חוֹרוֹשוֹ (נֵ אוֹצֵ'נ חוֹרוֹשוֹ).
איזה ישוב (נהר, הר, ים) זה ? קַקוֹיְ אֵטוֹ נַסֵלֵנִיִי פּוּנְקְט (רֵקַ, גוֹרָה, מוֹרֵ) ?
המטוס מגיע בדיוק בזמן. סַמוֹלוֹט פְּרִילֵטֵל טוֹצְ'נוֹ פּוֹ רַסְפִּיסַנְיוּ.
אנו צריכים לעבור בדיקת דרכונים. מִי דוֹלְזְ'נִי פּרוֹיְטִי פַּסֱפּוֹרְטְנִיִי קוֹנְטְרוֹל.
איפה מקבלים את המטען ? גְדֵ פּוֹלוּצַ'יוּט בַּגַז' ?
אני צריך (צריכה) עגלה למטען שלי. מְנֵ נוּזְ'נָה טֵלֵזְ'קַ דְליַא בַּגַזָ'ה.

מונית לתחנה מרכזית - צֶנטַרַלנַה אַבְטוֹוַגְזַאל

שלום! ׁפְּרִיְבֵייט
בוקר טוב דוֹבְּרֵיי אוּטְרַה
ערב טוב דוֹבְּרֵיי וֶוצִ'יר
אתה פנוי ? טִי סְבוֹבּוֹדֵן (וִי סְבוֹבּוֹדְנִי) ?
קח אותי בבקשה לתחנה המרכזית ? מְנֵיִה נַה אַבְטוֹוַגְזַאל ?
אתה יכול לעזור לי בתחנה ? טִי מוֹזִ'יש מְנֵיה פַּמַגַיֵיט זַקַזַאט בִִּילִיֵיט ?
תודה סְפַסִיבַּה
אני צריך כרטיס לשדה התעופה בקייב. מְנֵייה נוּזֶ'נַה בִּילֵייט דוֹ... בּוֹרִיסְפּוֹל.
כמה עולה כרטיס ? סְקוֹלְקַה סְטוֹיֵיט בִּילֶיֵיט ?
תכתוב לי את המחיר. זַ'פִישִׁי מְנֵייה.
אני צריך 2 מקומות. מְנֵייה נוּזְ'נַה דְוַוה בִּלֵייט.
1 אוֹדִין, אוֹדְנָה
2 דְבָה, דְבֵה
3 טְרִי
4 צֵ'טִירֵי
5 פְּיַאט
6 שֵׁסְט
7 סֵיימ
8 וֹוסֵים
9 דֵיבְיַאט
10 דֵסְיַאט
11 אוֹדִי'נַדְצַיט
12 דְבֵנַ'דְצַיט
13 טְרִינַ'דְציַט
14 צֵ'טִי'רְנַדְצַיט
15 פְּיַאטְנַ'דְצַיט
16 שֵׁסְנַ'דְצַיט
17 סֵמְנַ'דְצַיט
18 ווֹסֵמְנַ'דְצַיט
19 דֵבְיַאטְנַ'דְצַיט
20 דְבַ'דְצַיט
אם אפשר מקום ליד החלון. פַזַ'לוּסְטַה ווֹזלִי אַקְנּוֹ.
מתי האוטובוס יוצא מהתחנה ? קַקדַּה יִיזַ'יֵיט אַבְטוֹבּוּס אִיז סְטַנּוֹבְקַה ?
מתי האטובוס יהיה בשדה תעופה ? קַקדַּה אַבְטוֹבּוּס בוּדִיט ו אֶרַפַרְטּוּ ?
תודה. כמה עלי לשלם לך על
ההסעה והעזרה ?
סְקוֹלְקַה מְנֵייה פְלַצִ'יט זַה פְרַיֵיסט
אִי זַה פַמּוֹצְ' ?
מונית לתחנת רכבת - זֶ'דֶה וַוגְזַאל
   
