מילים שימושיות / צַ'סְטוֹ וְסְטְרֵצַ'יוּשִׁיֵאסִיַא סְלוֹבָה
אני יַא
לי מְנֵיה
אותי מֵנְיַא
אצלי אוּמֵנְיַא
אתה, את, אתם, אתן טִי
אתה פנוי ? טִי סְבוֹבּוֹדֵן (וִי סְבוֹבּוֹדְנִי) ?
את פנויה ? טִי סְבוֹבּוֹדְנַה (וִי סְבוֹבּוֹדְנִי) ?
לך, לך, לכם, לכן וַם
אותך, אתכם, אתכן וַס
אצלך, אצלכם, אצלכן אוּוַס
הוא אוֹן
לו יֵאמוּ
אותו יֵבוֹ
אצלו אוּנֵבוֹ
היא אוֹנָה
לה יֵאִיי
אותה יֵאיֵא
אצלה אוּנֵיֵא
אנחנו מִי
לנו נַם
אותנו נַס
אצלנו אוּנַס
הם, הן אוֹנִי
להם, להן יִים
אותם, אותן יִיחְ
אצלם, אצלן אוּנִיחְ
כן דָה
לא  נֵייט
אולי ווֹזְ'מוֹזְ'נה
בודאי קנֵשְנה
בלי ספק נֵסוֹמְנֵנוֹ
כנראה אוֹצֵ'בִידְנוֹ
מובן פּוֹנְיַאטְנה
אנני מבין (מבינה) יַא נֵ פּוֹנִימַיוּ
בבקשה פּוֹזְ'לוּיְסְטַה
תודה סְפַּסִיבּה
אפשר מוֹזְ'נה
אי-אפשר, אסור נֵבוֹזְמוֹזְ'נה, נֵלְזְיַא
יש יֵאסְט
אין ניֵט
הנה ווֹט
שום דבר נִיצֵי'בוֹ, נֵבַזְ'נה
אין הבדל נֵט רַזְנִיצִי
אין דבר, לא חשוב אֵטה נֵבַזְ'נה
טוב חרשׁוֹ
רע פּלוֹחה
מוצא חן בעיניי מְנֵ נְרַבִיטְסְיַא
אינו מוצא חן בעיניי מְנֵיה נֵ נְרַבִיטְסְיַא
אני אוהב יַא לְיוּבְּליוּ
אינני אוהב (אוהבת) יַא נֵ לְיוּבְּליוּ
אני רוצה יַא חוֹצ'וּ
אינני רוצה יַא נֵ חוֹצ'וּ
אני יודע (יודעת) יַא זְנַיִוּ
אינני יודע (יודעת) יַא נֵ זְנַיִוּ
אני בטוח (בטוחה) יַא אוּבֵרֵן (אוּבֵרֵנַ)
אני מבטיח (מבטיחה) יַא אוּבֵּשַׁיוּ
שכחתי זַבִּיל (זַבִּילַ)
אל תשכח (תשכחי) בבקשה נֵ זַבּוּדְטיֵ, פּוֹזַ'לוֹיְסְטַה
אינני זוכר (זוכרת) יַא נֵ פּוֹמְניוּ
צריך דוֹלְזֵ'ן, נַדוֹ
לא צריך נֵ נַדה
עייפתי יַא אוּסְטַל (אוּסְטַלַ)
הרבה מְנוֹגה
מעט מַלה
יקר דוֹרוֹגה
זול דֵשֵׁבוֹ
די, מספיק דוֹסְטַטוֹצְ'נוֹ
הכול וְסִיֵא
איפה גְדיהֵ
שם טַם
פה, כאן זְדֵיס
רחוק דַלֵיקוֹ
קרוב בְּלִיזְקה
בפנים וְנוּטְרִי
מבחוץ סְנַרוּזִ'י
למעלה נֵווַרְחוּ
למטה  וְנִיזוּ
ישר פְּרְיַאמה
קדימה וְפּרֵד
אחורה, לאחור נַזַד
ימינה נַפְּרַבה
שמאלה נַלֵיבה
בצד השני סְדְרוּגוֹיְ סְטוֹרוֹנִי
