י' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
הרה"ח בנימין הרשלר הי"ו
לרגל נישואי הבת תחי'
ירושלים
ט' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
הרה"ח בנימין הרשלר
לרגל שמחת נישואי בתו
ירושלים
ח' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
ר' אורי שמאי
לרגל שמחת נישואי בתו
ירושלים
ח' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
ר' נתן רובינשטיין
לרגל הולדת הנכד
ירושלים
ח' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
הרה"ח אורי שמאי הי"ו
לרגל נישואי הבת תחי'
ירושלים
ח' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
הרה"ח יוסף אשטנקר הי"ו
לרגל נישואי הבת תחי'
ירושלים
ו' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
הרה"ח נפתלי רובנישטין
לרגל הולדת הבן נ"י
ירושלים
ו' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
הרב יהושע דב רובנשטיין
לרגל הולדת הנין
ירושלים
ו' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
ר' רפאל ויסקי
לרגל הולדת הבן
ירושלים
ה' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
הרה"ח אהרון פרקש הי"ו
לרגל נישואי הבת תחי'
בני ברק
ה' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
הרה"ח אביתר עוזרי הי"ו
לרגל נישואי הבן נ"י
ירושלים
ה' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
הרה"ח נתן גאסי הי"ו
לרגל שמחת הבר מצוה לבנו נ"י
ירושלים
ה' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
הרה"ח נחמן גלעד הי"ו
לרגל הולדת הבת תחי'
ירושלים
ה' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
הרה"ח נחמן ואזנה הי"ו
לרגל הולדת הבת תחי'
ירושלים
ה' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
הרה"ח נתן יוסף הי"ו
לרגל הולדת הבן נ"י
ירושלים
ה' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
הרה"ח משומר יוסף הי"ו
לרגל הולדת הנכד נ"י
ירושלים
ה' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
הרה"ח נחמן בונס הי"ו
לרגל הולדת הבן נ"י
ירושלים
ה' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
ר' מנחם גולדווי
להולדת הבן
'אהבת משה'
ה' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
הרה"ח דוד גולדווי
להולדת הנכד
ירושלים
ה' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
הרב נתנאל שניר
להולדת הבן
יו"ר מנהל ציון יוסף
הוספת מודעה בלוח מזל טוב
שם מלא של בעל האירוע
אירוע
עיר מגורים
י' חשון ה'תשע"ט
מזל טוב
SUCCESS

הוספת מודעה בלוח פרסום

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת מודעה בלוח אבידות ומציאות

תוכן המודעה:

פרטי המפרסם:

הוספת עלון

פרטים לפרסום:

סמן את שפת העלון:

העלאת קובץ מהמחשב

הוספת מודעה

פרטים:

העלאת קובץ מהמחשב
ניתן להעלות קבצים בגודל מקסימום 500×800 פיקסלים

1.0 from the developers at SW Agency.