שלום! ׁפְּרִיְבֵייט
אתה פנוי ? טִי סְבוֹבּוֹדֵן (וִי סְבוֹבּוֹדְנִי) ?
אני צריך בבקשה לתחנת הרכבת. מְנֵייה נּוּזְ'נַה דוֹ זֶ'דֶה וַגְזַאל.
אתה יכול לעזור לי בתחנה ? טִי מוֹזִ'ישׁ מְנֵיה פַמַגַיֵיט זַקַּזַאט בִּילֵייט ?
תודה סְפַסִיבַּה
אני צריך כרטיס ל... מְנֵייה נוּזְ'נַה בִּילֵיִיט דוֹ...
היום יש רכבת ? סִבוֹדְנַה יֵיסְט פוֹיזְד ?
באיזה יום יש רכבת ל...? וְקַקּוֹי דֵיין יֵיסט פוֹיזְד דוֹ...?
יש מקום פנוי ? יֵיסט סְבַבוֹדְנַה מֶסְטַה וְקּוּפֶה ?
אם יש? אני מבקש מקום אחד. יְיסְלִי יֵיסְּט. יַ פְרַשׁוּ אַדִין מֶּסְטַה וְקּוּפֶה.
2 מקומות דְוַוה מַסְטַה
1 אוֹדִין, אוֹדְנָה
2 דְבָה, דְבֵה
3 טְרִי
4 צֵ'טִירֵי
5 פְּיַאט
6 שֵׁסְט
7 סֵיימ
8 וֹוסֵים
9 דֵיבְיַאט
10 דֵסְיַאט
11 אוֹדִי'נַדְצַיט
12 דְבֵנַ'דְצַיט
13 טְרִינַ'דְציַט
14 צֵ'טִי'רְנַדְצַיט
15 פְּיַאטְנַ'דְצַיט
16 שֵׁסְנַ'דְצַיט
17 סֵמְנַ'דְצַיט
18 ווֹסֵמְנַ'דְצַיט
19 דֵבְיַאטְנַ'דְצַיט
20 דְבַ'דְצַיט
אני מבקש את המיטה התחתונה. נִיזֶ'נֵייה קְרַבַט.
באיזה שעה בדיוק יוצאת הרכבת ? וְקַקּוֹי וְורֶיימִי טּוֹצְ'נַה יְיזַ'יֵיט פּוֹיזְד ?
כמה עלי לשלם ? סְקוֹלְקַה מְנֵייה פְלַצִ'יט ?
תסמן לי בבקשה את מספר הקרון בכרטיס. זַ'פִישִׁי מְנֵייה נּוֹמֶר וַוגּוֹן נַה בִּילֵייט.
תודה על העזרה. סְפַסִיבַּה זַה פַמּוֹצְ'.
קח אותי בחזרה ל... פושקינה. פַּיֶיכַלִי אַבְּרַטְּנַה וְ.. פוּשְׁקִינַה.
כמה אני צריך לשלם לך ? סְקוֹלְקַה מְנֵייה פְלַצִיט וַום ?
הוסף תגובה
comments powered by Disqus
אולי יכול לעניין אותך
מדריך מקיף לחיסכון בטיסה
חדשות תעופה
עולם התעופה הוא עולם מורכב ואינו מוכר לרוב הנוסעים, ננסה להסביר לכם איך להוציא את המקסימום מכרטיס הטיסה
ביטוח רפואי
חדשות תעופה
טסים לאומן רק עם ביטוח רפואי - בעקבות ריבוי מקרי החרום בהם הוצרכו הטסות רפואיות מאוקראינה לישראל
נמל קייב
הקמת נמל התעופה רמון בתמנע מתקדם במהירות
חדשות תעופה
הקמת נמל התעופה רימון בתמנע מתקדם בצעדי ענק שנתיים לאחר הנחת אבן הפינה.
נוסעים לאומן?
חדשות תעופה
הכירו את הפטנט החדש שיחסוך לכם תשלום נוסף ומיותר עבור משקל עודף במזוודה טרם נסיעתכם לאומן
חידוש דרכון לקראת הנסיעה? קבלו SMS
חדשות תעופה
שות האוכלוסין וההגירה תשלח מסרונים (SMS) למי שצריך לחדש דרכון במהלך שנת 2016
נמל קייב
עזרה מיידית לכל יהודי באוקראינה במקרה חירום
חדשות אוקראינה
הקהילות היהודיות באוקראינה השיקו שירות חדש הנועד לספק עזרה מיידית לכל יהודי באוקראינה
שעון אומן
החדשות באתר
חדשות אוקראינה
הנושאים הבוערים מהשטח
חדשות אומן
החדשות החמות מאומן במשך כל השנה
חדשות תעופה
חדשות תעופה ועדכונים לנוסעים לאומן
חדשות ברסלב
מהנעשה בעולמם של חסידי ברסלב
לוח זיכרון
ייארצייטים של חסידי ברסלב
מאמרי אקטואליה
עצות לחיים הטובים בדרכו של רבינו
ראשי אודות האתר תנאי שימוש מפת האתר פרסמו באומן שלום כתבו להנהלת האתר צור קשר