תכף סֵיצַ'ס
עוד מעט יֵאשיֵא צ'וּטוֹצ'קוּ
כבר אוּזֵ'ה
מדוע פּוֹצֵ'מוּ
מפני ש... פּוֹטוֹמוּ שְ'טוֹ
לשם מה דְליַא צֵ'יוו
בשביל רַדִי
הבט וְזְגליַאנִיטֵ
אי-אפשר לראות נֵ וִידנה
קר לי מְנֵ חוֹלוֹדְנה
חם לי מאד מְנֵ אוֹצֵ'ין זַרְקה
הכל בסדר וְסִיֵא וְפּוֹרִיַאדְקֵה
תן, תני בבקשה דַיְטֵי, פּוֹזְ'לוּיְסְטַה
קח, קחי בבקשה ווֹזְ'מִיטֵי, פּוֹזְ'לוּיְסְטַה
שב, שבי בבקשה סַדִיטֵס, פּוֹזְ'לוּיְסְטַה
כתוב, כתבי בבקשה נַפִּישִׁיטֵי, פּוֹזַ'לוֹיְסְטַה
הראה, הראי בבקשה פּוֹקַזִיטֵי, פּוֹזַ'לוֹיְסְטהַ
איזה דבר יפה קַק קְרַסִיבה
כמה מענין קַק יִנְטֵרֵסְנה
איך זה נקרא ? קַק אֵטה נַזִיבַיֵאטְסְיַא ?
כמה זה עולה ? סְקוֹלְקה אֵטה סְטוֹיִיט
נא לרשום לי את המחיר נַפִּישִׁיטֵי פּוֹזַ'לוֹיְסְטַה, צֵנה
מה פירוש המלה הזאת ? צְ'טוֹ אוֹזְנַצַיֵאט אֵטה סְלוֹבהֹ ?
מה זה ? מה הדבר הזה ? שְ'טו אֵטה ?
זה לא יפה אֵטוֹ נֵקְרַסִיבה
מה אתה מדבר (מדברת) ? שְ'טוֹ וִי גוֹבוֹרִיטֵי ?
מה כתוב כאן ? ש'טוֹ זְדֵס נַפִּיסַנה ?
מה רצונך ? שְ'טוֹ וִי חוֹטִיטֵי ?
מה לעשות ? שְ'טוֹ דֵלַט ?
האמן לי, האמיני לי פּוֹבֵרְטיֵ מְנִיֵא
נדמה לי ש... מְנִיֵא קַזֵ'טְסִיַא, צְ'טוֹ...
חכה (חכי) רגע פּוֹדוֹזְ'דִיטיֵ מִינוּטוּ
אל דאגה נֵ בֵּסְפּוֹקוֹיְטֵס
אני סומך (סומכת) עליך יַא פּוֹלַגַיוּס נַוַס
אין ברירה נֵט וִיבּוֹרַ (וִיחוֹדַ)
מה נשמע ? שְ'טוֹ סְלִישְׁנה ?
מה חדש ? שְ'טוֹ נוֹבוֹייה ?
מה הוא אמר ? שְ'טוֹ אוֹן סְקַזַל ?
איפה אנו מתכנסים ? גְדֵ מִי סוֹבִּירַיֵאמְסִיַא ?
מפגש מֵסְטוֹ וְסְטְרֵצִ'י
מתי נשוב (תשוב) ? קגְדָה מִי וֵרְנֵמְסִיַא ? (וִי וֵרְנֵטֵס)
מתי נצא ? קגְדָה אֹוטְפְּרַבְלִיַאיֵאמְסִיַא ?
האם יש שאלות ? יִאֵסְט ווֹפְּרוֹסִי ?
צור קשר
נתקעת? צריך עזרה בתרגום? צור איתנו קשר
מייל: Umanshalom2@gmail.com
טלפון: 055-6680973
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י"ג אדר ב' ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.